اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۸

جستجو

گیاهی که در «عطر کلئوپاترا» و آیین مذهبی بکار رفته در مُهری باستانی در اورشلیم یافت شد

مُهر لعل بنفشی که روی آن یکی از اولین طرح‌های گیاهی که برای تهیهٔ بخورات خوشبوی معبد دوم –و عطر کلئوپاترا- استفاده می شد حک شده، در اورشلیم کشف شد.

تصویر: مُهر لعل بنفش ۲۰۰۰ ساله که در حفاریهای نزدیک دیوار ندبه کشف شد. (Eliyahu Yanai, City of David)
تصویر: مُهر لعل بنفش ۲۰۰۰ ساله که در حفاریهای نزدیک دیوار ندبه کشف شد. (Eliyahu Yanai, City of David)

یک سنگ لعل ۲۰۰۰ ساله در حفاری های نزدیک دیوار ندبه کشف شد که گمان می رود تصویری که روی آن حک شده، آبنوس باشد که از آن در تهیهٔ عطر، و بخورات خوش معبد دوم استفاده می شده است.

نویسنده:

تصویر: مُهر لعل بنفش ۲۰۰۰ ساله که در حفاریهای نزدیک دیوار ندبه کشف شد. (Eliyahu Yanai, City of David)

مُهر لعل بنفشی که روی آن یکی از اولین طرح‌های گیاهی که برای تهیهٔ بخورات خوشبوی معبد دوم –و عطر کلئوپاترا- استفاده می شد حک شده، در اورشلیم کشف شد.

بر سطح این مُهر لعل بنفش ۲۰۰۰ ساله، که به شکل حلقهٔ انگشتر است، طرحی از یک پرنده در کنار شاخه ای از درخت گرانبهای آبنوس که در کتاب مقدس از آن نام برده شده، و برای تهیهٔ بوی خوش بکار می رفته، حک شده است.

طبق بیانیه ای که روز پنجشنبه انتشار یافت این مُهر، که بر آن طرح درختی که در کتاب مقدس با نام‌های گوناگون آبنوس، بالسام، مرهم گیلیاد، و خرمالو یاد شده حک شده، پای «سنگ بنا»ی دیوار ندبه کشف شد.

طبق اظهار ادارهٔ باستان شناسی اسرائیل، گیاه آبنوس کتاب مقدس با میوهٔ خرمالو که امروزه می شناسیم، بی ارتباط است. این گیاه در دوران معبد دوم برای تولید بخورات خوش معبد، عطر، و دیگر انواع مرهم و دارو استفاده می شد.

«ژوزفوس فلاویوس»، تاریخ نگار یهودی قرن اول نوشته است که «مارک آنتونی» درختزارهای گرانبهای آبنوس به کلئوپاترا هدیه کرد که پیش از آن متعلق به «شاه هرودیس» بود. علما بر این باورند که علت آن هدیه این بود که ملکهٔ مصر منبع نامحدودی برای تهیهٔ عطر گرانبهای این درخت در اختیار داشته باشد.

بنا به گفتهٔ ادارهٔ باستان شناسی اسرائيل، برخی کارشناسان معتقدند این گیاه را «ملکهٔ صبا» به «شاه سلیمان» هدیه داده بوده است.


تصویر: مُهر ۲۰۰۰ سالهٔ لعل بنفش که در حفاریهای نزدیک دیوار ندبه کشف شد.
(Eliyahu Yanai, City of David)

پژوهشگران اسرائیلی، «الی شوکران» و «پروفسور شوآ آمورای-استارک» و «مالکا هرشکویتز» در بیانیه ای گفتند بر این مُهر نقش یک پرنده، احتمالاُ کبوتر، و شاخهٔ پربرگی با پنج میوه، که گمان می کنند درختی باشد که خرمالو یا آبنوس نامیده می شود، نقش شده است.

شوکران، که از جانب ادارهٔ باستان شناسی اسرائيل و شهرداری «شهر دیوید»، حفاریهای پای سنگ بنای دیوار ندبه -که مُهر آنجا کشف شد- را به انجام رسانده، می گوید «این کشف مهمی است زیرا شاید اولین بار در تمام جهان باشد که مُهری با نقش این درخت گرانبها و مشهور، که تاکنون تنها در توصیفات تاریخی از آن خوانده بودیم، کشف شده است.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/plant-for-cleopatras-scent-and-temple-rite-found-on-ancient-jerusalem-seal/

اطلاعات بیشتر در مورد