اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۸

جستجو

۴ فلسطینی، از جمله اعضای گروه تروریستی، به دست سربازان اسرائیل در جنین کشته شدند

طبق اظهار ارتش و گزارش رسانه-های فلسطینی، روز پنجشنبه چهار فلسطینی که دست کم دو تای ایشان اعضای گروههای تروریستی بودند، به ضرب گلولهٔ نیروهای مخفی اسرائیل طی شبیخونی در طول روز به شهر جنین در کرانهٔ باختری کشته شدند.

تصویر: مردان مسلح که گفته می-شود نیروی مخفی اسرائیل-اند، در ۱۶ مارس ۲۰۲۳ حین عملیات در شهر جنین، کرانهٔ باختری مشاهده می-شوند. (Screenshot: Twitter)
تصویر: مردان مسلح که گفته می-شود نیروی مخفی اسرائیل-اند، در ۱۶ مارس ۲۰۲۳ حین عملیات در شهر جنین، کرانهٔ باختری مشاهده می-شوند. (Screenshot: Twitter)

پلیس گفت افسران یمام دو مرد فراری را در شهری در کرانهٔ باختری «معدوم» کردند، آنها را اعضای ارشد حماس و جهاد فلسطینی معرفی کرد.

طبق اظهار ارتش و گزارش رسانه-های فلسطینی، روز پنجشنبه چهار فلسطینی که دست کم دو تای ایشان اعضای گروههای تروریستی بودند، به ضرب گلولهٔ نیروهای مخفی اسرائیل طی شبیخونی در طول روز به شهر جنین در کرانهٔ باختری کشته شدند.

نیروهای دفاعی اسرائيل و شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، بهمراه پلیس اسرائیل گفتند اعضای واحد ضدتروریسم یمام پس از دریافت اطلاعات محرمانه در خصوص محل اختفای دو فرد مسلح فلسطینی وارد شهر جنین شده و آندو را «معدوم» کردند.

وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت در این شبیخون چهار نفر کشته شدند و دست کم ۲۳ تن مجروح شدند که جراحات پنج تن ایشان وخیم است.

خروجی رسانه-های فلسطینی کشته-شدگان را به نامهای یوسف شرئیم ۲۹ ساله، از اعضای شاخهٔ نظامی گروه تروریستی حمای؛ و ندال خازم ۲۸ ساله از اعضای جهاد اسلامی فلسطینی شناسایی کردند.

اندکی بعد گروههای تروریستی فوق الذکر، به ترتیب، آنها را از اعضای ارشد سازمان خود معرفی کردند.

بنا به اظهار شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائيل، خازم در پیشبرد «فعالیت-های مهم تروریستی» مشارکت داشته، و شرئیم در تولید مواد منفجره و شلیک به نیروهای اسرائیلی در کرانهٔ باختری دست داشته است.

دو فلسطینی دیگر از سوی وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان به نامهای عمر عیوض-الدین ۱۶ ساله و لعای الذقیر ۳۷ ساله معرفی شدند.

ابعاد مشارکت ایشان در زدوخورد هنوز مشخص نیست.

پلیس گفت افسران یمام به روی مظنون سوم که با دیلم قصد حمله به نیروهای داشته آتش گشودند و به چندین فرد مسلح دیگر در محل نیز شلیک کردند.

فیلم دلخراشی از بالای ساختمانی مُشرف به صحنهٔ درگیری نشان می-دهد نیروهای لباس شخصی از فاصلهٔ نزدیک به سر یکی از افراد مسلح فراری که روی زمین دراز کشیده بود، شلیک کردند.


تصویر: نیروهای اسرائیلی در ۱۶ مارس ۲۰۲۳ به یک فرد مسلح مجروح فلسطینی در جنین، کرانه باختری، شلیک کرده، او را کشتند. (Screenshot: Twitter)

در فیلم دیگری نیروهای اسرائیلی دیده می-شوند که به سمت یک اتوموبیل عقب می-نشینند.

در یک صحنه دهها فلسطینی دیده می-شوند که اتوموبیلی ظاهرا متعلق به نیروهای لباس مخفی را محاصره کرده-اند، سپس از داخل وسیلهٔ نقلیه به بیرون شلیک می-کنند و جمعیت پراکنده می-شود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/4-palestinians-including-terror-group-members-killed-by-israeli-troops-in-jenin/

اطلاعات بیشتر در مورد