۲۸ روزنامه‌نگار راست‌کیش به ظن اخاذی دستگیر شدند
جستجو

۲۸ روزنامه‌نگار راست‌کیش به ظن اخاذی دستگیر شدند

پلیس کارکنان و دبیران ارشد روزنامه‌ی حاپلس را به اتهام اذیت و آزار و سماجت نسبت به آگهی‌دهندگان احتمالی دستگیر کرد.

۲۸ روزنامه‌نگار راست‌کیش به ظن اخاذی دستگیر شدند
۲۸ روزنامه‌نگار راست‌کیش به ظن اخاذی دستگیر شدند

پلیس کارکنان و دبیران ارشد روزنامه‌ی حاپلس را به اتهام اذیت و آزار و سماجت نسبت به آگهی‌دهندگان احتمالی دستگیر کرد.

پلیس ۲۸ تن از کارکنان روزنامه‌ی راست‌کیش را صبح سه‌شنبه به ظن اخاذی و آزار دستگیر کرد.

طی عملیاتی سراسری، پلیس کارکنان و دبیران ارشد روزنامه‌ی راست‌کیش حاپلس را به دنیال تحقیقات شش‌ماهه دستگیر کرد.

پلیس همچنین دفاتر این روزنامه را مورد گشت قرار داد و پرونده‌ها را به دنبال ده‌ها شکایتی که در طول سال گذشته مبنی بر اخاذی از کمپانی‌های عظیم، از جمله کمپانی‌های متعلق به دولت، برای اجبار به خرید آگهی در این روزنامه، به پلیس داده شد، ضبط کرد.

حدود ۲۵۰ افسر پلیس، کارآگاه، و دیگر مأموران امنیتی در این هجوم شرکت داشتند و مظنونان را در اورشلیم، بنی براک، مودیین لیت، اشداد، و دیگر بخش‌های کشور دستگیر کردند.

یهودیان راست‌کیش بنی براک حین دستگیر‌ی‌ها در خیابان‌های شورش کردند.

متهمان در دادگاه مدنی در ریشون لزیون حاضر خواهند شد.

آزارهایی که مبنای این شکایات قرار دارند شامل تلفن‌، ایمیل و فکس‌های مکرر به مدیران عامل کمپانی‌ها می‌شود. در این تحقیقات معلوم شده است که متهمان از یک مرکز تماس که در دفاتر روزنامه براه انداخته بودند و به عنوان «جبهه‌ی جنگ» می‌نامیدند، و برای تماس‌های روزانه با کمپانی‌ها و تعیین هدف‌های روزانه و شکل و اندازه‌ی آزار و سماجتی که در هر مورد بکار رود استفاده می‌کرده‌اند.

گفته می‌شود، هر روز، پس از آن که مرکز تماس دستور کار آن روز را تحویل می‌گرفته، به سران کمپانی‌ها و حتی اعضای خانواده‌ی ایشان ده‌ها و یا صدها تلفن می‌زده و فکس و ایمیل می‌فرستاده و روند کاری کمپانی‌ها را مختل می‌کرده است.

این روزنامه تریبیون شاخه‌ی اورشلیم جامعه‌ی غیرحسیدی‌های راست‌کیش است. و از ارگان‌های نزدیک به خاخام شموئل آئورباخ که از پیروان خود خواست در شماری از تظاهرات و شورش‌های هفته‌های اخیر علیه خدمت سربازی راست‌کیش‌های افراطی در نیروی دفاعی شرکت نمایند، خیابان را قرق کنند و با پلیس بجنگند، است. ‌

در میان کمپانی‌هایی که هدف این روزنامه قرار گرفتند، کوکا کولا، شوفرسال، ماترنا، تونوا، استراس، ترا، و اپتیکا حالپرین و نیز وزارت کشور را می‌توان نام برد.

یک سخنگوی این روزنامه به وبسایت راست‌کیش افراطی کیکار حاشبات گفت «این اقدامی دیکتاتوری برای ساکت کردن صدای ماست، و یادآور رژیم‌های مخوف است. با این کار نخواهند توانست صدای ما را ساکت کنند بلکه ما را به جنگی مصرانه و بی‌سابقه خواهند کشاند».

خاخام دیوید زیکرمان، از دانش‌جویان آئورباخ، به رادیو ارتش گفت که دولت دستگیری‌ها را به منظور ختم مخالفت با تظاهرات ضد خدمت سربازی صورت داده است.

وی گفت «سه سال پیش هم موجی از دستگیری‌های مشابه انجام شد… و آن هم به ظن آزار و سماجت». «چیزی به دست نیاورند چون چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود».

زیکرمن مدعی شد که دستگیری‌ها نمونه‌ی مدرن افترای خون است.

وی گفت «این خلاف تمام معیارهای دموکراسی است… حتی در جهان سوم هم چنین اتفاق‌هایی نمی‌افتد، که پلیس علیه روزنامه‌نگاران اقدام کند».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله