اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

۱۰۰ هزار نفر در راهپیمایی «۵۰ روز جهنمی» از ۷ اکتبر، در حمایت از گروگانها شرکت کردند

راهپیمایی۲۵ نوامبر ۲۰۲۳ در میدان گروگانها در تل آویو، برای آزادی گروگانهایی که در دست تروریست-های غزه اسیرند. (Courtesy David Papish)
راهپیمایی۲۵ نوامبر ۲۰۲۳ در میدان گروگانها در تل آویو، برای آزادی گروگانهایی که در دست تروریست-های غزه اسیرند. (Courtesy David Papish)

سخنرانان، در تظاهراتی که اندکی پیش از آزادی دومین گروه گروگانها از غزه براه افتاد، خواهان تداوم حمایت از خانوادهٔ ربوده-شدگان، فشار بیشتر به دولت برای تضمین آزادی همهٔ گروگانها شدند.

تصاویر:


یکی از تظاهرات-کنندگان با پلاکاردی که برای آزادی گروگانهای اسیر تروریست-ها در غزه به دست دارد، در راهپیمایی ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳ در میدان گروگانهای تل آویو دیده می-شود. (Courtesy Amir Yarchi)


تظاهراتی که در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳ با شمارش معکوس آزادی گروگانهایی که در اسارت تروریست-های غزه-اند، در میدان گروگانهای تل آویو برگزار شد. (Jessica Steinberg/Times of Israel)


در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳، نزدیک موزهٔ هنر تل آویو، که محل تجمع خانواده-های گروگانها شده، و نام بازارچهٔ مقابل آن به میدان گروگانهای تغییر یافته، ساین-‌هایی دیده می-شود با عباراتی به مضمون مطالبهٔ آزادی گروگانهایی که در غزه اسیر تروریست-ها هستند. (Jessica Steinberg/Times of Israel)


راهپیمایی تل آویو در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳، با مطالبهٔ آزادی گروگانهایی که در غزه اسیر تروریست-ها هستند.
(Jessica Steinberg/Times of Israel)

شنبه-شب حدود ۱۰۰ هزار نفر در یادبود «۵۰ روز جهنمی» از کشتار ۷ اکتبر حماس، مقابل موزهٔ هنر تل آویو، بازارچه-ای که اکنون به میدان گروگانها معروف شده، و نزدیک مقر وزارت دفاع است، گرد آمدند.

جمعیت که منتظر ورود دومین گروه ربوده-شدگانی که تحت قرار متارکهٔ موقت به تدریج آزاد می-شوند، خواهان آزادی تمامی گروگانهای اسیر غزه شدند.

جمعیت مملو از اسرائیلی-هایی از تمام سنین بود، از جمله گروههای جوانان با یونیفورمهای خاکی و پیراهنهای آبی هاشومر هتزائیر، و دیگران با پیراهنهای سیاه سازمان «به وطن باز گردانید، همین حالا»، با نوارهایی از نام گروگانها که روی لباس دوخته بودند.

اهود بنایی آوازه-خوان گفت «بازگرداندن گروگانها بزرگترین کردار نیک ممکن است.» «با نزدیک شدن حنوکا، شمع-های بسیاری در تاریکی این روزها روشن خواهیم کرد. تا زمانی که همهٔ آنها به خانه باز نگردند، دلشکسته خواهیم بود.»

هنگامیکه بنایی شروع به اجرای ترانهٔ خود، «شهر پناهندگان» کرد، جمعیت بت صدایی آرام همراهی کرده و ترانهٔ او را زمزمه کردند.

اولین سخنگوی نمایندهٔ «انجمن خانوادهٔ افراد ربوده-شده و مفقود»، آلون آدار، نوهٔ یافا آدار ۸۵ ساله بود که بعدازظهر جمعه، در اولین گروه پناهندگانی که طبق قرار متارکهٔ چهار-روزهٔ اسرائیل و حماس آزاد شد، و اکنون در اسرائیل، در وطن به سر می-برد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/tel-aviv-rally-for-hostages-draws-100000-to-mark-50-days-of-hell-since-october-7/

اطلاعات بیشتر در مورد