اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۶

جستجو

IJC به اسرائیل دستور داد عملیاتی که خطر انهدام جمعیت غیرنظامی در پی دارد را متوقف کند

تصویر: نواف سلام، رئیس هیئت قضات حین قرائت حکم دیوان کیفری بین المللی یا دادگاه جهانی، لاهه، هلند، ۲۴ مه ۲۰۲۴. (AP Photo/Peter Dejong)
تصویر: نواف سلام، رئیس هیئت قضات حین قرائت حکم دیوان کیفری بین المللی یا دادگاه جهانی، لاهه، هلند، ۲۴ مه ۲۰۲۴. (AP Photo/Peter Dejong)

چهار تن از هیئت پانزده نفرهٔ قضات گفتند در صورت انطباق با کنوانسیون نسل-کشی، حکم مزبور اسرائیل را ملزم به توقف همهٔ عملیات غزه نمی-کند؛‌ قاضی آفریقای جنوبی مخالف این برداشت است.

روز جمعه دیوان کیفری بین المللی در حکمی که به طرزی چشمگیر و در عین حال مبهم رویکرد خود به اتهام نسل-کشی اسرائیل را تشدید کرد، و به اسرائیل دستور داد عملیات نظامی در شهر جنوبی رفح که با خطر انهدام جمعیت غیرنظامیانی که آنجا پناه گرفته-اند همراه است را متوقف کند.

در این حکم آمد که «اسرائیل می-بایست فورا عملیات تهاجمی و هر گونه اقدام دیگر خود در حوزهٔ استانداری رفح که ممکن است بر وضعیت زندگی جمعیت فلسطینیان در غزه آسیبی برساند که خطر انهدام فیزیکی کامل یا جزئی داشته باشد را متوقف کند.

طبق برداشت چهار قاضی IJC، این یک حکم مستقیم، و دستور قاطع به توقف عملیات رفح نیست، بلکه حکمی محدوداست که اسرائیل را به عدم نقض کنوانسیون نسل-کشی در کارزار نظامی یادشده رهنمون می-شود.

این حکم با آرای ۱۳ به ۲ قضات دادگاه تصویب شد، و جولیا سبوتینده از اوگاندا و آهارون باراک قاضی موقت از اسرائیل رأی مخالف دادند.

گرچه با خوانس برخی، حکم مزبور، حکمی فراگیر حاوی دستور توقف تهاجم است، اما عباراتی که در متن بکار رفته ظاهرا این معنا را به گونه-ای مشروط می-کند که به اسرائیل امکان خواهد داد تا زمانی که بتواند تضمین کند وضعیت غیرنظامیان [آوارهٔ جنگی] فلسطینی که آنجا پناه گرفته-اند چندان وخیم نمی-شود که موجب نابودی جمعی آنها شود به عملیات رفح ادامه دهد. شایان ذکر است که نزدیک به یک میلوین از ۱.۴ میلیون فلسطینی که در رفح پناه گرفته بودند پیرو دستور نیروهای دفاعی اسرائيأ، پیشاپیش محل را تخلیه کرده-اند.

بطور مشخص عبارات صریح قاضی جرج نولته از آلمان، که در متن نوشت «این حکم که اسرائیل را ملزم می-کند عملیات تهاجمی کنونی در رفح را متوقف کند، به ضرورت ممانعت از «آنگونه شرایط زندگی که احتمال انهدام فیزیکی کامل یا بخشی از جمعیت مذکور فلسطینی غزه را در بر داشته باشد، صادر شده،»، چنین خوانشی از حکم را به دست می-دهد.


هیئت قضات دیوان بین المللی دادگستری (IJC) در یکی از جلسات دادگاهی که برای رسیدگی به دادخواست آفریقای جنوبی برای آتش-بس غزه در دیوان برگزار شد دیده می-شوند. . (Nick Gammon/AFP)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/icj-orders-israel-to-halt-rafah-operations-that-risk-destruction-of-civilian-population/

اطلاعات بیشتر در مورد