اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

یک افسر نخبۀ اسرائیلی در عملیات یورش نجات گروگانها در غزه بر اثر جراحات وارد درگذشت؛ نام کل عملیات را به افتخار وی تغییر داده شد

شرح عکس: بازرس ارشد آرنون زمورا، حین مأموریت نجات در نوار غزه، ۸ ژوئن ۲۰۲۴ کشته شد.
(Israel Police)
شرح عکس: بازرس ارشد آرنون زمورا، حین مأموریت نجات در نوار غزه، ۸ ژوئن ۲۰۲۴ کشته شد. (Israel Police)

بازرس ارشد آرنون زمورا، ۳۶ ساله، از یگان نخبهٔ مقابله با تروریسم یمام، حین هدایت تیمی که برای خارج کردن گروگانها از ساختمانی در نصیرات رفته بود، زیر آتش طرف مقابل گرفتار آمد؛ او در ۷ اکتبر نیز با حماس جنگیده بود.

یک افسر یگان نخبهٔ مقابله با تروریسم یمام که روز شنبه، در عملیات نجات گروگانها در ناحیهٔ مرکزی غزه دچار جراحات وخیم شده بود، ساعاتی بعد در اثر این جراحات جان سپرد.

وی به نام بازرس ارشد آرنون زمورا، ۳۶ ساله از سدی دیوید معرفی شد.

از او همسر و دو فرزند وی بجا مانده-اند. او بعد از ظهر یکشنبه در آرامستان ارتش در تپهٔ هرتصل اورشلیم به خاک سپرده خواهد شد.

روز شنبه، چهار گروگان اسرائیلی که در دو ساختمان متعلق به حماس در نصیرات، قلب ناحیهٔ مرکزی غزه اسیر بودند، زنده از اسارت نجات یافتند. زمورا که حین فرماندهی تیمی که چهار گروگان را در یورش جسورانه در روز روشن هدف آتش حماس قرار گرفت، دچار جراحات وخیم شد.

حین خارج نمودن گروگانها، تیراندازی سنگینی در رگفت، و خودرو زمورا آن هنگام در حلقهٔ آتش گرفتار شد. نیروهای دیگر به سرعت به محل رسیدند تا افسر مجروح و گروگانها را نجات دهند، و به فرودگاه موقت در غزه ببرند.

زمورا سپس در وضعیت وخیم به بیمارستانی در اسرائيل منتقل شد و ساعاتی بعد در اثر جراحات در گذشت.

شرح عکس: گروگانهای اسرائیل پس از نجات از اسارت حماس در غزه، ۸ ژوئن ۲۰۲۴. از چپ به راست، شلومی زیو (نیروهای دفاعی)؛ آندری کوزلوف و آلماگ مئر جان (Avshalom Sassoni/Flash90)، و نوآ آرگمانی (Courtesy)

شرح عکس: گروگانهای اسرائیل در عکسی که پس از نجات از اسارت حماس در غزه در ۸ ژوئن ۲۰۲۴ از آنها گرفته شد. از چپ به راست: شلومی زیو (نیروهای دفاعی)، آندری کوزلوف و آلماگ مئر جان، (Avshalom Sassoni/Flash90) و نوآ آرگامانی. (Courtesy)

پس از آنکه مرگ وی اعلام شد، نام عملیات در بزرگداشت او از «بذرهای تابستانی» به «عملیات آرنون» تغییر یافت.

چهار گروگان نجات-یافته، نوآ آرگامانی ۲۶ ساله، آلماگ مئر جان ۲۱ ساله، آندری کوزولوف ۲۷ ساله، و شلومی زیو ۴۰ ساله صبح ۷ اکتبر، هنگامیکه ۳۰۰۰ تروریست به سرکردگی حماس ۱۲۰۰ تن را کشته و ۲۵۱ نفر در یورشی جنایتبار به جنوب اسرائیل، از فستیوال موسیقی سوپر نوآ در نزدیکی همزیگاه رئیم بوده شدند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/officer-who-fought-hamas-on-oct-7-dies-of-wounds-from-hostage-rescue-raid-in-gaza/

اطلاعات بیشتر در مورد