چرا باید جوانان ایرانی در جنگ داخلی سوریه، فدای آتش افروزی سران تهران و دمشق شوند؟
جستجو
آیا تاریخ فراموش شدنی است؟؟

چرا باید جوانان ایرانی در جنگ داخلی سوریه، فدای آتش افروزی سران تهران و دمشق شوند؟

هرآنچه که در سوریه رُخ داده نتیجه دخالت مُستقیم خامنه ای و سپاه پاسداران است و دست آنان به خون کودکان و زنان و مردان بی پناهِ سوری آغشته است، میلیاردها دلار سرمایه ملی ایران که می بایست در ایران و برای بالا بردن سطح رفاه و کیفیت زندگی ایرانیان هزینه می شد، در سوریه و برای دفاع از قصاب سوریه خرج شده و مردم ایران بابت این همه خیانت و چپاول ایران، از خامنه ای و سپاه پاسداران نفرت دارند.

یکی از کشته شدگان در جنگ سوریه
یکی از کشته شدگان در جنگ سوریه

هرآنچه که در سوریه رُخ داده نتیجه دخالت مُستقیم خامنه ای و سپاه پاسداران است و دست آنان به خون کودکان و زنان و مردان بی پناهِ سوری آغشته است، میلیاردها دلار سرمایه ملی ایران که می بایست در ایران و برای بالا بردن سطح رفاه و کیفیت زندگی ایرانیان هزینه می شد، در سوریه و برای دفاع از قصاب سوریه خرج شده و مردم ایران بابت این همه خیانت و چپاول ایران، از خامنه ای و سپاه پاسداران نفرت دارند.

مُدتیست که خبر حضور ارتشیان ایران در سوریه از سوی رژیم جمهوری اسلامی تایید و رسانه ای شده است. از آنجایی که مخالف کشتار و جنگ بوده و دخالت ایران در سوریه را، جنگ افروزی و تداوم جنایت می دانم، مقاله ای در باب انتقاد از حضور ارتش ایران در کنار سپاه در جنگ داخلی سوریه می نویسم.

علی خامنه ای با زیر پای گذاشتن ایران و ایرانیان به دنبال دفاع از انقلاب شیعی و هم پیمانان منطقه ایش است و اکنون چند سال است که با هزینه میلیارد ها دلار از سرمایه ملی ایران، مشغول دفاع از هم پیمانِ جنایتکارش، بَشار اسدی است که همچون خودِ او، خون مردمِ تحت حکومتش را در شیشه کرده و بسیاری از مخالفانش را روانه گورستان کرده است.

دست خامنه ای و سپاهِ پاسداران به خون زنان و کودکان و مردمانِ بی دفاع و جنگ زده سوری آغشته شده و بسیاری از کودکان سوری به دلیل محاصره خوراکی روستاها توسط نیروهای خامنه ای، از گشنگی و تشنگی مردند و یا به خوردن سوسک و موش و حشرات افتادند!
با تکنیک های جنگی سپاه پاسداران تحت امر خامنه ای آشنا شوید! محاصره خوراکی روستاهای مخالف اسد! شعارشان این است: در برابر اسد تعظیم کنید و یا از گرسنگی بمیرید! آیا این چیزی است که ارتش ایران می خواهد شریکش شود؟

بسیاری از مردمان فقیر و شیعه افغان و پاکستان و عراق با وعده پول و مزایا راهی خط مقدم جنگ با مخالفانِ بَشار اسد شدند و به دلیل بی تجربگی و نادانی سپاهیان، جان خود را از دست دادند. هنگامی که هزینه سرسام آور دخالت در سوریه برای خامنه ای بالا رفت و سرمایه های ملی ایران حسابی تاراج شد، خامنه ای به فکر فرستادن نیروهای تحت امرش در سپاه پاسدارن به سوریه افتاد و ایشان تحت نام هایی چون گردان فاطمیون و یا مدافعان حرم راهی سوریه شدند.

– بی کفایتی سپاه و ناکارآمدیش در سوریه:
از آنجایی که نیروهای سپاه پاسداران و بسیج نه برای دفاع از مملکت و مردمانش در برابر حمله خارجی که برای سرکوب مردم و شورش های مردمی و همچنین مقابله با ارتش ملی ایران چنانچه روزی به فکر کودتای دیگری بیافتد، تریبت شده و آموزش دیده اند، در میدانِ جنگ حرفی برای گفتن نداشتند و با شکست های پیاپی و عدمِ پشبردِ اهداف تعیین شده و همچنین دادن کشته، زخمی و خسارات بسیار، باری دیگر، مُهر بی کفایتی و ناکارآمدی در میدانِ رزم واقعی را بر پیشانی سپاه پاسداران و بَسیج نشاند.

روسیه که برای اهدافِ بلند مدت خودش و همچنین بی تردید در قبالِ دریافتِ امتیازهای بسیار از رژیم ایران، خود را وارد جنگ با مخالفان اسد کرده بود و قرار بود با پشتیبانی نیروی هوایی اش، امکان عملیات زمینی را برای نیروهای تحت امر خامنه ای و اسد، فراهم آورد، هنگامی که با ناکارآمدی و آماتور بودن سربازانِ تحت امر خامنه ای رو به رو شد، به صورت یک طرفه و بدون مشاوره با اسد و خامنه ای، نیروهایش را از سوریه فراخواند تا درگیر یک جنگ فرسایشی پر هزینه دیگر نشود.

خامنه ای و سپاه پاسداران که در موضع ضعف و شکست اهداف شان قرار گرفتند، فَرمان به دخالت دادنِ نیروهای ارتش ملی ایران در این جَنگ نیابتیِ زیان بار که بر ضد منافع ملی ایران است، دادند و تیپ ۶۵ نوهد که ورزیده ترین و متخصص ترین نیروهای ویژه ایران زمین هستند و برای تربیت هرکدام شان، سال های سال هزینه، وقت و انرژی بسیاری خرج شده است، را به سوریه اعزام و مَحکوم به دفاع از قصابِ سوریه کردند.

سپاه پاسداران باری دیگر بی کفایتی و ناکارآمدی خود در میدانِ جنگ واقعی را ثابت کرد و ناتوانیش باعث شده تا خامنه ای برای اجرای نقشه های شوم و ضد ایرانی اش، ارتش را وارد عمل کند.

– پیامی به ارتشیان ایران:
بعنوان یک شهروند معترض به جنگ و کشتار، به ارتشیان ایران می گویم که باید بدانند وظیفه ایشان حفاظت از شهروندان ایرانی در مقابل تَهدید ها و حَمله های خارجی است؛ اَرتش ایران بایستی به عَهد خود با مردم ایران پایبند بوده و به اَنجام تَنها وَظیفه اش که پیشتر ذکر شد، با کمال دقت و احساسِ مسئولیت بپردازد.

هرآنچه که در سوریه رُخ داده نتیجه دخالت مُستقیم خامنه ای و سپاه پاسداران است و دست آنان به خون کودکان و زنان و مردان بی پناهِ سوری آغشته است، میلیاردها دلار سرمایه ملی ایران که می بایست در ایران و برای بالا بردن سطح رفاه و کیفیت زندگی ایرانیان هزینه می شد، در سوریه و برای دفاع از قصاب سوریه خرج شده و مردم ایران بابت این همه خیانت و چپاول ایران، از خامنه ای و سپاه پاسداران نفرت دارند.

اَرتش که نیروی مورد علاقه عُموم مردم و پُشت و پَناه مردم به هنگام خطر است نباید با دخالت در مسائل داخلی کشوری دیگر، دستش را به خون مردم سوریه آغشته کرده و به پیشبردِ اهدافِ دیوانه وار خامنه ای که بر ضد منافع ملی ماست، کمک کند.

و سرانجام اینکه جانِ نظامیان ارتش ایران نباید در سوریه و برای دفاع از یک جنایتکار کودک کُش، گرفته شود.

آیا این فَرجامِ غم انگیز و دردآور، شایسته نیروهای میهن دوستِ اَرتش است؟ پاسخ و داوری بر عهده شماست.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله