اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۴

جستجو

یک مقام عالیرتبهٔ بانک مرکزی اسرائیل استعفا کرد و گفت «در وضعیتی که دموکراسی به خطر افتاده» نمی-تواند در مقام خود باقی بماند

پروفسور موشه خازان، از مقامات ارشد بانک مرکزی اسرائیل روز دوشنبه از کار کناره-گیری کرد، و گفت تصمیم دارد نقشی فعال در اعتراضات علیه طرح اصلاح نظام قضایی بعهده گیرد. او همچنین گفت در «شرایطی که دموکراسی اسرائیل در خطر قرار گرفته» بسیار دشوار است که در مقام خود باقی بماند.

تصویر: دهها هزار نفر در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۳ علیه طرح اصلاح نظام قضایی دولت در تل آویو تظاهرات کردند. (Avshalom Sassoni/Flash90)
تصویر: دهها هزار نفر در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۳ علیه طرح اصلاح نظام قضایی دولت در تل آویو تظاهرات کردند. (Avshalom Sassoni/Flash90)

«پروفسور موشه خازان» از پانلی که نرخ بهره در اسرائیل را تعیین می-کند استعفا داد و مدعی شد آسیب بازسازی نظام قضایی در نهایت به اقتصاد می-رسد و کشور را تبدیل به «جمهوری موز-فروش» می-کند.

پروفسور موشه خازان، از مقامات ارشد بانک مرکزی اسرائیل روز دوشنبه از کار کناره-گیری کرد، و گفت تصمیم دارد نقشی فعال در اعتراضات علیه طرح اصلاح نظام قضایی بعهده گیرد. او همچنین گفت در «شرایطی که دموکراسی اسرائیل در خطر قرار گرفته» بسیار دشوار است که در مقام خود باقی بماند.

خازان، از استادان ارشد و کارشناسان مجرّب اقتصاد کلان و رشد در دانشگاه تل آویو، از اعضای کمیتهٔ شش-نفرهٔ مالی بانک نیز بود که هر شش هفته یکبار نرخ بهرهٔ کشور را تعیین می‌-کند. در خصوص جانشینی او به زودی تصمیم گرفته خواهد شد.

در نامهٔ استعفای خازان او به قصد خود مبنی بر «پیوستن به عرصهٔ اجتماعی-سیاسی» اشاره کرد.

در بیانیهٔ بانک گفته شد رئیس بانک مرکزی اسرائیل، امیر یارون، از خدمات خازان که از ۲۰۱۷ به پانل بانک پیوسته بود، تقدیر کرد. قرار بوده است خازان تا سال ۲۰۲۵ در این مقام باقی بماند.

در هفته-های اخیر تظاهرات عظیم اعتراضی علیه دولت و طرح-های گستردهٔ ایجاد تغییرات در نظام قضایی کشور، که منتقدان هشدار داده-اند به نقض دموکراسی می-انجامد، براه افتاد.

خازان در گفتگو با روزنامهٔ تجاری Calcalist تصمیم خود را اینگونه توضیح داد: «احساس می-کنم در شرایطی که دموکراسی اسرائیل به خطر افتاده، نمی-توانم بنشینم و بر سر اینکه نرخ بهره یک چهارم درصد بالا خواهد رفت یا نیم درصد، بحث کنم.»


تصویر: پروفسور موشه خازان. (Bank of Israel)

خازان حملهٔ صریحی به طرح اصلاح نظام قضایی دولت کرد، و گفت «اقدامی که دولت در نظر دارد، اگر تصویب شود، به استقلال نظام حقوقی و خدمات کشوری آسیب جدی وارد می-کند، و این به نوبهٔ خود به دموکراسی و اقتصاد اسرائیل ضربه-ای وخیم وارد خواهد کرد. این عقیده را باید علنا اعلام کرد و من به عنوان عضو کمیتهٔ سیاست-های پولی بانک، نمی-توانستم علنا چنین کنم.»

او افزود کل اقتصاد بر اساس تعادل و انطابق در مجریه است، و «به محض آنکه شما دیوان عالی را سیاسی کنید، دولت را قادر مطلق کرده-اید. در چنین شرایطی، اقتصاد به شکلی که هست قادر به ادامهٔ کارآیی نخواهد بود.»

او افزود «ما نمی-خواهیم تبدیل به جمهوری موز-فروش بشویم.»

خازان گفت معتقد است به عنوان یک کنشگر اجتماعی کارآیی بیشتری خواهد داشت تا یکی از متخصصان بانک مرکزی.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/top-bank-of-israel-official-quits-says-he-cant-work-while-democracy-is-in-danger/

اطلاعات بیشتر در مورد