اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

۳ سرباز نیروهای دفاعی که در مرز مصر به ضرب گلوله کشته شدند، به خاک سپرده شدند؛ «اندوه غیرقابل تصور»

غروب یکشنبه هزاران نفر برای آخرین وداع با سه سرباز نیروهای دفاعی که آخر هفته به-دست یک افسر پلیس مصری در مرز کشته شدند، گرد آمدند.

تصویر: خانواده و دوستان در مراسم تشییع گروهبان لیا بن-نون که روز پیش از آن در مرز مصر کشته شد، در آرامستان نظامی ریشون لژیون، ۴ ژوئن ۲۰۲۳ حضور یافتند. (Avshalom Sassoni/Flash90)
تصویر: خانواده و دوستان در مراسم تشییع گروهبان لیا بن-نون که روز پیش از آن در مرز مصر کشته شد، در آرامستان نظامی ریشون لژیون، ۴ ژوئن ۲۰۲۳ حضور یافتند. (Avshalom Sassoni/Flash90)

یکروز بعد از حملهٔ افسر پلیس مصری، خانواده-های داغدار گروهبان لیا بن-نون ۱۹ ساله؛ گروهبان دفتری اوری یتژاک ایلوز ۲۰ ساله؛ و گروهبان دفتری اوحد داهان ۲۰ ساله را در مراسمی جداگانه به خاک سپردند.

غروب یکشنبه هزاران نفر برای آخرین وداع با سه سرباز نیروهای دفاعی که آخر هفته به-دست یک افسر پلیس مصری در مرز کشته شدند، گرد آمدند.

گروهبان لیا بن-نون ۱۹ ساله در آرامستان نظامی ریشون لژیون، گروهبان دفتری، اوری یتژاک الوز ۲۰ ساله در آرامستان نظامی سفد، و گروهبان دفتری اوحد داهان در آرامستان نظامی اوفاکیم بخاک سپرده شدند.

این سه سرباز در گردان-های مختلط پیاده-نظام سبک باردلاس و کاراکال که مسؤولیت نگهبانی مرزی را بعهده دارد، خدمت می-کردند.

اوفیر، خواهر بن-نون، که در مدح لیای سرباز سخن می-گفت، او را همچون «پرتوی از آفتاب» توصیف کرد.

اوفیر، که گفت بن-نور عاشق خدمت سربازی بود و به خدمت در ارتش «افتخار می-کرد»، افزود «باور نمی‌-کنم که دیگر برنمی-گردد، باور نمی-کنم چه بر سرش رفته است.» «ممنون-ام که ۱۹ سال خواهر من بودی.» «از آن بالا مراقب ما باش.»

پازیت سوداری، خالهٔ بن-نون در سوگ او گفت «چطور می‌-توان از تو با فعل گذشته یاد کرد.»


تصویر: اوفیر بن-نون، خواهر گروهبان لیا بن-نون که یک روز پیش از آن در مرز مصر کشته شد، در آرامستان نظامی ریشون لژیون، ۴ ژوئن ۲۰۲۳. (Avshalom Sassoni/Flash90)

سرهنگ دوم ایوان کُن، فرمانده گردان باردلاس نیروهای دفاعی که بن-نون آنجا خدمت می-کرد، این سرباز را «از همان ابتدا، سمبل موفقیت» توصیف کرد.

او افزود، «تو الگو بودی، جنگجو بودی، شخصیت تو و یادگار تو همیشه با ما خواهد بود.»

امیر اوهانا، سخنگوی کنست، که به نمایندگی از دولت در مراسم حاضر بود، گفت لیا «قهرمانی است که در راه محافظت از خاک وطن جان داد. او جان خود را داد تا در صلح و امنیت زندگی کنیم.»

رادیو اسرائیل، شبکهٔ رادیو تلویزیون «کان» در گزارش خود گفت، با این وجود، مادربزرگ بن-نون خطاب به اوهانا فریاد زد «حیف او نبود؟ حالا زیر خروارها خاک خوابیده».

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/an-unimaginable-loss-3-idf-soldiers-killed-in-egypt-border-incident-laid-to-rest/

اطلاعات بیشتر در مورد