اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۹

جستجو

«یائیل آراد» اولین اسرائیلی برندهٔ مدال در رأس کمیتهٔ المپیک

یائیل آراد، اولین اسرائیلی برندهٔ مدال در المپیک، روز یکشنبه بار دیگر تاریخ ساز شد. او اولین زنی است که به ریاست کمیتهٔ المپیک اسرائیل، سازمان چتری که تمام شاخه های ورزشی المپیک کشور را در بر می گیرد، برگزیده شد.

‌تصویر: یائیل آراد، جودوکار اسرائیلی برندهٔ مدال المپیک، راست، پس از پیروزی بر «فراوک آیکوف» در مسابقهٔ نیمه نهایی المپیک بارسلونا، ۳۰ ژوئیهٔ ۱۹۹۲. (AP Photo)
‌تصویر: یائیل آراد، جودوکار اسرائیلی برندهٔ مدال المپیک، راست، پس از پیروزی بر «فراوک آیکوف» در مسابقهٔ نیمه نهایی المپیک بارسلونا، ۳۰ ژوئیهٔ ۱۹۹۲. (AP Photo)

قهرمان جودو، اولین زنی خواهد بود که در این مقام قرار می گیرد؛ او زنان دیگر را نیز فراخواند تا مشاغل کلیدی را بدست گیرند.

یائیل آراد، اولین اسرائیلی برندهٔ مدال در المپیک، روز یکشنبه بار دیگر تاریخ ساز شد. او اولین زنی است که به ریاست کمیتهٔ المپیک اسرائیل، سازمان چتری که تمام شاخه های ورزشی المپیک کشور را در بر می گیرد، برگزیده شد.

جودوکار پیشین، همچنین اولین برندهٔ‌ مدالی است که به این مقام منصوب می شود.

از آنجایی که او تنها نامزد این مقام بود، انتخاب وی غیرمنتظره نبود.

آراد گفت « پیش از هر چیز دیگر، اولین چشم اندازی که من بهمراه می آورم دستاورد است. هنوز باید بسیار بیش از این تلاش کنیم.»

آراد همچنین گفت «تا کنون نه زنان در رأس این سازمان بوده اند، و نه ورزشکاران پیشین. من دیگر زنان را نیز فرامیخوانم که خود را برای مناصب کلیدی نامزد کنند.»

«خئلی تروپر»، وزیر فرهنگ و ورزش از انتخاب آراد استقبال کرد و در بیانیه ای گفت: «اطمینان دارم یائیل خواهد دانست چگونه رشته های ورزشی المپیک را به دستاوردهای عظیم هدایت کند و ما از هیچ گامی برای همکاری در راستای ورزش اسرائیلی فروگذار نخواهیم کرد.»

بنا به خبری که در وبسایت کمیتهٔ المپیک اسرائیل منتشر شد، مسؤولیت اول او «سازماندهی و آماده سازی ورزشکاران اسرائیلی برای شرکت در بازیهای المپیک و دیگر مسابقاتی است که تحت حمایت کمیتهٔ بین المللی المپیک و یا دیگر مسابقات انجمن و فدراسیون برگزار می شوند.»

آراد ۵۴ ساله به جای «ایگال کارمی» می نشیند که در ۹ سال گذشته هدایت کمیتهٔ‌ المپیک اسرائيل را به عهده داشت.

در سال های اخیر، آراد در کمیتهٔ المپیک اسرائیل به کار داوطلبانه مشغول بود و از ۲۰۱۳ ریاست کمیتهٔ تخصصی آن را بر عهده داشت.

آراد که در مسابقات به عنوان میان-وزن در دستهٔ تا ۶۱ کیلوگرم شرکت می کرد، با بدست آوردن مدال نقرهٔ بازی های المپیک ۱۹۹۲ بارسلونا، به عنوان اولین زن اسرائیلی که برندهٔ مدال المپیک شد، به کُتُب تاریخی راه یافت. او همچنین در مسابقات قهرمانی جهانی دیگر به پیروزی دست پیدا کرد و در ۱۹۹۱ و ۱۹۹۳ بترتیب مدال های نقره و برنز برای اسرائیل کسب کرد. در ۱۹۹۳، آراد قهرمان اروپا شد.

او پس از بازنشستگی، در کنار مشاغل دیگر خود به مربیگری جودو ادامه داد و در رقابت های جودو از مفسران مسابقه بود.

اطلاعات بیشتر در مورد