اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۲

جستجو

گفته می-شود ایران در آستانهٔ ظرفیت تولید تسلیحات هسته-ای است، اورانیوم تا خلوص ۸۴٪ غنی کرده است

در گزارش روز یکشنبهٔ بلومبرگ با استناد به دو دیپلمات ارشد بی-نام آمد که بازرسان آژانس اتمی سازمان ملل هفتهٔ گذشته کشف کردند که ایران اورانیوم را تا خلوص ۸۴٪ غنی-سازی کرده است، که بیش از همیشه به سطح درجهٔ تسلیحاتی نزدیک است.

تصویر: دستگاههای گوناگون سنتریفیوژ در تالاری در تأسیسات غنی-سازی اورانیوم نطنز، ۱۷ آوریل ۲۰۲۱. (Screenshot/Islamic Republic Iran Broadcasting-IRIB, via AP)
تصویر: دستگاههای گوناگون سنتریفیوژ در تالاری در تأسیسات غنی-سازی اورانیوم نطنز، ۱۷ آوریل ۲۰۲۱. (Screenshot/Islamic Republic Iran Broadcasting-IRIB, via AP)

گزارش حاکی است که موضوع را بازرسان آژانس اتمی سازمان ملل هفتهٔ گذشته کشف کردند، در حال بررسی عمدی-بودن اقدام-اند؛ پیش از این گفته می-شد تهران تا خلوص ۶۰٪ غنی-سازی کرده است.

در گزارش روز یکشنبهٔ بلومبرگ با استناد به دو دیپلمات ارشد بی-نام آمد که بازرسان آژانس اتمی سازمان ملل هفتهٔ گذشته کشف کردند که ایران اورانیوم را تا خلوص ۸۴٪ غنی-سازی کرده است، که بیش از همیشه به سطح درجهٔ تسلیحاتی نزدیک است.

تا کنون گفته می-شد ایران اورانیوم را تا خلوص ۶۰٪ غنی کرده است. اورانیوم خلوص ۹۰٪ در واقع بکار تولید تسلیحات هسته-ای می-آید.

در این گزارش گفته شد بازرسان آژانس بین-المللی انرژی هسته-ای می-کوشند ببینند آیا تهران عامدانه دست به این اقدام زده یا «این نتیجهٔ غیرعمدی شبکهٔ لوله-ها است که صدها سنتریفیوژی که برای جداسازی ایزوتوپ-ها با سرعت در چرخش-اند را به هم متصل می-کند.»

یکی از دیپلمات-ها گفت ایران برای اعلام قصد افزایش سطوح غنی-سازی در دو تأسیسات نطنز و فردو مدارک لازم را تسلیم نکرده است.

از دیپلمات دیگر نقل شد که حتی اگر این مواد بطور تصادفی به سطح خلوص یادشده رسیده باشند، چنانکه در گذشته نیز اتفاق افتاده، نشان از مشکلات موجود در شیوهٔ فعالیت ایران در تولید اورانیوم خلوص بالا دارد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در توئیتی نوشت که «از گزارش-های رسانه-ای اخیر در رابطه با سطح غنی-سازی ایران مطلع-اند.»

در این توئیت اضافه شد که رافائل گروسی دبیرکل آژانس گفته است آژانس بین المللی انرژی اتمی دربارهٔ یافته-های اخیر بازرسی-ها با ایران در مذاکره است.

در این گزارش گفته نشد اورانیوم خلوص بسیار بالا در چه محلی یافت شده است.

این گزارش در پی بازرسی اعلام-نشدهٔ تأسیسات هسته-ای فردو که طی آن معلوم گردید دو تا از سنتریفیوژهای پیشرفته به شکلی اتصال یافته-اند که در گزارش ایران به بازرس-ها اعلام نشده بوده است. ایران گفت به بازرسی که این تغییر را گزارش کرده، موضوع را «توضیح» داده و او متوجه اشتباه خود شده است.

آن زمان، ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، و آلمان در پاسخی مشترک ادعای ایران را «ناکافی» خواندند.

در ۶ مارس امسال، آژانس بین المللی انرژی اتمی در جلسهٔ شورای دبیران در وین گزارش سه-ماههٔ پادمانی خود در خصوص ایران را مطرح خواهد کرد.

در ماه ژانویه گروسی گفت به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت ایران «به مقدار کافی برای ساخت چند سلاح هسته-ای مواد هسته-ای ذخیره کرده – اما در حال حاضر هنوز سلاحی در کار نیست.»

گروسی حین سخن دربارهٔ فعالیت-های اتمی اخیر ایران، از جمله غنی-سازی اورانیوم بسیار فراتر از مقدار مجاز قرارداد تاریخی ۲۱۵ که برای مهار توانایی-های هسته-ای آن تنظیم شده بود، گفت راهی که تهران پیش گرفته «بطور قطع راه خوبی نیست.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/iran-said-on-cusp-of-ability-to-make-nukes-having-enriched-uranium-to-84-purity/

اطلاعات بیشتر در مورد