اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۹

جستجو

گفتگوی «بنت»، و صدراعظم جدید آلمان در خصوص جاه طلبی هسته ای ایران

«نفتالی بنت» نخست وزیر اسرائيل روز سه شنبه برای اولین بار از هفتهٔ پیش که «اولاف شولز» به صدارت آلمان رسید، با وی گفتگو کرد،‌ و در خصوص وضعیت برنامه هسته ای ایران با یکدیگر مذاکره کردند.

تصویر: چپ، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائيل. (Haim Zach/GPO) و راست، اولاف شولز صدراعظم آلمان.
(Johanna Geron/Pool Photo via AP)
تصویر: چپ، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائيل. (Haim Zach/GPO) و راست، اولاف شولز صدراعظم آلمان. (Johanna Geron/Pool Photo via AP)

نخست وزیر اسرائیل برای اولین بار پس از رسیدن وی به قدرت با «اولاف شولز»‌ دیدار کرد و به بازدید از اسرائیل دعوت کرد.

«نفتالی بنت» نخست وزیر اسرائيل روز سه شنبه برای اولین بار از هفتهٔ پیش که «اولاف شولز» به صدارت آلمان رسید، با وی گفتگو کرد،‌ و در خصوص وضعیت برنامه هسته ای ایران با یکدیگر مذاکره کردند.

بنا به بیانیه دفتر نخست وزیر، این دو دربارهٔ «اهمیت تلاش به ممانعت ایران از دستیابی به تسلیحات» گفتگو کردند.

بنت انتخاب شولز به صدارت را تبریک گفت و او را به بازدید از اسرائیل دعوت کرد.

در این بیانیه گفته شد «این دو بر اهمیت ارتباط عمیق میان اسرائیل و آلمان تأکید کردند، و توافق کردند که به همکاری پربار میان دو کشور در طیف وسیعی از زمینه‌ های گوناگون مانند اقتصادی، سیاسی، امنیتی ادامه دهند.»

آلمان یکی از امضاکنندگان اولیه قرارداد هسته ای با ایران است و در مذاکرات معطوف به نجات «برنامهٔ جامع اقدام مشترک»، برجام، مشارکت دارد.

مذاکرات مزبور هفتهٔ گذشته در وین برای مدت کوتاهی ازسر گرفته شد، اما پیشرفت چندانی نداشت.


تصویر: دستگاههای مختلف سنتریفیوژ در تالاری در تأسیسات غنی سازی اورانیوم نطنز، ۱۷ آوریل ۲۰۲۱.
(screenshot, Islamic Republic Iran Broadcasting – IRIB, via AP)

دیپلمات های ارشد کشورهای غربی در مذاکرات گفته اند موضع ایران بر سر توسعهٔ برنامه هسته ای با شروط قرارداد ۲۰۱۵ همخوان نیست.

بنا به اظهار دفتر نخست وزیر، بنت و شولز همچنین در بارهٔ پاندمی ویروس کرونا، با تأکید بر تلاش‌های معطوف به تلقیح واکسن گفتگو کردند.

آلمان اخیرا محدودیت های تازه ای را اعلام کرده که به طور عمده شامل کسانی که واکسن نزده اند می شود، و پارلمان کشور قرار است در صورت خیزش موارد ابتلا، دستور تلقیح عمومی بدهد.

اطلاعات بیشتر در مورد