اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۰

جستجو

یاکوف نمرودی، اولین فرستادهٔ نظامی اسرائیل به ایران در سن ۹۷ سالگی درگذشت

تصویر: یاکوف نمرودی (چپ) بهمراه پسر خود اوفر، در کنفرانس ریاست جمهوری اسرائيل در اورشلیم، ۱۳ مه ۲۰۰۸. (FLASH90)
تصویر: یاکوف نمرودی (چپ) بهمراه پسر خود اوفر، در کنفرانس ریاست جمهوری اسرائيل در اورشلیم، ۱۳ مه ۲۰۰۸. (FLASH90)

نمرودی که اصلیت بغدادی داشت و اندکی پس از تولد از عراق به فلسطین تحت-قیمومیت مهاجرت کرده بود، در تیپ پالماخ که گماردهٔ هگانه، نیروی دفاعی جامعهٔ یهودیان بود، خدمت کرد و در عملیات سرّی نیروهای دفاعی، از جمله اولین قتل هدفمند مشارکت داشت.

یاکوف نمرودی، افسر ضداطلاعات نیروهای دفاعی اسرائیل که سپس به عنوان اولین کاردار نظامی اسرائیل به ایران رفت، روز دوشنبه در ۹۷ سالگی درگذشت.

نمرودی پس از جدال طولانی با بیماری، در مرکز درمانی شبا از دنیا رفت.

نمرودی در ۱۹۲۶ در بغداد به دنیا آمد و دو هفته پس از تولد بهمراه خانواده به فلسطین تحت-قیمومیت مهاجرت کرد.

در دههٔ ۱۹۴۰ به کمک ایتسخاک ناون، که از ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۳ در مقام پنجمین رئیس جمهوری خدمت کرد، به هگانه پیوست که اولین گروه شبه-نظامی [یهودیان] پیش از تأسیس اسرائیل است.

نمرودی سپس به پالماخ، نیروی نخبهٔ ضربتی هگانه در ۱۹۴۷ پیوست و پس از تأسیس کشور، در نیروهای دفاعی، و موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائیل به خدمت پرداخت.

در طول خدمت وی در نیروهای دفاعی، نمرودی در رأس چندین عملیات حساس قرار گرفت که برخی همچنان محرمانه-اند.


تصویر: یاکوف نمرودی در ۲۸ مه ۲۰۰۲. (FLASH90)

او در اولین ترور اسرائیل در ۱۹۵۶ که طی آن مصطفی حافظ، سرهنگ مصری که پناهندگان فلسطینی را برای تهاجم-های فرامرزی علیه دولت یهود بسیج کرده بود، با بمبی که در یک پاکت مخفی بود به قتل رسید، مشارکت داشت.

در سال-های ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۹، نمرودی دفتر موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائيل را در تهران تأسیس و اداره کرد، و به یهودیان کشور همسایه، عراق، که به اسرائیل می-گریختند یاری کرده و یک شبکهٔ پرارزش جاسوسی بنا کرد.

در فاصلهٔ سال-های ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۹، در مقام اولین کاردار نظامی نیروهای دفاعی اسرائیل در تهران، قراردادهای دفاعی با ایران امضا کرد.

تا پیش از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ که تهران را به دشمن خونی اسرائيل بدل کرد که همچنان تا به امروز قسم-خوردهٔ انهدام کشور یهودی است، اسرائيل و ایران روابط نزدیک داشتند.

در دوره-ای که وی در مقام کاردار نظامی اسرائیل در تهران به کار مشغول بود، در عملیات الماس مشارکت داشت که فرار خلبان عراقی با یک جت جنگندهٔ MiG-21، پیشرفته-ترین هواپیمای اتحاد جماهیر شوروی وقت، و فرود آن در اسرائیل را برنامه-ریزی و اجرا کرد.

این هواپیما بینش پربهایی در اختیار دانشمندان آمریکایی و اسرائیلی قرار داد.

بدنبال دوران موفقیت-آمیز خدمت در ارتش، نمرودی به بازرگانی پرداخت و همچنان تا مدتی تمرکز وی بر ایران باقی ماند و دهها تأسیسات تصفیهٔ آب در این کشور ایجاد کرد.

در ۱۹۹۲، نمرودی روزنامه معاریف را خریداری کرد پسر خود اوفر را به سردبیری آن گمارد. آن هنگام، رقابتی سخت میان این روزنامه با روزنامهٔ یدیوت آحرودیت موجود بود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/yaakov-nimrodi-israels-first-military-envoy-to-iran-dies-at-97/

اطلاعات بیشتر در مورد