اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۵

جستجو

یک گروه امداد دیگر اسرائیلی در پی زلزلهٔ مرگبار به جنوب ترکیه پرواز کرد

هیئتی از دهها پزشک، کادر درمانی، کارکنان امداد و متخصصان روان-زخم بعدازظهر سه-شنبه برای همیاری در عملیات نجات که پیشاپیش بعد از زلزلهٔ خانمانسوز و پس-لرزه-های کوچکتر که به ناحیه وارد شد و هزاران تن را کشت و شمار بیشتری را وسط زمستان بیخانمان رها کرد به جنوب ترکیه رفتند.

تصویر: داوطلبان اتحاد هتزالا در فرودگاه بن گوریون حین آماده کردن تجهیزات پیش از سفر به قاضی آنتپ، ترکیه، و همکاری در امداد و نجات در پی زلزلهٔ سنگین کشور، ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳. (Judah Ari Gross/Times of Israel)
تصویر: داوطلبان اتحاد هتزالا در فرودگاه بن گوریون حین آماده کردن تجهیزات پیش از سفر به قاضی آنتپ، ترکیه، و همکاری در امداد و نجات در پی زلزلهٔ سنگین کشور، ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳. (Judah Ari Gross/Times of Israel)

پزشکان، کادر درمانی، تیم اکتشاف و نجات و متخصصان تروما مجهز به انبوهی از تجهیزات برای پشتیبانی از گروه-های که هم-اکنون در محل مشغول به کارند، به سمت قاضی آنتپ می-روند.

هیئتی از دهها پزشک، کادر درمانی، کارکنان امداد و متخصصان روان-زخم بعدازظهر سه-شنبه برای همیاری در عملیات نجات که پیشاپیش بعد از زلزلهٔ خانمانسوز و پس-لرزه-های کوچکتر که به ناحیه وارد شد و هزاران تن را کشت و شمار بیشتری را وسط زمستان بیخانمان رها کرد به جنوب ترکیه رفتند.

این پرواز را سازمان خدمات اضطراری اتحاد هتزالا ترتیب داده بود و قرار است در قاضی آنتپ، یکی از شهرهایی که بیشترین آسیب را در زلزله دید، به زمین بنشیند.

ساعاتی پیش از آن، گروه بزرگتری شامل حدود ۱۵۰ نفر از لشکر جبههٔ منطقهٔ نیروهای دفاعی اسرائيل در آدانا به زمین نشست تا عملیات خود را آنجا و نواحی اطراف آغاز کند.

در پرواز بعدازظهر دوشنبه حدود ۲۵ داوطلب از اتحاد هتزالا حضور داشتند که اکثرا پزشک، پیراپزشک، و متخصص تروما هستند و حدود ۱۰ تُن تجهیزات و کمک-های بشردوستانه بهمراه دارند.

یوسی کوهن، از افسران ذخیرهٔ لشکر جبههٔ منطقه در رأس این گروه سفر می-کند. گرچه او از کارکشته-های عملیات نجات است، اما اولین بار است که در رأس چنین هیئتی به مأموریت می-رود. بیست داوطلب دیگر که در این مأموریت حضور دارند تجربیات گسترده-ای در عملیات اکتشاف و امداد در سراسر جهان دارند. بسیاری از آنها در عملیات نجات سال گذشته در مرز اوکراین، پس از تجاوز نظامی روسیه در ماه فوریه، و در زلزلهٔ مرگبار نپال در ۲۰۱۵ شرکت داشته-اند.

کوهن اندکی پیش از پرواز به گروه داوطلبان گفت «مأموریت اصلی ما آن است که به نیروهای دیگری که هم-اکنون آنجا هستند بپیوندیم و در نجات جان‌ [زلزله-زده-]ها بکوشیم.»

این گروه قرار است پس از فرود در قاضی آنتپ با واحد لشکر جبههٔ منطقهٔ نیروهای دفاعی که همان نزدیکی مشغول عملیات است ملاقات کرده و همراه هم فعالیت کنند.

سازمان فوق الذکر گفت «اعضای گروه بلافاصله پس از فرود دست بکار ایجاد مرکز فرماندهی ویژه و کلینیک صحرایی می-شوند و کمک-های درمانی ارائه می-دهند و به کمک کسانی که هنوز از زیر آوار بیرون آورده نشده-اند می-شتابند.»


تصویر: داوطلبان اتحاد هتزالا در ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، پیش از پرواز به قاضی آنتپ، ترکیه، برای مشارکت در عملیات امداد پس از زلزلهٔ سنگینی که کشور را تکان داد، در فرودگاه بن گوریون مقابل دوربین عکاسان ایستادند. Judah Ari Gross/Times of Israel)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/another-israeli-aid-delegation-takes-off-for-southern-turkey-after-deadly-quakes/

اطلاعات بیشتر در مورد