‫گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، کرانه باختری را در تنگنا خواهد گذاشت؟‬
جستجو
اختصاصی

‫گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، کرانه باختری را در تنگنا خواهد گذاشت؟‬

گزارش دیدبان حقوق بشر به روشنی اعلام می دارد که تجارت با شهرک ها باعث تثبیت اسرائیلی ها در کرانه باختری می شود.

یک کارخانه در کرانه باختری- شوهات
یک کارخانه در کرانه باختری- شوهات

همزمان با اینکه بنیامین نتانیاهو تلاش دارد مخالفت با شهرک سازی را به جنبش بی.دی.اس (بایکوت، سلب مشروعیت، تحریم) گره بزند، اتحادیه اروپا و سفیر آمریکا، کرانه باختری را پیش می کشند.

واشنگتن – آژانس تلگرافی یهود – شکست مذاکرات صلح اسرائيل-فلسطین در سال گذشته به کشمکش های زبانی شدید بر سر شهرک های اسرائيل منجر شده و اسرائیل افزایش منتقدین خارجی خود را در بهترین حالت به پیشداوری نسبت آخرین بندهای قرارداد صلح، و در بدترین حالت به یهودی ستیزی نسبت می دهد.

جنگ مزبور هفته گذشته با انتشار گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر و اشاره ای که در آن مربوط به شهرک ها شده است بالا گرفت. در این گزارش گفته شده است که تجارت با شهرک های کرانه خاوری به حضور اسرائيل در آن نواحی شدت می بخشد و به نقض حقوق بشر در آنجا دامن می زند.

این گزارش یک روز پس قطعنامه اتحادیه اروپا انتشار یافت که تصریح کرد «هرگونه قراردادی با اسرائيل می بایست بدون قید و شرط و بطور قطع بی ارتباط به قلمروهایی که اسرائيل پس از ۱۹۶۷ اشغال کرده است»، باشد. پیش از این، اتحادیه اروپا در ماه نوامبر گذشته راهنمایی را منتشر کرده بود که بر اساس آن تولیدات صادراتی از شهرک های اسرائيلی می بایست برچسب می خوردند».

سفیر آمریکا در اسرائيل، دان شاپیرو، نیز، اگر چه در این حد افراط نکرده، اما در خصوص تسلط اسرائیل به کرانه باختری و استانداردهای دوگانه در سیستم قضایی هشدار داد.

سفیر آمریکا در اسرائیل، دان شاپیرو
سفیر آمریکا در اسرائیل، دان شاپیرو

شاپیرو در سخنرانی اخیر خود اظهار داشت «حمله های بیشماری به فلسطینیان شامل تحقیقات کافی و یا توجه مقامات اسرائیلی نمی شود؛ عملکرد فرقه های مذهبی تحت کنترل نیست؛ گاه به گاه به نظر می آید دو گونه استاندارد در قوانین موجود است: یکی برای اسرائیلی ها و یکی برای فلسطینی ها»، و در باقی موارد اما از روابط نزدیک آمریکا و اسرائيل تمجید کرد.

نخست وزیر اسرائيل بنیامین نتانیاهو از این سخنان به شدت آشفته شد، و اظهار داشت «غیرقابل قبول و نادرست اند.» اما به طور کلی شیوه های او در برابر انتقادات مربوط شهرک ها این است که همه را به جنبش بی دی اس نسبت بدهد و آن را به بایکوت یهودیان در اروپا، پیش از هولوکاست، شبیه کند.

نتانیاهو هفته گذشته به خبرنگاران خارجی گفت «بوروکراسی و طرح های تثبیت شده قابلیت تغییر ندارند، و ما با رفتار نامربوطی نظیر اتحادیه اروپا در بروکسل روبرو می شویم، از داخل خاک اروپا، که تولیدات شهروندان اسرائيل را برچسب بزنند، تولیدات یهودیان را. آخرین باری که چنین اقدامی در خاک اروپا انجام شد، ۷۰ سال پیش بود».

اسرائیل در کل، تا زمانی که به نظر می رسید درگیر مذاکرات صلح است، قادر بود از زیر بار سوال های مربوط به کرانه باختری در برود. اما اتفاقات هفته جاری نشان از قطعی بودن هشدارهایی دارد که سال گذشته مطرح شد و حاکی از آن بود که با نبود مذاکرات صلح، و انتشار بیانیه های نتانیاهو در شب انتخابات خود در ماه مارچ که به نظر می رسید رد احتمال رسمی شدن دولت فلسطین است، توجه آمریکا و اروپا را به شهرک ها معطوف می شود، حتی اگر فقط به این خاطر باشد گزینه دو دولت-دو ملت را باز نگه دارد.

گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر به روشنی اعلام می دارد که تجارت با شهرک ها باعث تثبیت اسرائیلی ها در کرانه باختری می شود و کمپانی ها را در سرکوب فلسطینی ها شریک می کند. این گزارش تاکید دارد که از «تامین مالی، مبادله، و یا حمایت از شهرک ها و فعالیت های مربوط به شهرک های اسرائيلی و پشتیبانی های نظیر بستن قرارداد برای مبادلات آتی تولیدات و محصولات کشاورزی شهرک ها خودداری شود و اطمینان حاصل آید که رابطه تجاری حتی به صورت غیر مستقیم منافعی برای شهرک ها در بر ندارد».

این گزارش مطرح می کند که چگونه جلب توجه به فعالیت های اسرائيل در کرانه غربی می تواند این فعالیت ها را محدود سازد. سازمان دیدبان حقوق بشر با یک کمپانی در یکی از شهرک های کرانه غربی تماس برقرار کرد که به یک فروشنده آمریکایی پارچه می فروخت و به کارگران فلسطینی خود حقوق کمتر از حد مجاز پرداخت می کرد.
در گزارش، بدون ذکر نام طرفین، آمده است که طی گفتگوی های بعدی، این کمپانی موافقت کرد که کارخانه خود در بارکان را تعطیل کند و تاسیسات تازه در داخل اسرائیل ایجاد کند».

سازمان دیدبان حقوق بشر از شریک این کمپانی نقل می کند که گفته است «ما به دنبال دردسر نیستیم. به نظر می آید که بودن ما در اینجا مردم را آزار می دهد، بنابرین می رویم.»

گروه های میانه و راست هوادار اسرائيل اصرار دارند که هدف قرار دادن شهرک ها، به منظور قطعیت دادن به مذاکرات نهایی صلح است. در ماه دسامبر، کمیته امور آمریکایی اسرائیلی تحلیلی مفصل از تصمیم اتحادیه اروپا بر برچسب زنی شهرک ها منتشر کرد.

آیپک، یک لابی قوی هوادار اسرائيل نوشت «اقدام اتحادیه اروپا – که از محدوده مذاکرات صلح خارج شده است – برای تاکید بر مرزهای آینده اسرائيل از نقطه نظر بروکسل است. این حملات تجاری علیه اسرائيل احتمال به انزوا راندن دولت یهود را افزایش می دهد، و منتقدان سرسخت آن را تقویت می کند و روند صلح را کند می سازد».

جنگ بر سر شهرک ها، در کنگره و مجلس ها نیز شدید است. آیپک موفق شده از طریق بیانیه های صادره از سوی کنگره که با فعالیت علیه منزوی کردن شهرک ها مخالفت می کند، حمایت دوحزبی را کسب کند. چندین حرکت قانونی در سطح کشور نیز علیه جنبش بایکوت، سلب مشروعیت، تحریم شامل تمرکز بر شهرک ها می شود.

گروه های چپ حامی اسرائیل می گویند چنین فعالیت هایی نقض غرض اند. تلاش برای به انزوا راندن شهرک ها خوب است، زیرا باعث خنثی شدن جنبش بایکوت، سلب مشروعیت، تحریم در سطح وسیع تر می شود.

گروه آمریکایی هوادار صلح آنی،‌ در زمان تصمیم اتحادیه اروپا به برچسب زنی، گفت «سیستم موثرتر برچسب زنی، از آنجایی که اسرائيل هرگز تلاش به ضمیمه کرانه غربی نکرده است، شهروندان اروپا را قادر می سازد به خرید بر اساس ملاحظات ایدئولوژیک دست بزنند. این سیستم باعث می شود کل اسرائیل در خطر بایکوت نباشد، چیزی که هدف اولیه جنبش بایکوت، سلب مشروعیت، تحریم است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله