۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی، زخم شکنجه همچنان بر پیکر ایرانیان است
جستجو

۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی، زخم شکنجه همچنان بر پیکر ایرانیان است

موزه تهران ادعایی است بر برنامه شکنجه سازمان امنیت شاه؛ اما گروه های حقوق بشری می گویند هنوز این کشور هنوز اقدام به شکنجه می کند و زندانیان را خودسرانه در بازداشت نگه می دارند.

سربازان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هنگام تماشای نمایشگاهی در یکی از زندان های سابق ساواک، سازمان امنیت و اطلاعات پیش از انقلاب، در مرکز شهر تهران، ایران، که اکنون تبدیل به موزه شده، و مجسمه های مومی از بازجو و زندانی در حال شکنجه به نمایش گذاشته شده است. پرتره هایی از شاه، شهبانو فرح، و پسر ایشان ولیعهد رضا پهلوی که اکنون در ایالات متحده در تبعید به سر می برد، بالای صحنه آویخته است، ۷ ژانویه ۲۰۱۹. 
(AP Photo/Ebrahim Noroozi)
سربازان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هنگام تماشای نمایشگاهی در یکی از زندان های سابق ساواک، سازمان امنیت و اطلاعات پیش از انقلاب، در مرکز شهر تهران، ایران، که اکنون تبدیل به موزه شده، و مجسمه های مومی از بازجو و زندانی در حال شکنجه به نمایش گذاشته شده است. پرتره هایی از شاه، شهبانو فرح، و پسر ایشان ولیعهد رضا پهلوی که اکنون در ایالات متحده در تبعید به سر می برد، بالای صحنه آویخته است، ۷ ژانویه ۲۰۱۹. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

موزه تهران ادعایی است بر برنامه شکنجه سازمان امنیت شاه؛ اما گروه های حقوق بشری می گویند هنوز این کشور هنوز اقدام به شکنجه می کند و زندانیان را خودسرانه در بازداشت نگه می دارند.

تصاویر:

پسربچه های ایران حین تماشا در نمایشگاهی در یکی از زندان های سابق ساواک، سازمان امنیت و اطلاعات ایران پیش از انقلاب، در مرکز شهر تهران، پایتخت ایران، که اکنون تبدیل به موزه شده، و مجسمه ای مومی از یک زندانی دیده می شود که به تخت بسته شده، ۷ ژانویه ۲۰۱۹. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)


زنان در حال تماشا در نمایشگاهی در یکی از زندان های ساواک، سازمان امنیت و اطلاعات ایران پیش از انقلاب، در مرکز شهر تهران، که اکنون تبدیل به موزه شده و مجسمه ای مومی از یک زندانی زن آنجا به نمایش گذاشته شده، ۷ ژانویه ۲۰۱۹. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)


عکس های پرونده زندانیان سابق در زندان سابق ساواک، سازمان امنیت و اطلاعات ایران پیش از انقلاب در مرکز شهر تهران، که اکنون تبدیل به موزه شده، به دیوار آویخته است، ۷ ژانویه ۲۰۱۹.
(AP Photo/Ebrahim Noroozi)

تهران، ایران (اسوشیتد پرس) – راهروهای زندان سابق در قلب تهران، پایتخت ایران، اکنون به تناسب فضای موزه ای که به آن تبدیل شده، غرق سکوت اند. مجسمه های مومی، خاموش و بیصدا صحنه هایی از شکنجه هایی که زمانی در چاردیواری آنجا انجام می شد را به نمایش می گذارند.

اما زندانیان بازمانده هنوز طنین فریادهای آن زمان را به یاد دارند. نمایشگاه زندان سابق کمیته مشترک ضد خرابکاری که زیر نظر محمدرضا شاه پهلوی اداره می شد همچنین شامل مجسمه ای است از مردی ترسیده که در قفس کوچک آهنی اسیر است و بازجویی با سیگاری روشن در دست ایستاده بالای سر او داد می زند.

در حیاط مدور، بازجویی در حالتی عصبی تصویر شده که سر زندانی را زیر آب فرو برده، و بالا، یک زندانی دیگر از مچ دست آویزان است.

در ماه جاری که ایران چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و سرنگونی شاه را جشن می گیرد، زندانیان بازمانده که رنج شکنجه به دست پلیس کشور و ساواک منفور، سازمان امنیت و اطلاعات کشور را چشیده بودند، هنوز آثار پیدا و پنهان آن را حمل می کنند. حتی امروز، پژوهشگران سازمان ملل متحد و گروه های حقوق بشری می گویند ایران همچنان شکنجه می کند و زندانیان را خودسرانه در بازداشت نگاه می دارد.

احمد شیخی، انقلابی پیشین ۶۳ ساله که زمانی در آن زندان شکنجه شده بود، می گوید، «تا آنجا که به عدالت مربوط می شود، هنوز راه بسیار درازی در پیش داریم».

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/torture-still-scars-iranians-40-years-after-revolution/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله