یائیر لپید: این کشور شماست و ما اجازه نخواهیم داد خشونت پیروز شود
جستجو

یائیر لپید: این کشور شماست و ما اجازه نخواهیم داد خشونت پیروز شود

رهبر جریان اپوزیسیون دولت اسرائیل با اشاره به شرایط اخیر گفت: این کشور را در دست کسانی که می کوشند با استفاده از هر ناخشنودی ما را علیه هم بشورانند رها نمی کنیم.

تصویر: رهبر «حزب یش عتید» در کنفرانس مطبوعاتی، ۶ مه ۲۰۲۱. (Avshalom Sassoni/FLASH90)
تصویر: رهبر «حزب یش عتید» در کنفرانس مطبوعاتی، ۶ مه ۲۰۲۱. (Avshalom Sassoni/FLASH90)

مایلم سخنان خود را با آرزوی بهبودی هر چه سریعتر آنان که مجروح شده اند آغاز کنم و به خانواده های آنان که کشته شدند، از یهودی و عرب، اندوه عمیق خود را ابراز کنم:‌

خلیل عواد و دخترش نادین، نلا گوریویچ، لئا یوم تاف، سهومی سنتاش. آیدو آویگال پنج ساله که مرگش قلب ملتی را شکست، عمر طبیب، از رزمندگان [گردان] نخال که یکماه پیش از پایان خدمتش در نیروهای دفاعی اسرائیل کشته شد.

امروز کشور اسرائیل با دو خطر روبرو است.

اولی، حماس است. ما آن را شکست خواهیم داد. حماس یک سازمان خطرناک تروریستی است که کودکان پنج ساله را می کشد. ما می بایست با شدت تمام این مسؤولیت را بدوش بگیریم و به آنها بفهمانیم که نمی‌ توانند با ما در بیفتند. هر چه لازم باشد می کنیم تا آنها را در هر سوراخی که به درونش خزیده اند، مدفون کنیم.

امروز با حضور نخست وزیر، وزیر دفاع، و مقامات ارشد نیروهای دفاعی جلسهٔ امنیتی برگزار کردم. ما ارتشی قدرتمند داریم. از نیروی لازم برخورداریم. در مقابله با، حماس ضربه ای سنگین خواهد خورد.

اما آنچه در روزهای اخیر در خیابان های اسرائيل روی داد، خطری جانی است. اگر به مسیری غلط بپیچید و در زمانی که نمی بایست به خیابانی که نمی بایست قدم بگذارید، جان شما به خطر می افتد، و ناگهان می بینید روی زمین افتاده اید و دهها نفر شما را زیر مشت و لگد گرفته اند و می دانید که دست برنخواهند داشت. آنقدر می زنند که بمیرید و هیچکس به کمک نخواهد آمد. اگر جلو این وضعیت را نگیریم، کشور به خطر می افتد. اگر کشوری نباشیم که تحت حاکمیت قانون اداره می شود، دیگر اصلا کشور نیستیم.

یک کشور، تنها به اتکای زمین و ارتش و پرچم، کشور نیست. کشور، یعنی قانون. کشور، یعنی قانونی که ما همه می بایست از آن اطاعت کنیم.

در کشور یهود، کنیساها را نباید به آتش کشید. اینجا نباید «کریستالناخت» بپا شود. در کشور اسرائیل، یک رانندهٔ تاکسی نباید فقط به این خاطر که عرب است بباد کتک گرفته شود. همسایه ها نمی توانند به هراس از هم ادامه دهند. شب های سرتاسر بی قانونی و آشوبگری و خشونت اوباش نمی تواند ادامه یابد.

اولین، و مهمترین قانون، که بر تمامی دیگر قوانین مقدم است، آن است که تنها دولت است که اجازهٔ بکارگیری نیرو دارد. بدون این قانون، هیچ کس امنیتی فردی نخواهد داشت. روزی که شهروندان خود به اجرای قانون برخیزند، کشوری بجا نمانده است.

ما بر لبهٔ یک درّه ایستاده ایم. می دانستیم که چنین روزی خواهد رسید. می دانستیم که این از هم گسیختگی وقوع خواهد یافت. پیش از وقوع فاجعهٔ مرون، و پیش از بت یام، و پیش از طبریه، و لاد، و آکر، وقوع فاجعه را پیش بینی می کردیم.

تمام نشانه‌ ها به وقوع مسّلم فاجعه اشاره می کرد.

غیرممکن است که در طول سالها برای تضعیف پلیس به هر کاری دست بزنید، و سپس حیرت کنید که چرا پلیس شبی که به کمک خوانده می شود، در محل حاضر نمی شود.

نمی توانید به هر کاری برای درهم شکستن دادگاه بکنید، و سپس حیرت کنید که مردم قانون را زیر پا می گذارند.

هر کس که برای وارد کردن حامیان تروریسم که در نفرت پراکنی کارکشته اند، به هر کاری دست زده باشد، نباید وقتی نفرت سرریز می کند و ما را از درون به آتش می کشد، وانمود کند که حیرت کرده است.

می توانم سیاههٔ این اتهامات را همچنان ادامه دهم، اما به همین بسنده می کنم. زمان آن حالا نیست. حالا کاری بسیار فوری تر در دست داریم. حالا، مأموریتی به عهدهٔ ما است.

مأموریتی مشترک داریم، همهٔ ما، که فوریت بسیار بیشتری دارد:

می باید کشور را دوباره به مسیر درست برگردانیم، دست دوستی به همدیگر دراز کنیم، مردم خوب و معقول و قانون‌مدار را گرد آوریم، و به آنها یادآوری کنیم که این کشور خود آنها است.

ما می بایست به جایی برسیم که در عرض یک یا دو هفته – به محض آنکه عملیات غزه بپایان رسد – اسرائیل تغییر کرده باشد. دولت متفاوتی داشته باشد، که صلاح عمومی، انصاف، اعتماد به یکدیگر، اعتماد به رهبران و به ارزش‌ها را به زندگی ما بازگرداند، اما بیش از هر چیز دیگر، و پیش از تمامی اینها، اطاعت از قانون و احترام به قانون را به کشور بازگرداند.

تغییر، در طول دو هفته، به نظر غیرممکن می آید اما غیرممکن نیست. بستگی به ما دارد.

سخنان نفتالی بنت را شنیدم که اعلام کرد به نظر او تغییر دولت در وضعیت فعلی امکان پذیر نیست. نگرانی او را درک می کنم، اما او در اشتباه است.

تغییر را، وقتی سهل و آسان است، ایجاد نمی کنند. هر کس منتظر لحظهٔ مناسب باشد، خواهد دید که آن لحظه هرگز نخواهد رسید. تغییر زمانی واقع می شود که شما باور داشته باشید راه درست، ایجاد تغییر است. وقتی باور کنید که راه شما، راه درست است.

من قصد انصراف ندارم. همچنان براه خود ادامه می دهم و برای تشکیل دولت در هفته های آینده، به هر گوشه و کناری سر می زنیم. هنوز ۲۰ دیگر از مهلت مأموریتی که به من داده شده، باقی است – از زاویهٔ سیاسی، این یک ابدیت است. ما به نبرد ادامه می دهیم و اگر موفق نشدیم، به غیرضروری ترین و خطرناک ترین انتخابات تاریخ کشور دست می زنیم، و برنده خواهیم شد.

ما بنام آنان که از پذیرش خشونت و نفرت سر باز زدند، برنده خواهیم شد. بنام تمامی مردم شایستهٔ اسرائيل که از قبول دولتی که ما را با عملکرد ویژه‌‌ٔ خود از درون پاره می کند، سر باز زدند.

در لحظهٔ حاضر، و بخصوص در مواجهه با آشوب و ارعاب، ما می بایست دولت تشکیل دهیم. این وضعیت را اگر ما تغییر ندهیم، خود تغییر نخواهد کرد.

واقعیت، خود را اصلاح نخواهد کرد. نقش رهبران آن است که واقعیت بهتری بسازند. ما می بایست در اسرع وقت، و بهمراه تمامی کسانی که به قانون، نظم، و همزیستی اعتقاد دارند، به هر کاری برای تشکیل یک دولت جدید در اسرائیل دست بزنیم.

دولتی جدیدی که بجای تضعیف ما، قدرتمند کند: پلیس را قدرتمند کند، سیستم حقوقی را قدرتمند کند، همبستگی میان ما را قدرتمند کند، و جامعهٔ اسرائیل را قدرتمند کند.

مردم اسرائيل در لحظات دشوار، و در میانهٔ‌ جنگ ها، همیشه می دانستند چگونه بر مشکلات فائق آیند، و تغییر دهند، و اصلاح کنند. این در وجود ما است. درست همانطور که ما در درون خود پلیدی و خشونتی را داشتیم که در یک لحظه غلیان کرد، در درون خود پاکی و اتحاد و عشق به اسرائیل را داریم، و در انتظارند که رها شوند و سرریز شوند.

اجازه بدهید یک چیز دیگر را هم برای کسانی بگویم که این کشور را دوست دارند و دلنگران این کشورند و تحمل آنچه در روزهای اخیر در تلویزیون شاهد بوده اند را ندارند:

اکثریت، مائیم.

اکثریت قلیلی نیستیم، بلکه اکثریت قاطع، اکثریت عظیمی از شهروندان شایستهٔ اسرائيل ایم. یهودیان و عرب ها. ارتدکس های افراطی و مذهبی ها و سکولارها. همهٔ ما به یک چیز باور داریم: که خشونت پیروز نخواهد شد. ما اجازه نخواهیم داد پیروز شود.

ما از همدیگر نفرت نداریم. ما این کشور را به کسانی رها نخواهیم کرد که می کوشند از هر ناخشنودی و خشمی برای انگیختن ما علیه یکدیگر سود بجویند.

اکثریت، مائیم، و اکثریت خوب است. اکثریت، تابع قانون است. اکثریت می داند که وقت تغییری عمیق و پرمعنا در جامعهٔ اسرائیل رسیده است. من هر چه در توان دارم برای آن که این اکثریت در اسرع وقت به کشوری که شایستهٔ آن است و به دولتی که شایستهٔ آن است برسد، خواهم کرد.

سبت مبارک

درباره نویسنده:
یائیر لپید، بنیانگزار و رئیس حزب یش عتید، حزب میانه رو اسرائیل و رهبر اپوزیسیون است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله