“هیچکس نمی خواهد باورشان کند”
جستجو
اختصاصیبررسی دیدگاههای شهروندان در شبکه های اجتماعی

“هیچکس نمی خواهد باورشان کند”

محدودیت اینترنت در ایران
محدودیت اینترنت در ایران

“هیچکس نمی خواهد باورشان کند”

محمد آقازاده یکی از فعالان اینترنتی ایرانی در خصوص توافق اتمی و تبعات آن و البته وعده های دولت مستقر نوشته:

” تنها کشوری در دنیا هستیم که کل حاکمیت در انبوه بحرانها و مشکلات مدام می خواهد ثابت کند هر اتفاقی بیفتد هیچ چیز تغییر نمی کند و در تازه ترین اقدام یی بعد از تفاهم هسته یی تمام دولتمردانی که نهادهای اقتصادی را در اختیار دارند بر طبل تبلیغیات کوبیدن که منتظر ارزانی نباشید و درست در میانه امیدها با گران کردن برخی کالاها میخ آخر را بر تابوت انتظارات مردم کوبیدند… در مقابل ما هم تنها ملتی در این کره زمین هستیم که با همه پافشاری مقامات مدام با هر بهانه یی بر تداوم خوشبینی بی پایه و سراب گونه خود ادامه می دهیم و سرجمع اصرار بر عدم تغییر از یک سو و خوش بینی بی پایه از سوی دیگر باعث یک رخوت بی پایان شده است که تنها تاثیرش افزایش بحرانها -از جمله خشکسالی ، سونامی سرطان ، رکودتورمی، موج مهاجرت ، آلوده گی هوا …- و رسیدن شان به نقطه جوش است که پیامدش برای هیچکس مشخص نیست ، اگر هم باشد هیچکس نمی خواهد باورشان کند و کاری برای پیشگیری انجام دهد…”

که فرشته در تایید سخنان وی نوشته: “رفتار حكومت مثل سر كرده يه باند تبهكاره كه مدام ميخواد به اعضاش ثابت كنه زور دست كيه كه يك وقت روشون رو زياد نكنن. همين كه اجازه ميده زنده بمونن كلي جاي شكر…”

و امید گفته: “امیدوارم  روزی این مشکلات به حد انفجار برسه تا بلکه یک تغییر اساسی صورت بگیره – نتیجه بی برنامگی , دزدی , فساد , رانت خواری , دروغ , تبهکاری و استبداد در نهایت چیزی جز طغیان نیست.”

 

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله