جستجو
اختصاصیبررسی دیدگاههای شهروندان در شبکه های اجتماعی

در ادامه مرور نظرات کاربران اینترنتی پیرامون مسائل روز، این بار اظهارات یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران را باز انتشار می دهیم که پیرامون مذاکرات و توافقنامه اتمی گفته: “متاسفانه در بررسی‌های صورت گرفته متوجه شده‌ايم که هر سه خط قرمز مجلس يعني لغو همه تحريم ها در يک روز، عدم دسترسی به اماكن نظامی و دانشمندان و همچنين نپذيرفتن هيچ خط قرمزی در حوزه تحقيق و توسعه در برجام نقض شده است”

*

همزمان یکی از استادان ایرانیِ دانشگاه در یکی از شبکه های اجتماعی پیرامون توافقنامه وین و مذاکرات اتمی نوشته: “توافق نامه بصراحت ناقض صریح استقلال ایران است .ممنوعیت سخن گفتن و نقد نوشتن درباره تسلیم نامه وین خود بزرگترین دلیل بر این نقض است.

-این تسلیم نامه حکم یک قرارداد استعماری منتهی در قرن 21 را دارد !

-نظام ولایت فقیه با فراهم آوردن زمینه محتوای این مذاکره و در انتها پذیرش آن ،ایران را تحت قیمومت امریکا و سایر قدرتهای جهانی در آورده است !
-این تسلیم نامه از هر دو سوی مذاکره کنندگان به قصد و نیت متعین کردن آینده ایران وشکستن مقاومت مردم ایران در همه ابعاد اقتصادی ، سباسی و نظامی نگاشته شده است. این امر را در پاسخ به سوالات بعدی با مراجعه به متن برجام معلوم می گردانم.

– این توافق نامه سند تسلیم کردن ایران در برابر خرید تضمین بقای نظام ولایت فقیه است.

-متن این توافق نامه سند تسلیم کردن ایران وخیانت به حقوق ملی در قبال دریافت ما به ازایی چون چشم پوشی از طرح براندازی رژیم جمهوری اسلامی توسط قدرتهای خارجی طرف مذاکره می باشد واز این لحاظ نیز هم جنس و هم سنخ قرار داد ترکمن چای است واز آنجا که قدرت فی نفسه مذبذب و عهد ناشناس است ؛ سرنوشت قذافی نمونه ای روشن بر کوتاه مدت بودن عمر چنین تضمیهایی توسط قدرتهای خارجی است.”

 

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله