“و همچنان سکوت و زندگی آرام در ایران ادامه دارد”
جستجو
اختصاصیافکار عمومی پیرامون مسائل روز چه می گویند

“و همچنان سکوت و زندگی آرام در ایران ادامه دارد”

محدودیت اینترنت در ایران
محدودیت اینترنت در ایران

و همچنان سکوت و زندگی آرام در ایران ادامه دارد”

در پی انتشار خبری پیرامون گم شدن یک فقره دکل نفتی 88 میلیون دلاری و افشای دخالت و نفوذ برخی مقامات و آقازاده ها در این فساد بزرگ، احمد در یکی از یادداشتهایش در شبکه های اجتماعی نوشته: “در کشوری که مردمان فقیر آن حیاتی ترین و گرانبهاترین عضو تن خویش را برای گذران زندگی می فروشند. کودکانی که از فقر بخاطر 50 تومان کرایه ماشین از تحصیل محروم می گردند، فرزندانشان لباس های خود را عاریه میدهند و حتی قادر به خرید لباس های کهنه نیز نیستند، دانش آموزی که کباب کوبیده نذری مدرسه را در جیب میگذارد تا بخانه ببرد برای خواهرش که تمام عمرش نتوانسته حتی مزه آن را بچشد، دیگری برای زنده ماندن کلیه می فروشد تا جهیزیه برای دختر دم بخت مانده در خانه اش تهیه کند، آن یکی از بی پولی در درد سرطان می میرد، و دیگری بدلیل عدم دسترسی اش به دارو مرگ تدریجی را با جان می پذیرد و در این مملکت گل و بلبل اسلامی، دکل چند صد میلیارد تومنی«88 میلیون دلاری» گم می شود. عجب!!!
و همچنان سکوت و زندگی آرام در ایران ادامه دارد!!!”

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله