اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۱

جستجو

گنبد آهنین اسرائیل، پهباد حماس را بر فراز دریا سرنگون کرد

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت روز دوشنبه سامانهٔ دفاع موشکی گنبد آهنین یک پهباد حماس که از نوار غزه بر فراز دریا پرواز داده شده بود را سرنگون کرد.

تصویر: ردّ موشک رهگیر گنبد آهنین در آسمان جنوب اسرائیل؛ ۸ نوامبر ۲۰۲۱. (Oshri Tzimmer/courtesy)
تصویر: ردّ موشک رهگیر گنبد آهنین در آسمان جنوب اسرائیل؛ ۸ نوامبر ۲۰۲۱. (Oshri Tzimmer/courtesy)

به نظر می رسد این دومین بار است که سامانهٔ دفاع هوایی اسرائیل برای سرنگونی هوانوردهای بی سرنشین دشمن بکار می رود.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت روز دوشنبه سامانهٔ دفاع موشکی گنبد آهنین یک پهباد حماس که از نوار غزه بر فراز دریا پرواز داده شده بود را سرنگون کرد.

بنظر می آید برای دومین بار پس از ارتقای سامانه دفاعی هوایی، که در ابتدا تنها برای دفع راکت های کوتاه-برد طراحی شده بود، گنبد آهنین یک هوانورد بی سرنشین دشمن را سرنگون کرد.

طبق اظهار نیروهای دفاعی اسرائیل، این دستگاه «در سراسر حادثهٔ مزبور» از سوی مرکز کنترل زمینی نیروهای هوایی تحت نظارت بود.

گنبد آهنین اولین بار در جنگ یازده روزهٔ ماه مه، که در اسرائیل به عملیات حفاظت از دیوارها معروف است، در مقابل گروههای تروریستی فلسطینی در نوار و برای سرنگونی پهباد حماس بکار گرفته شد. در این زدوخورد، گنبد آهنین همچنین به اشتباه یک پهباد اسرائیل را هم سرنگون کرد.

پرتاب پهباد مزبور از غزه همزمان با شلیک چندین راکت حماس به سمت دریا انجام شد، که ظاهرا بخشی از تلاظ این گروه به آزمون توانایی خود است. اسرائیل معمولاُ هنگام پرتاب های آزمایشی حماس مداخله نمی کند، با این حال، عموما هر پهبادی که از نوار پرواز داده شود را سرنگون می کند.

عملیات محافظت از دیوارها حدود ده تن در اسرائیل کشته بجا گذاشت، و حدود ۲۵۰ تن در غزه، که تقریبا نیمی از آنها عاملان تروریست بودند، و با شلیک هزاران راکت، خمپاره، و موشک گروههای تروریستی به اسرائیل، موجب خرابی های گسترده شد. نیروهای دفاعی اسرائیل با صدها حمله هوایی به هدفهایی در سراسر نوار به تلافی پرداخت.

از هنگام پایان این زدوخورد، دو جانب با مشارکت در آتش بس موجود، درگیر مذاکراتی برای برقراری صلح طولانی مدت بوده اند.

اطلاعات بیشتر در مورد