اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۲

جستجو

یک فلسطینی در نزاع با شهرک نشینان کرانه باختری به ضرب چاقو کشته شد

وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینیان و یک گروه حقوق بشری اسرائیلی گفتند روز سه شنبه یک مرد فلسطینی در نزاع با شهرک نشینان اسرائیل در نواحی مرکزی کرانه باختری به ضرب چاقو کشته شد.

تصویر تزئینی: نیروهای امنیتی اسرائیل در نزدیکی اریئل در کرانه باختری، ۱۷ مارس ۲۰۲۱۹. ٰ
(Nasser Ishtayeh/Flash90)
تصویر تزئینی: نیروهای امنیتی اسرائیل در نزدیکی اریئل در کرانه باختری، ۱۷ مارس ۲۰۲۱۹. ٰ (Nasser Ishtayeh/Flash90)

وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینیان و یک گروه حقوق بیشری اسرائیلی گفتند در پی دعوایی که بر سر چادر که به خشونت کشیده شد، «علی حسن حرب»، ۲۲ ساله، در نزدیکی شهرک «اریئل» کشته شد؛ هویت ضارب هنوز معلوم نیست.

وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینیان و یک گروه حقوق بشری اسرائیلی گفتند روز سه شنبه یک مرد فلسطینی در نزاع با شهرک نشینان اسرائیل در نواحی مرکزی کرانه باختری به ضرب چاقو کشته شد.

این حادثه در نزدیکی روستای اسکاکا، در مجاورت شهرک بزرگ اریئل، جنوب نبولوس روی داد.

پلیس اسرائیل در کرانه باختری گفت در پی نزاع میان اسرائیلی ها و فلسطینیان تحقیقاتی را آغاز کرده است. همچنین گفت مرد فلسطینی به ضرب چاقو کشته اما ضارب معلوم نیست.

پلیس با استناد به گزارش کادر درمانی گفت «نیروهای پلیس هنگامی به محل رسیدند که مرد مجروح فلسطینی با جراحات جدی که ظاهرا بر اثر ضربه چاقو ایجاد شده بود، از محل منتقل شده بود.»

پلیس تأکید کرد «در این محرله هویت ضارب مشخص نیست.» هنوز کسی دستگیر نشده است.

مقامات بهداشت فلسطینیان فرد مقتول را به نام «علی حسن حرب»، ۲۲ ساله، معرفی کردند.

«فراس نعیم» عموزادهٔ حرب در گفتگو خبرگزاری فرانسه گفت هنگامی که حرب کشته شد مقامات امنیتی اسرائیل در محل حاضر بودند.

نعیم گفت او و اعضای خانواده اش، از جمله حرب، وقتی صداهای مربوط به چادر زدن شهرک نشینان در زمین های روستای خود را شنیدند، به آنجا رفتند.

به زمین های روستای خود که رسیدند با نیروهای اسرائیل و گارد امنیتی شهرک مواجه شدند که به سمت آنها تیر هوایی شلیک کردند.

نعیم که لباس هایش آغشته به خون بود، گفت «در حالیکه نیروها تیر هوایی شلیک می کردند، شهرک نشینان حمله کردند… ما همانجا ایستاده بودم و یکی از شهرک نشینان جلو آمد و بی هیچ دلیلی با چاقو به اینجا [به پهلویش] زد.»

گروه حقوق بشری «یش عتید» در بیانیه ای گفت حرب بهمراه پدرومادرش در اراضی خصوصی نزدیک اریئل بودند. «شهرک نشینان به محل آمدند و خواستند چادر بزنند. دعوا راه افتاد و شهرک نشینان محل را ترک کردند. بلافاصله سربازان به محل رسیدند، و کمی بعد شهرک نشینان برگشتند.»

یش عتید گفت پس از بازگشت شهرک نشینان، بار دیگر میان دو جانب دعوا راه افتاد، و «یکی از شهرک نشینان چاقو کشید و مرد جوانی را کشت.»

مقامات محلی گفتند گروهی از شهرک نشینان اسرائیلی گزارش کردند که در محلی میان شهرک ها حدود ۴۰ فلسطینی با سنگ و چوب به ایشان حمله کرده اند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/palestinian-stabbed-to-death-during-west-bank-brawl-with-settlers/

اطلاعات بیشتر در مورد