گفته می شود اسرائیل و حماس بر سر آتش بس شش ماهه در غزه توافق کردند
جستجو

گفته می شود اسرائیل و حماس بر سر آتش بس شش ماهه در غزه توافق کردند

به گزارش دوشنبه اخبار کانال ۱۲، اسرائیل و حماس بر سر آتش بس شش ماهه در امتداد مرز نوار غزه با اسرائیل به توافق رسیدند.

تصویر: سربازهای اسرائیلی در امتداد مرز غزه، شرق شهر رفح در جنوب نوار، تظاهرات روز نکبت، ۱۵ مه ۲۰۱۹. 
(Judah Ari Gross/Times of Israel)
تصویر: سربازهای اسرائیلی در امتداد مرز غزه، شرق شهر رفح در جنوب نوار، تظاهرات روز نکبت، ۱۵ مه ۲۰۱۹. (Judah Ari Gross/Times of Israel)

بنا به گزارش کانال ۱۲، گروه تروریستی خشونتهای امتداد مرز را متوقف میکند؛ اسرائیل به محدوده ماهیگیری می افزاید، در خصوص بهبود زمینه های گوناگون زندگی شهروندی مذاکره می کند.

به گزارش دوشنبه اخبار کانال ۱۲، اسرائیل و حماس بر سر آتش بس شش ماهه در امتداد مرز نوار غزه با اسرائیل به توافق رسیدند.

بنا به این گزارش، این توافق شامل تعهد حماس به توقف رویدادهای خشونت آمیز در امتداد حصار مرزی، رعایت منطقه ۳۰۰ متری حائل در مرز؛ توقف پرتاب بادکنکهای آتشزا به محلات اسرائیلی و زدوخوردهای نیمه شب میان اهل غزه و نیروی امنیتی؛ توقف ارسال قایقهایی که می کوشند از مرز آبی غزه و اسرائیل عبور کنند، می شود.

در مقابل، اسرائیل بار دیگر اجازه ماهیگیری تا ۱۵ مایل دریایی از ساحل غزه را صادر خواهد کرد، به برنامه های کارمزدی سازمان ملل مجوز خواهد داد، به ورود دارو و دیگر کمکهای غیرنظامی به نوار اجازه خواهد داد و مذاکره بر سر موضوعات مربوط برق، گذرگاهها، و بهداشت، و بودجه را آغاز خواهد کرد.

میانجی این قرارداد مصر و سازمان ملل بوده اند.


تصویر: قایقهای ماهیگیری فلسطینی، ۹ ژوئن ۲۰۱۸، وارد آبهای دریای مدیترانه در شهر غزه میشوند، و ساختمانهای شهر غزه در پسزمینه دیده میشود. (AP Photo/Adel Hana)

هفته های اخیر، به دنبال درگیری دوروزه میان اسرائیل و گروههای تروریستی در اوایل ماه جاری در ناحیه محصور بندری که طی آن تروریستها حدود ۷۰۰ راکت، خمپاره، و موشک هدایت-شده ضدتانک به نواحی جنوبی و مرکزی اسرائیل پرتاب کرده و چهار تن را کشتند، شاهد بالاگرفتن تنشهای نوار غزه بوده است.

ارتش حمله متقابل کرد و حدود ۳۰۰ هدف مرتبط با گروههای تروریستی حماس و جهاد اسلامی، از جمله چندین تیم پرتاب موشک را زد. بیست و پنج فلسطینی در زدوخورد کشته شدند که اکثر ایشان از اعضای گروههای تروریستی بودند.

هفته گذشته فلسطینیها سالگرد روز نکبت را گرفتند که روز جابجایی فلسطینیها از خانه های خود در جنگ ۱۹۴۸ است که بر سر ایجاد دولت اسرائیل درگرفت.

حدود ۱۰۰۰۰ فلسطینی در امتداد حصار مرزی دورادور نوار غزه دست به تظاهرات زدند، و شورشیها لاستیک آتش زدند، سنگ پرتاب کردند، انفجار ایجاد کردند و بادکنکهای آتشزا به نواحی جنوبی اسرائیل فرستادند و باعث ایجاد دست کم ۹ حریق شدند.

تصویر: سربازهای اسرائیلی در امتداد مرز غزه، شرق شهر رفح در جنوب نوار، تظاهرات روز نکبت، ۱۵ مه ۲۰۱۹.
(Judah Ari Gross/Times of Israel)


تصویر: تظاهرکنندگان فلسطینی در ۱۵ مه ۲۰۱۹ ، روز نکبت، به سربازان اسرائیلی در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه سنگ پرتاب میکنند. (Said KHATIB / AFP)

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله