اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۳۵

جستجو

یک مقام رسمی نیروهای دفاعی اسرائیل گفت بدنبال برنامهٔ اسرائیل برای انگیزه بخشیدن به آرامش، صادرات غزه صعود کرد

سرلشگر «قصان آلیان» هماهنگ کنندهٔ فعالیت های دولت در اراضی، معروف به COGAT، گفت اسرائیل در غزه «سیاست مرکب» را بکار خواهد گرفت.

تصویر تزئینی: یک افسر امنیتی حماس در ۱ سپتامبر ۲۰۲۱، حین بازرسی کامیون های حامل کالا که در گذرگاه محمولات «کارم شالوم» در رفاه، اسرائیل، جنوب نوار، منتظر ورود به غزه اند. (AP Photo/Adel Hana)
تصویر تزئینی: یک افسر امنیتی حماس در ۱ سپتامبر ۲۰۲۱، حین بازرسی کامیون های حامل کالا که در گذرگاه محمولات «کارم شالوم» در رفاه، اسرائیل، جنوب نوار، منتظر ورود به غزه اند. (AP Photo/Adel Hana)

مسؤول امور فلسطینیان در ارتش گفت «سیاست مرکب» کمک به غیرنظامیان همزمان با ممانعت از رشد تروریسم، منجر به افزایش ۳۰۰درصدی تحرک در امتداد مرز شده است.

سرلشگر «قصان آلیان» هماهنگ کنندهٔ فعالیت های دولت در اراضی، معروف به COGAT، گفت اسرائیل در غزه «سیاست مرکب» را بکار خواهد گرفت.

آلیان گفت «این سیاست شامل تلاش ارتش به ممانعت از رشد نظامی، و حملهٔ قاطع به هر گونه اقدام به نقض امنیت اسرائيل، و به موازات آن بکارگیری سیاست مدنی پویا در رابطه با مردم عادی است.»

در آماری که COGAT همرسان کرد، در سال جاری، مطابق روند پیشین، صادرات غزه به کرانه باختری ۲۷ درصد افزایش خواهد داشت. در سال ۲۰۲۰، شمار کل کامیون های حامل کالای صادراتی از غزه به کرانه باختری ۳۳۹۷ فقره بود؛ در ۲۰۲۱ به ۴۰۰۳ فقره رسید؛ طبق آمار، انتظار می رود در آخر امسال به ۵۱۱۷ فقره برسد.

همچنین، طبق آمار COGAT، گمان می رود صادرات غزه به اسرائیل نیز افزایش بیسابقهٔ ۹۳.۸٪ داشته باشد. در سال ۲۰۲۰، حدود ۱۱۸۱ کامیون حامل کالای صادراتی از غزه وارد اسرائیل شدند؛ در ۲۰۲۱ این رقم به ۲۵۸۸ کامیون رسید؛ گمان می رود امسال این شمار به ۵۰۱۶ کامیون برسد.

طبق اظهار COGAT، عبورومرور میان غزه و اسرائيل به نسبت سال گذشته ۳۱۱٪ افزایش داشته است. در سال ۲۰۲۰، حدود ۱۲۲۴۰۰ بار رفت و برگشت از این گذرگاه ثبت شد؛ در ۲۰۲۱ این شمار به ۱۶۳۵۰۰ رسید؛ بنا به آماری که در دست است، امسال این رقم به ۶۷۲۰۰۰ صعود خواهد کرد.


تصویر تزئینی: فلسطینیان نوار غزه حین ورود به غزه از گذرگاه ارِز. (Israel Defense Forces)

در حال حاضر حدود ۱۴۰۰۰ فلسطینی ساکن غزه برای ورود به اسرائیل دارای مجوز کار هستند. وزارت دفاع یک طرح آزمایشی را به تصویب رساند که طبق آن قرار است شمار مجوزهای کار به تدریج به رقم بیسابقهٔ ۲۰۰۰۰ برسد.. در نیمهٔ ۲۰۲۱، تنها ۷۰۰۰ فلسطینی ساکن غزه مجوز کار برای ورود به اسرائیل داشتند.

مقامات وزارت دفاع می گویند اجازهٔ ورود شمار بیشتری از ساکنان غزه برای کار در اسرائيل، به تزریق درآمد بسیار مورد نیاز به ناحیهٔ فقرزدهٔ ساحلی، و همزمان به ایجاد ثبات کمک می کند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/idf-official-says-gaza-exports-have-shot-up-as-israel-seeks-to-incentivize-calm/

اطلاعات بیشتر در مورد