اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۷

جستجو

۳۷ تن از ۴۰ خلبان ذخیرهٔ اسکادران کلیدی جنگی بر سر دگرگونی نظام قضایی از آموزش امتناع کردند

تقریباً تمامی اعضای یک اسکادران جت جنگندهٔ نیروی هوایی اسرائيل روز یکشنبه اعلام کردند در اعتراض به طرح تحدید بنیادین اختیارات قوهٔ قضائیهٔ کشور، در جلسهٔ آموزشی که قرار بوده در اواخر این هفته برگزار شود، شرکت نخواهند کرد.

عکس آرشیو: یک جت جنگندهٔ 15I  F-حین پرواز از پایگاه هوایی هتزریم، جنوب اسرائیل، در مراسم فارغ التحصیلی خلبانان، ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲. (Emanuel Fabian/Times of Israel)
عکس آرشیو: یک جت جنگندهٔ 15I F-حین پرواز از پایگاه هوایی هتزریم، جنوب اسرائیل، در مراسم فارغ التحصیلی خلبانان، ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲. (Emanuel Fabian/Times of Israel)

اکثر اعضای اسکادران ۶۹م – که جت-های 15I F-را اداره می-کند، و رآکتور هسته-ای سوری را بمباران کرد – روز چهارشنبه در اعتراض به اقدامات دولت برای آموزش حضور نخواهند یافت اما برای مأموریت-های عملیاتی خود را معرفی خواهند کرد.

تقریباً تمامی اعضای یک اسکادران جت جنگندهٔ نیروی هوایی اسرائيل روز یکشنبه اعلام کردند در اعتراض به طرح تحدید بنیادین اختیارات قوهٔ قضائیهٔ کشور، در جلسهٔ آموزشی که قرار بوده در اواخر این هفته برگزار شود، شرکت نخواهند کرد.

۳۷ تن از ۴۰ خلبان ذخیرهٔ اسکادران ۶۹م نیروی هوایی گفتند تمرینات چهارشنبه را بایکوت می‌-کنند. اعلام این خبر اول بار در روزنامهٔ هآرتص گزارش شد.

این اسکادران که به Hammers معروف است، با جت-های جنگندهٔ F-15I از پایگاه هوایی هتزریم در جنوب اسرائیل پرواز عملیاتی می-کند.

این اسکادران در سال ۲۰۰۷ طی مأموریتی معروف به «عملیات باغ» که در نیروهای دفاعی به نام «خارج از محدوده» شناخته می-شد، رآکتور هسته-ای سوریه را بمباران کرد. همچنین در صدها حملهٔ دههٔ گذشته علیه استقرار ایران در سوریه مشارکت داشته، و در ۲۰۱۸ بخاطر این عملیات از سوی فرماندهٔ ارتش مورد تقدیر قرار گرفته است.

خلبانان ذخیره به تومر بار، فرمانده نیروی هوایی و فرمانده اسکادران قصد خود به عدم شرکت در تمرینات آموزشی این هفته را اطلاع دادند اما گفتند اگر مأموریت-های عملیاتی در پیش باشد، برای خدمت حضور خواهند یافت.

خلبانان ذخیره به دفعات آموزش می-بینند و غیبت در چندین جلسهٔ تمرینی بر قابلیت ایشان تأثیر منفی می-گذارد.

خلبانان ذخیره در نامه-ای که در اخبار کانال ۱۲ نقل شد، گفتند «روز چهارشنبه ۸ مارس زمان خود را صرف مباحثه و تفکر در راه دموکراسی و اتحاد مردم کشور می-کنیم و به همین جهت آن روز برای انجام وظیفه نخواهیم آمد، مگر آنکه فعالیت عملیاتی در کار باشد. در طول هفته نیز چنانکه مقرر است [برای انجام وظیفه] حضور خواهیم یافت.


تصویر: سرلشکر تومر بار، فرمانده جدید نیروی هوایی در مراسمی در ۴ آوریل ۲۰۲۲. (Israel Defense Forces)

روز جمعه دهها تن از خلبانان ارشد با تومر بار، فرمانده نیروی هوایی جلسه-ای بیسابقه داشتند که طی آن نگرانی-های عمدهٔ خود از تداوم خدمت در نیروهای ذخیره را عنوان کردند.

بنا به اخبار کانال ۱۲، خلبانان ذخیره-ای که اکنون در حال خدمت-اند، ابراز نگرانی کردند که عملکرد دولت جدید تندرو ممکن است آنها را در معرض پیگرد قانونی نهادهای جهانی مانند دیوان کیفری بین المللی قرار دهد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/37-of-40-reserve-pilots-in-fighter-jet-squadron-refuse-to-train-over-judicial-shakeup/

اطلاعات بیشتر در مورد