حقایق تاریخ در مورد اسرائیل و علت جنگ مسلمانان با اسرائیل
جستجو

حقایق تاریخ در مورد اسرائیل و علت جنگ مسلمانان با اسرائیل

واقعيت اين است كه جنگ اعراب و مسلمانان با اسرائيل جنگ خاك نيست، بلكه جنگ مذهب است، سرزمين اسرائيل به يهوديان تعلق دارد و اين موضوع از نظر تاريخي هم قابل دفاع است.

اورشلیم
اورشلیم

واقعيت اين است كه جنگ اعراب و مسلمانان با اسرائيل جنگ خاك نيست ،بلكه جنگ مذهب است،سرزمين اسرائيل به يهوديان تعلق دارد و اين موضوع از نظر تاريخي هم قابل دفاع است.

آخرین جمعه ماه رمضان در باور جمهوری اسلامی «روز قدس» است،روزی كه به ابتكار روح الله خميني بنيان گذار جمهوري اسلامي در جهان اسلام نهادينه شد.

در اين روز ميليون ها مسلمان در سراسر جهان براي آزادي قدس فرياد بر مي آورند،غافل از آنكه از حقايق تاريخي در مورد سرزمين اسرائيل آگاه باشند، واقعيت اين است كه جنگ اعراب و مسلمانان با اسرائيل جنگ خاك نيست ،بلكه جنگ مذهب است،اعراب مشكل خاك ندارند بلکه آنها حدود ٢٢كشور با حدود سيزه ميليون و پانصد هزار كيلومتر مربع خاك در اختيار دارند.

در حاليكه كشور اسرائيل فقط حدود بيست هزار كيلومتر مساحت دارد،يعني اين آمار نشان مي دهد كه اسرائيل يكي از كوچكترين كشورهاي جهان محسوب مي شود. سرزمين اسرائيل به يهوديان تعلق دارد و اين موضوع از نظر تاريخي هم قابل دفاع است.

اين موضوع حتي توسط قرآن و پيامبر مسلمانان نيز پذيرفته شده بود،به همين دليل است كه با سرزنش يهوديان از پيامبر اسلام قبله از أورشليم به مكه تغيير يافت.پيامبر اسلام با تغيير قبله در واقع مرز جهان اسلام با يهوديت را تعيين كرد.

اگر مسلمانان امروز به اين مرز بندي پايبند بودند جهان و منطقه در صلح مي بود.اما متاسفانه افرادي با تحريف حقايق تاريخي مسير صلح را مسدود نمودند. براي عده اي تصرف اورشليم يعني تصرف تاريخ پيامبران و تسلط بر سر چشمه ي مذهب توحيدي مي باشد.

الله در قرآن مي گويد كه سرزمين اسراييل را به عنوان ميراث به قوم يهود داده است.اين ميراث خداست به اين قوم و چيزي كه خدا مي بخشد انسان نمي تواند پس بگيرد.خدا مي بخشد و خميني پس مي گيرد؟؟

قرآن از حق مالكيت يهوديان بر سرزمين اسرائيل دفاع مي كند.به همين دليل است كه مرتضي مطهري سعي مي كرد يهوديان را نژادي متفاوت از قوم بني اسرائيل معرفي كند.او به خوبي مي دانست كه اگر ريشه يهوديان را به رسميت بشناسد نمي تواند عليه خروج آنان از سرزمين مادري فرياد بر آورد.

به همين دليل او به روشي ناجوانمردانه متوسل شد و ريشه ي يهوديان را زير سوْال برد. براي يك يهودي اسرائيل سرزمين مقدسي است كه خدا به او امانت داده و أورشليم قبله او محسوب مي شود.

تصور كنيد كه مكه توسط مسيحيان فتح شود و مسيحيان در آن ١٠٠٠سال حكومت كنند،قطعا مسلمانان و بطور ويژه اعراب براي باز پسگيري مكه اعلام جهاد خواهند كرد و اگر ده هزار سال هم طول بكشد جنگ خواهند كرد،اين واقعيت امروز بر كسي مخفي نيست.

يهوديان هم حق دارند براي قبله خود غيور باشند و از آن دفاع كنند.در فقه اسلامي يك غير مسلمان حق ورود به مكانهاي مقدس مسلمين را ندارد چه برسد به اينكه بخواهد در مكانهاي مقدس اسلامي ادعاي حكومت را داشته باشد.

براي يك يهودي هم كه به اورشليم اعتقاد دارد،اين شهر مقدس است و نمي تواند توسط مسلمانان اداره و مديريت شود،اعراب فلسطيني حق شهروندي و زندگي در اسرائيل را دارند اما بخاطر ويژگي مذهبي اسرائيل نمي توانند مدعي حكومت و رياست باشند.

برايم جالب است روشن فكران ديني هم با اينكه از حقايق تاريخي به خوبي اطلاع دارند اما باز هم از تفسير زهر آلود روح الله خميني كه جهان را مشوش ساخته پيروي مي كنند،به نظر مي رسد كه اين تخم كينه و دروغ در جان عده اي عميقا رخنه كرده است.

بايد قبول كرد كه روز قدس حركتي برخلاف سنت پيامبر اسلام است كه ١٤٠٠سال پيش با تغيير قبله پرونده عداوت بين اعراب و مسلمين را بست ،مي باشد.

پيامبر اسلام اورشليم را براي يهوديان باقي گذاشت و نگاه جهان اسلام را معطوف مكه نمود،حتي در باور فقه شيعه امام زمان شیعیان با ٣١٣يار خود در مكه ظهور خواهند كرد نه در اورشليم ،او بدون حضور مسيح وارد شهر اورشليم نخواهد شد.

اين تفسير نشان مي دهد كه حتي در فقه شيعه هم قبل از آمدن روح الله خميني و افرادي مثل ياسر عرفات ديدگاه غالب به حق يهوديان براي اورشليم پايبند بودند.

براي يك مسيحي نيز اورشليم شهر پادشاهي موعود است.پس نمي تواند توسط يك مسلمان اداره شود.همانطور كه مكه نيز نمي تواند توسط يك غير مسلمان اداره شود. منطقي نيست بخاطر بيست هزار و هفتصد كيلومتر مربع خاك اسرائيل جهان در خاك و خون باشد .

بايد جهان اعراب به سيزده ميليون پانصد هزار متر مربع خود قانع باشد و حق اسرائيل نيز به رسميت شناخته شود.بهتر است جمهوري اسلامي نيز به فكر مظلومان كشور خود باشد چون بقول معروف چراغي كه به خانه روا است به مسجد حرام است.

قطعا روياي تصرف قدس براي جمهوري اسلامي مي تواند به بزرگترين كابوس تبديل شود.در روزي كه سپاه به اورشليم نزديك شود؛ جمهوري اسلامي سقوط خواهد كرد .پس بهتر است جمهوري اسلامي دست از ماجراجويي بكشد.واكنش حماس در حوادث سوريه بايد يك درس بزرگ براي اندیشه های اسراییل ستیزی جمهوری اسلامی باشد.

منابع ١-سوره مائده آيه ٢٣و٢٤ ٢-طبري ،تاريخ طبري بيروت ،دار الكتب الاسلاميه چاپ اول ،جلد ٢،ص ٤١٥ و ابن اثير الكامل ،بيروت ،دار صادر،ج ٢،ص١١٥.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله