یک مقام رسمی از بطن قوانین نژادپرست نازیها در هسته ای شدن اسرائیل کوشید
جستجو

یک مقام رسمی از بطن قوانین نژادپرست نازیها در هسته ای شدن اسرائیل کوشید

گزارش روزنامه بریتانیایی حاکی است یک مقام رسمی که در تنظیم قوانین یهودی ستیز نورنبرگ به رژیم نازی کمک کرده بود، پس از جنگ دوم جهانی، به قالب «سرجاسوس، دیپلمات، متنفذ دربار» در آمد و «نقشی کلیدی» در توسعهٔ برنامه هسته ای اسرائیل ایفا کرد.

تصویر: پرتره هانس گلوبْک، معاون وزیر خارجه و رئیس ستاد صدراعظم آلمان غربی از ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۳. 
(CC BY-SA, Wikimedia Commons)
تصویر: پرتره هانس گلوبْک، معاون وزیر خارجه و رئیس ستاد صدراعظم آلمان غربی از ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۳. (CC BY-SA, Wikimedia Commons)

تایمز لندن در گزارشی افشاگرانه نوشت «هانس گلوبْک» که کتابچهٔ معروف یهودی ستیزی قوانین نورنبرگ را تألیف کرد، بعدها در گردآوری مخفیانه وام ۵.۵ بیلیونی ساخت «رآکتور دیمونا» همکاری کرد.

گزارش روزنامه بریتانیایی حاکی است یک مقام رسمی که در تنظیم قوانین یهودی ستیز نورنبرگ به رژیم نازی کمک کرده بود، پس از جنگ دوم جهانی، به قالب «سرجاسوس، دیپلمات، متنفذ دربار» در آمد و «نقشی کلیدی» در توسعهٔ برنامه هسته ای اسرائیل ایفا کرد.

به گزارش تایمز لندن، هانس گلوبْک از کارکنان ارشد وزارت کشور نازیها بود و در تحلیل و ترجمه و تألیف قوانین نژادی نورمبرگ مشارکت مرکزی داشت، و نیز در تنظیم «کد یهودی» که در اسلواک اجرا شد، سهیم بود.

در گزارش تایمز لندن آمده که وقتی هیتلر قدرت را بدست گرفت، گلوبْک «مسؤول مسائل شهروندی و نژادی» شد و از سوی رؤسای خود بخاطر «رویکرد مثبت» به نازیسم مورد تشویق قرار گرفت. «در ۱۹۳۶، کتابچهٔ بدنام تفسیر حقوقی قوانین نژادی نورنبرگ را نوشت» و کتابچهٔ راهنمای وی «تبدیل به عنصر همیشه حاضر دادگاههای آلمان نازی شد، و «تفسیرهای خشونتبار از قوانین» بدست داد.

برای مثال، طبق یکی از مواردی که او در تفسیر قوانین تعیین کرده بود، «روابط جنسی میان آریایی ها و غیرآریایی ها حتی اگر بیرون از آلمان صورت گرفته باشد، جرم جنایی محسوب می شود.». همچنین ساختاری را مطرح کرد که طبق آن «یهودیان مجبور بودند نام دومی برای خود انتخاب کنند: اگر مرد بودند، و اگر زن بودند، سارا، تا تشخیص آنان آسان باشد.»

با شروع جنگ جهانی دوم، در نواحی تحت اشغال نازی ها، «از فرانسه تا چکسلواکی سفر کرد و قوانین بیشتری برای تشخیص آریایی ها از نژادهای «پست» وضع کرد.»

بنا به گزارش تایمز لندن، در ۱۹۴۱ در تهیهّ پیش نویس «حکمی مشارکت داشت که طبق آن در کشورهای فتح شده تابعیت یهودیان سلب می شد و اموال آن ضبط می شد، و یکی از مهمترین پایه های حقوقی هولوکاست محسوب می شد.»


تصویر: گلوبْک و نابودی یهودیان: کتابی که در ۱۹۶۰ در آلمان شرقی منتشر شد. (Amazon)

با اینحال، در گزارش تایمز لندن اشاره شده که گلوبْک توانست پس از جنگ خود را از نو بسازد، تا آنجا که «یک گروه متشخص ضدنازی را در حمایت خود گرد آورد که شهادت دادند او از چهره های کلیدی مقاومت علیه هیتلر بوده است.»

تایمز در روایتی که تایمز، ماه گذشته درباره او منتشر کرد، نوشت اسنادی را کشف کرده که نشان می دهد گلوبْک با استفاده از روابطی که داشته در تشکیل برنامه هسته ای اسرائیل و در تشکیل دادگاه «آدولف آیشمن»، از عاملان اصلی هولوکاست، دخیل بوده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/report-official-at-heart-of-nazis-racial-laws-worked-to-help-israel-go-nuclear/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله