اولین سفر علنی رئیس موساد به بحرین، و ملاقات با سران امنیتی
جستجو

اولین سفر علنی رئیس موساد به بحرین، و ملاقات با سران امنیتی

بنا به گزارش بعدازظهر پنجشنبهٔ خبرگزاری رسمی بحرین، یوسی کوهن، رئیس سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائیل، موساد، روز چهارشنبه از پادشاهی بحرین دیدن کرد.

Head of the Mossad Yossi Cohen speaks at a Cyber confrence at the Tel Aviv University on June 24, 2019. Photo by Flash90 *** Local Caption ***
Head of the Mossad Yossi Cohen speaks at a Cyber confrence at the Tel Aviv University on June 24, 2019. Photo by Flash90 *** Local Caption ***

در اولین سفر علنی رئیس سازمان امنیت اسرائیل به بحرین در پی عادی سازی روابط در ماه سپتامبر، مقامات عالیرتبه امنیتی دربارهٔ همکاری به گفتگو نشستند.

بنا به گزارش بعدازظهر پنجشنبهٔ خبرگزاری رسمی بحرین، یوسی کوهن، رئیس سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائیل، موساد، روز چهارشنبه از پادشاهی بحرین دیدن کرد.

کوهن با «سپهبد عادل بن خلیفه آل فضل» و «سپهبد شیخ احمد بن عبدالغزیز آل خلیفه»، سران امنیتی بحرین، ملاقات کرد. این اولین سفر رسمی کوهن از هنگام امضای توافق عادی سازی روابط میان اسرائیل و بحرین در نیمه سپتامبر است.

خبرگزاری رسمی بحرین در گزارش خود گفت، «دو جانب پیرامون علائق مشترک گفتگو کردند و بر اهمیت اعلام حمایت از توافق صلحی که میان پادشاهی بحرین و کشور اسرائیل به امضا رسیده، تأکید نمودند».

بحرین از عوامل کلیدی حصول قراردادهای عادی سازی روابط با ابوظبی و منامه محسوب می شود که طی مراسمی پرشور در کاخ سفید امضا شد. در سال های اخیر، وی بارها سفرهای مخفیانه به کشورهای خلیج فارس داشته تا با ملل عرب روابط مخفیانه نزدیکتری ایجاد کند.

در اواخر ماه سپتامبر، کوهن در گفتگو با اخبار کانال ۱۲ گفت این توافق ها «به معنای شکستن سقف شیشه ای است که در روابط ما با کشورهای عرب موجود بود»، و افزود عادی سازی روابط حاصل سال ها روابطی است که با «ظرافت بسیار بسیار دقیق» مدیریت شد.

بنا به بیانیه ای که روز پنجشنبه در خبرگزاری رسمی بحرین منتشر شد، دو جانب درباره «اهمیت نقشی که «معاهده های عادی سازی] در پیشبرد ثبات، و حفظ ارزش های صلح-محور منطقه، و گشایش افق های همکاری میان دو کشور بازی می کند، گفتگو کردند».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله