اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۳۴

جستجو
گابریل سامرز، جسیکا اشتاینبرگ، کنعان لیدور