اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۲

جستجو

یک فلسطینی در هجوم شهرک-نشینان به شهری در کرانهٔ باختری به علتینامعلوم کشته شد

تصویر: در عکسی از هجوم شهرک-نشینان در روز ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳ به شهر تورموس ایّا،کرانهٔ باختری، خانه-ها و اتوموبیل-های فلسطینیان در آتش می-سوزند. 
(Screenshot:Twitter, used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)
تصویر: در عکسی از هجوم شهرک-نشینان در روز ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳ به شهر تورموس ایّا،کرانهٔ باختری، خانه-ها و اتوموبیل-های فلسطینیان در آتش می-سوزند. (Screenshot:Twitter, used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

۱۲ تن دیگر زخمی شدند؛ پلیس گفت افسران به روی یک مظنون که متهم است به روینیروهای امنیتی آتش گشوده، شلیک کردند؛ شهردار تورموس ایّا گفت ۶۰ اتوموبیل و ۳۰واحد مسکونی تخریب شدند؛ گزارشی از بازداشت افراد در دست نیست.

بعدازظهرچهارشنبه، اندکی پس از خاکسپاری قربانیان اسرائیلی تیراندازی تروریستی فلسطینیاندر کرانهٔ باختری، صدها تن از شهرک-نشینان اسرائیل به شهر تورموس ایّا حمله بردندو خانه-ها، اتوموبیلها، و زمینهای کشاورزی را آتش زدند، و ساکنان شهر را مرعوبکردند.

وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینیان گفت در هجوم شهرک-نشینان و زدوخورد باسربازان اسرائیل، یکی از فلسطینیان کشته و ۱۲ تن دیگر مجروح شدند. این وزارتخانهگفت دست کم چهار تن بر اثر اصابت گلوله مجروح شدند، از جمله یک تن که در وضعیتوخیم بسر می-برد.

رسانه-های فلسطینی مردی که کشته شد را عمر قطّین ۲۷ ساله اعلام کردند.

پلیس گفت یک افسر پلیس آتش گشود و دست کم یکی از فلسطینیان که مظنون به تیراندازیبه نیروهای امنیتی در این زدوخورد بود را به تیر زد.

هنوز معلوم نیست قطّین همان کسی است که هدف گلولهٔ پلیس قرار گرفت، اما شاهدانفلسطینی گفتند مقتول هنگامیکه تیر خورد، مطلقا نزدیک به نیروهای اسرائیلی نبودهاست. همچنین، هنوز معلوم نیست چهار فلسطینی دیگر را چه کسی به تیر زده است.

خمیس جباره، همسایهٔ مرد مقتول گفت «او بیگناه بود، بچهٔ بسیار دلرحمی بود، و فقطآنجا ایستاده بود. سنگی در دست نداشت. کاملا غیرمسلح بود، دست کم نیم مایل ازنیروهای ارتش فاصله داشت.»

یورش به شهر مذکور که در نزدیکی رام الله واقع است، در پی تیراندازی مرگبارسه-شنبه-شب در پمپ بنزین نزدیک یکی از شهرکهای مهاجرنشین ناحیه، و پس از حملهٔگروههای خودسر به چندین شهر فلسطینی در شمال کرانهٔ باختری رخ داد.

به نظر می-آید این یورش تکرار حادثهٔ مشئوم اوایل سال جاری که برخی از آن بنام«کشتار جمعی» یاد می-کنند باشد که بعد از یک تیراندازی تروریستی دیگر فلسطینیاناتفاق افتاد. فیلمی کهبعدازظهر چهارشنبه از شهر تورموس ایّا در شبکه-های اجتماعی منتشر شد، خانه-ها واتوموبیلها را غرق زبانه-های آتش نشان می-دهد. سربازان در حال تلاش به عقب نشاندنشهرک-نشینان دیده می-شوند و دودی سیاه بر فراز شهر بهوا خاسته است.

ارتش اسرائیل گفت «حوادث وخیم» ناشی از خشونت شهرک-نشینان در تورموس ایّا را محکوممی-کند اما به چندین فلسطینی که بنا به گزارش، هدف گلوله قرار گرفته-اند، اشارهنکرد.

در بیانیهٔ نیروهای دفاعی اسرائيل آمد که نیروهای دفاعی اسرائيل در بیانیه-ای گفت«دقایقی پیش شهروندان اسرائیل املاک و اموال فلسطینیان شهر تورموس ایّا را آتشزدند. نیروهای امنیتی برای فرو نشاندن آتش، ممانعت از درگیری، و جمع-آوری شواهدوارد شهر شدند.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/settlers-rampage-in-palestinian-town-near-ramallah-after-terror-victims-funerals/

اطلاعات بیشتر در مورد