گفته شد تحریم حماس از سوی بریتانیا ضربه سنگینی به تأمین بودجهٔ گروه تروریستی است
جستجو

گفته شد تحریم حماس از سوی بریتانیا ضربه سنگینی به تأمین بودجهٔ گروه تروریستی است

بنا به گزارشی که از اخبار کانال ۱۳ پخش شد، تصمیم روز جمعهٔ بریتانیا به تحریم کل گروه حماس به عنوان سازمان تروریستی، و غیرقانونی کردن حمایت از این گروه اسلامگرا که بخش اعظم کمکهای مالی را در این کشور جمع آوری می کند، ضربهٔ محکمی به آن زده است.

نویسنده: پسران فلسطینی در شهر غزه صف کشیده اند که برای اردوی تابستانی که تیپ عزالدین قسام، شاخهٔ نظامی حماس سازماندهی کرده، ثبت نام کنند؛ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۱. (Mahmud Hams/AFP)
نویسنده: پسران فلسطینی در شهر غزه صف کشیده اند که برای اردوی تابستانی که تیپ عزالدین قسام، شاخهٔ نظامی حماس سازماندهی کرده، ثبت نام کنند؛ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۱. (Mahmud Hams/AFP)

حماس حرکت مزبور را «جنایت تازهٔ بریتانیا علیه مردم فلسطینی» خواند و محکوم کرد؛ گزارش حاکی است تصمیم فوق ضمن گفتگوهای بنت و جانسون در گلاسکو رسمیت یافت.

بنا به گزارشی که از اخبار کانال ۱۳ پخش شد، تصمیم روز جمعهٔ بریتانیا به تحریم کل گروه حماس به عنوان سازمان تروریستی، و غیرقانونی کردن حمایت از این گروه اسلامگرا که بخش اعظم کمکهای مالی را در این کشور جمع آوری می کند، ضربهٔ محکمی به آن زده است.

بریتانیا در سال ۲۰۰۱ تیپ عزالدین قسام، شاخهٔ نظامی گروه تروریستی را تحریم کرد. اما رهبری سیاسی حماس همچنان تاکنون از تحریم معاف مانده بود.

در گزارش آمد که این وضعیت به حماس امکان می داد از طریق مبالغ مالی که به مؤسساتی مانند دانشگاه اسلامی غزه، محل اصلی پیشبرد فناوریهایی که در تولید موشک و دیگر تسلیحات حماس بکار می رود، سرازیر می شود را جمع آوری کند.

حماس با تصمیم روز جمعه با خشم برخورد کرد و «حازم قسیم» سخنگوی گروه آن را «جنایت تازه ای که بریتانیا علیه مردم فلسطینی مرتکب شد» خواند.

حماس در بیانیه ای مجزا اقدام مزبور را محکوم کرده و یکی از «گناهان» بیشمار بریتانیا علیه مردم فلسطینی خواند. گروه تروریستی به اعلامیهٔ بالفور در ۱۹۱۷ اشاره کرد که بر حمایت بریتانیا از ایجاد کشور یهودی صحّه گذاشت.

گروه تروریستی در بیانیه ای گفت «بریتانیا بجای پوزش و اصلاح گناهان تاریخی خود علیه مردم فلسطینی، چه اعلامیهٔ بالفور و چه قیمومیت بریتانیا که سرزمین فلسطینیان را تقدیم جنبش صیونی کرد، اکنون به زیان قربانی از مهاجم حمایت می کند.»

«پریتی پتل» وزیر اطلاعات و امنیت بریتانیا که مسؤولیت امنیت داخلی کشور را به عهده دارد، روز جمعه در توئیتی خبر داد که «حماس را در تمامیت آن تحریم کرده است.»

تحریم فوق که می بایست به تصویب پارلمان برسد، عضویت در حماس و یا ابراز حمایت از این گروه را در بریتانیا غیرقانونی کرده و با اشد مجازات که ۱۴ سال زندان است، پاسخ دهد.

دولت گفت امیدوار است این تحریم در عرض یکهفته در پارلمان به تصویب رسد و از ۲۶ نوامبر به اجرا گذاشته شود.

در اخبار کانال ۱۳ گفته شد اسرائیل از مدتها پیش برای تحقق این تحریم با بریتانیا همکاری می کرده، اما تصمیمات نهایی در پی مذاکرات میان نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل و همتای انگلیسی او، بوریس جانسون در اوایل ماه گذشته در نشست زیست محیطی گلاسکو اتخاذ شد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/uks-ban-on-hamas-said-to-be-significant-blow-to-funding-for-terror-group/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله