یک عکاس به کشف چالشهای زندگی سربازان زن در واحدهای عملیاتی اسرائیل میپردازد
جستجو

یک عکاس به کشف چالشهای زندگی سربازان زن در واحدهای عملیاتی اسرائیل میپردازد

زنان در جنگ استقلال اسرائیل، زمانی که کشور به تمامی نیروهای رزمنده ممکن نیاز داشت، به عنوان رزمنده خدمت کردند. اما پس از جنگ ۱۹۴۸، نیم قرن طول کشید تا دوباره اجازه بازگشت به عملیات را بیابند.

دو رزمنده و آموزشگر لشکر توپخانه در شیوتا، اسرائیل (Debbie Zimelman via JTA)
دو رزمنده و آموزشگر لشکر توپخانه در شیوتا، اسرائیل (Debbie Zimelman via JTA)

دبی زیملمن پنج سال با زنان جوانی در ۲۰ یگان عملیاتی بسر برد تا کتاب خود، «زنان در خط مقدم: درون واحدهای رزمی ارتش اسرائیل» را خلق کند.


سربازان در کلاس آموزش موانع در شیوتا (Debbie Zimelman via JTA)


رزمنده ها و آموزشگران لشکر توپخانه در شیوتا (Debbie Zimelman via JTA)


سربازها در آموزشهای تانک و نیروی هوایی، شمال نگب (Debbie Zimelman via JTA)


تمرین گردآوری اطلاعات میدانی تحت استتار«تخته سنگ»، نزدیک ایلات (Debbie Zimelman via JTA)

تلگراف یهود – زنان در جنگ استقلال اسرائیل، زمانی که کشور به تمامی نیروهای رزمنده ممکن نیاز داشت، به عنوان رزمنده خدمت کردند. اما پس از جنگ ۱۹۴۸، نیم قرن طول کشید تا دوباره اجازه بازگشت به عملیات را بیابند.

از اواخر ۱۹۹۰، هنگامی که برخی واحدها شروع کردند اجازه استخدام زنها را بدهند، شمار زنهایی که در جبهه ها بکار گرفته شدند به سرعت افزایش یافت. تابستان گذشته شمار بیسابقه ۱۰۰۰ سرباز جنگی زن بکار گرفته شدند.

دبی زیملمن، عکاس زاده ایالات متحده که ۳۰ سال است ساکن اسرائیل است، پنج سال در میان زنان جوانی که در ۲۰ یگان عملیاتی بسر برد تا تجربه های ایشان را ثبت کند. نتیجه، یک کتاب عکاسی است به نام «زنان در خط مقدم: درون واحدهای عملیاتی ارتش اسرائیل»، که خود به انتشار آن اقدام کرده است. این کتاب در وبسایت او در دسترس است و به زودی در آمازون نیز به فروش خواهد رسید.

آژانس تلگرافی یهودی با زیملمن در خصوص این که چگونه به فکر چنین پروژه ای افتاده، و با چه چالشهایی در رابطه با ارتش اسرائیل روبرو بوده و نیز عکس محبوب وی، گفتگو کرد. جوابهایی که او از طریق ایمیل فرستاده را در زیر مشاهده میکنید، که البته طول پاسخ‌ها، روشنی عبارات، و نیز شیوه نگارش آن ویرایش شده است.


تصویر: سربازی در واحد ویژه سگهای جنگی، هتزریم، اسرائیل(Debbie Zimelman via JTA)

زیملمن: یادم می آید حوالی سال ۲۰۱۲، هنگامی که دختر دوست من برای خدمت در یک واحد رزمی داوطلب شد، من متعجب شدم زیرا اولین بار بود که شنیدم زنها به عنوان رزمنده خدمت کنند. یادم می آید که به شدت تحت تاثیر تصمیم او به پیوستن داوطلبانه به واحد رزمی قرار گرفتم.

همچنین، کنجکاو بودم بدانم زنها واقعا در طول خدمت خود چه میکردند، از انتخاب خود چقدر راضی بودند، و چه انگیزه ای آنها را به این انتخاب کشانده بود، و غیره.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/a-photographer-explores-what-its-like-to-be-a-female-combat-soldier-in-israel/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله