اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۶

جستجو

یک فلسطینی در آشوب شهرک-نشینان بر سر تهاجم مرگبار تروریستی هوآرا کشته شد

غروب یکشنبه، ساعاتی پس از آنکه دو برادر اسرائیلی در تهاجم تروریستی به ضرب گلوله کشته شدند، صدها تن از شهرک-نشینان اسرائیلی در شهر هوآرا واقع در کرانهٔ باختری آشوب براه انداخته و گفته می-شود اموال فلسطینیان را آتش زدند.

تصویر: شهرک-نشینان اسرائیلی  روز ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳ در شهر هوآرا  تظاهرات کردند، گفته می-شود خانه-ها و اتوموبیل-ها را به آتش کشیدند. (Courtesy)
تصویر: شهرک-نشینان اسرائیلی روز ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳ در شهر هوآرا تظاهرات کردند، گفته می-شود خانه-ها و اتوموبیل-ها را به آتش کشیدند. (Courtesy)

فیلمی از حادثه نشان می-دهد در شهر کرانهٔ باختری که دو اسرائیلی کشته شدند، اتوموبیل‌-ها و خانه-ها به آتش کشیده می-شوند؛ نتانیاهو و هرتزوگ از مردم خواستند اجرای قانون را به دست خود نگیرند.

غروب یکشنبه، ساعاتی پس از آنکه دو برادر اسرائیلی در تهاجم تروریستی به ضرب گلوله کشته شدند، صدها تن از شهرک-نشینان اسرائیلی در شهر هوآرا واقع در کرانهٔ باختری آشوب براه انداخته و گفته می-شود اموال فلسطینیان را آتش زدند.

وزارت بهداشت فلسطینیان گفت در آشوبی که در شهر زآتارا، جنوب هوآرا و نزدیک به شهرک مهاجرنشین کفار تاپوآخ بپا خاست، یک مرد با شلیک گلولهٔ اسرائیلی-ها کشته شد. خدمات درمانی صلیب سرخ فلسطینیان گفت دو تن دیگر به ضرب گلوله مجروح شده-اند، و نفر سوم با چاقو زخمی شده و نفر چهارم را با میلهٔ آهنی زده-اند. حدود ۹۵ تن دیگر نیز که گاز اشک-آور استشمام کرده بودند، مورد مداوا قرار گرفتند.

یک منبع ارتشی گفت سربازان اسرائیلی در تیراندازی، که به کشته شدن سمیح آکتاش منجر شد، مشارکت نداشتند. مقامات مسؤول پلیس مرزی هنوز در رابطه با این حادثه اظهار نظر نکرده-اند، و مشخص نیست اگر مقتول با گلولهٔ شهرک-نشینان کشته شده باشد.

در گزارش رسانه-های فلسطینی فیلمی از خانه-ها و اتوموبیل-هایی مشاهده می-شود که شهرک-نشینان در آشوبی که پس از قتل هالل و یاگل یانیف بپا کردند به آتش کشیده-اند. ارتش اسرائیل گفت روز پیش از این، این دو برادر در حملهٔ تروریستی فلسطینی در همین شهر کشته شدند. مرد مسلحی که به این دو حمله کرد هنوز دستگیر نشده است.

رسانه-های فلسطینی گفتند حدود ۳۰ خانهٔ مسکونی و اتوموبیل به آتش کشیده شد. عکس-ها و ویدئوهایی در شبکه‌-های اجتماعی آتش-سوزی-های عظیمی در سراسر شهر هوآرا، درست جنوب نابلس را نشان می-دهد که شعله-هاشان آسمان را روشن کرده است.

صلیب سرخ فلسطینیان گفت کادر درمانی حدود ۳۹۰ که در درگیری با شهرک-نشینان مجروح شدند را مداوا کرده-اند، و به سه آمبولانس نیز حمله شده است.

ظاهرا افسران پلیس مرزی کوشیده-اند شهرک-نشینان را با گاز اشک-آور پراکنده کنند. گزارش رسانه-های عبری پس از نیمه-شب حاکی از این بود که آشوب-هایی که بپا خاسته بود، فرونشانده شده و شهرک-نشینان پس از چندین ساعت متفرق شده-اند. بنا به گزارش شش تن بازداشت شده-اند.

نیروهای دفاعی اسرائیل بی آنکه نامی از کسانی که در ایجاد درگیری دخیل بوده-اند به میان آورد، گفت «آشوب-های خشونت-آمیز در چند نقطه» در کرانه باختری بپا خاست و سربازان و افسران پلیس «با آن برخورد کردند».

خدمات اورژانس مگان دیوید آدوم گفت کادر درمانی دو نوجوان ۱۶ ساله که بر اثر استشمام گاز اشک-آور در نزدیکی تقاطع یتژار مسموم شده بودند را مداوا کرده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/settlers-said-to-rampage-in-huwara-after-deadly-attack-set-fire-to-cars-and-homes/

اطلاعات بیشتر در مورد