اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

گفته می-شود نخست وزیر اسرائیل بر سر سران نیروهای دفاعی فریاد کشیده است «انگار کشور را ارتش می-چرخاند»

تصویر: از چپ، تامر بار فرمانده نیروی هوایی اسرائیل؛‌ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر؛ ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری؛ یوآو گالانت وزیر دفاع؛ خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی در پایگاه هوایی هتزریم در صحرای نگب، ۲۹ ژوئن ۲۰۲۳، در مراسم فارغ التحصیلی سربازان که دورهٔ پرواز نیروی دفاعی را به پایان رسانده-اند.
(Oren Ben Hakoon/Flash90)
تصویر: از چپ، تامر بار فرمانده نیروی هوایی اسرائیل؛‌ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر؛ ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری؛ یوآو گالانت وزیر دفاع؛ خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی در پایگاه هوایی هتزریم در صحرای نگب، ۲۹ ژوئن ۲۰۲۳، در مراسم فارغ التحصیلی سربازان که دورهٔ پرواز نیروی دفاعی را به پایان رسانده-اند. (Oren Ben Hakoon/Flash90)

گزارش حاکی است حالیوی و بار، سران نیروهای دفاعی و نیروی هوایی در کنفرانس تلفنی با نخست وزیر از درخواست وی برای پس-گرفتن سخنان علنی خود در خصوص آسیب به کفایت و آمادگی نیروهای دفاعی بر اثر شکاف ناشی از اصلاحات سر باز زده-اند.

در گزارش آمد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در کنفرانس تلفنی هفتهٔ گذشته با سران ارتش، بخاطر ابراز نگرانی علنی ایشان در رابطه آسیبی که امتناع نیروی ذخیره از خدمت داوطلبانه در اعتراض به دولت وی وارد آمده، سر افسران عالیرتبه داد کشیده است.

کنفرانس تلفنی روز جمعه، که گفته می-شود صدراعظم طی آن خرزی حالیوی فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل و تامر بار فرمانده نیروی هوایی را سرزنش کرده، ساعاتی پس از آنکه انجام شد که ارتش تصدیق کرد بار به خلبانان ذخیرهٔ معترض «از وخیم-تر شدن آسیب به آمادگی ارتش» هشدار داده است.

بنا به گزارش-های بی-منبع کانال-های ۱۲ و ۱۳، با خشم به ایندو تشر زد که «به نظر می-آید کشور را ارتش می-چرخاند.»

گفته می-شود نخست وزیر داد زده است «دارید به اعتبار بازدارندگی ما آسیب می-زنید.» «چرا چنین سرتیترهایی بیرون می-دهید؟»

در گزارش ادعا شد حالیوی و بار، هر دو از درخواست وی برای پس گرفتن سخنان خود در بارهٔ آمادگی ارتش سر باز زدند. در گزارش نقل شد که حالیوی به نتانیاهو گفته است «هنگامی که آمادگی ارتش در خطر است، وظیفه داریم اعلام هشدار کنیم.»

دفتر نتانیاهو انکار کرد که وی طی این گفتگو فریاد زده است، و به کانال ۱۳ گفت «نخست وزیر حتی وقتی با تحکّم حرف می-زند، داد نمی-زند.»


تصویر: سپهبد خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی (چپ) و سرلشگر تامر بار فرمانده نیروی هوایی (وسط) حین گفتگو با دو افسر ارتش در پایگاه هوایی تل نوف، ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳. (Israel Defense Forces)

سخنان روز جمعهٔ‌ سرلشگر بار، تأییدی است بر نگرانی فزایندهٔ رهبران ارتش از فقدان نیروی ذخیره که خدمت داوطلبانهٔ خود را در اعتراض به برنامهٔ اصلاحات قضایی دولت متوقف کرده-اند.

در حالیکه طغیان ذخیره-ها به برخی از نخبه-ترین یگان-ها و لشگرهای نیروهای مسلح گسترش یافته، رهبران نظامی کوشیده-اند خوش-بینی خود را در انظار عمومی در خصوص موضوع حفظ کنند، و سخنگوی نیروهای دفاعی هفتهٔ گذشته اذعان کرد «آسیب محدودی در برخی بخش-ها وارد آمده است.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-said-to-shout-at-top-generals-over-public-warnings-on-idf-fitness/

اطلاعات بیشتر در مورد