گزارش: دلارهای پاناما صرف شهرک های کرانه باختری می شود
جستجو

گزارش: دلارهای پاناما صرف شهرک های کرانه باختری می شود

رهگیری مبادلات پول یک سازمان غیرانتفاعی، نشان می دهد که چندین گروه میلیون ها دلار به جنبش شهرکسازی سرازیر کرده اند.

شهرک اسرائیلی معالی ادومیم در کرانه باختری
شهرک اسرائیلی معالی ادومیم در کرانه باختری

گفته شده رهگیری مبادلات پول یک سازمان غیرانتفاعی، نشان می دهد که چندین گروه میلیون ها دلار به جنبش شهرکسازی سرازیر کرده اند.

گزارش شده که پشت انتقال مخفیانه میلیون ها دلار به سازمانی که در کرانه باختری به شهرکسازی مشغول است، یک پولدار آرژانتینی قرار دارد.

هاآرتص روز شنبه گزارش داد که سازمان غیرانتفاعی سرمایه پرورش ایده های صیونیستی که در اسرائيل ثبت شده، در سالهای اخیر از شرکتی که در پاناما به ثبت رسیده پول دریافت کرده و سپس آن را به آمانا، جنبش شهرکسازی در کرانه باختری، انتقال داده است.

ص.پ.ا.ص. تحت کنترل زیو هور است که دبیرکل آمانا نیز می باشد. با وجود آن که اداره ثبت سازمان های غیرانتفاعی وزارت دادگستری اسرائیل در ماه اکتبر ۲۰۱۴ این گروه را مورد بازرسی دقیق قرار داد، تا کنون اقدامی علیه آن صورت نگرفته است.

این گزارش می آورد که دیه-گو آدولفو مارینبرگ، تاجر یهودی آرژانتینی-تبار ۴۱ساله که اکنون در نیویورک اقامت دارد، کنترل یک شرکت پانامایی (فانداسیون آدار) را در اختیار دارد که ده ها میلیون شکل به ص.پ.ا.ص. انتقال داده است.

بنیاد آدار در سال ۲۰۱۲ مبلغ ۶.۵ میلیون شکل جدید اسرائیلی و در سال ۲۰۱۳ مبلغ ۸.۵ میلیون شکل جدید اسرائیلی، به ص.پ.ا.ص. اهدا کرده است. این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۳۱.۸ میلیون شکل جدید اسرائیلی (معادل ۸.۲ میلیون دلار) رسیده بود.

گزارش شده ص.پ.ا.ص. که از پروژه های مختلف شهرکسازی در اورشلیم شرقی و کرانه باختری حمایت مالی انجام داده، در ۲۰۱۳-۲۰۱۴ مبلغ ۴۰ میلیون شکل جدید اسرائیلی (معادل ۱۰.۳ میلیون دلار) به آمانا و شرکت های مرتبط با آن داده است.

هرچند، این انتقال ها در گزارش مالی ۲۰۱۳ ص.پ.ا.ص. به اداره ثبت وارد نشده بود. ص.پ.ا.ص. به عنوان یک شرکت غیرانتفاعی فقط مجاز به انتقال پول به دیگر شرکت های غیرانتفاعی است، و آمانا یک شرکت غیرانتفاعی نیست. از آنجا که هور هم در ص.پ.ا.ص. و هم در آمانا از منصب نظارتی برخوردار است، این امر ممکن است انتقال پول بین این دو سازمان را غیرممکن سازد.

هور گفته است حواله های پولی، وام بوده اند. هاآرتص گزارش داد که فقط ۱۴ میلیون شکل جدید اسرائیلی بازگردانده شده بود.
آمانا در واکنش به این گزارش، هرگونه اتهام تخلف یا فعالیت نامناسب مالی به این سازمان را رد کرد.
این سازمان در بیانیه ای گفت «آمانا و صندوق پرورش ایده صیونیستی مطابق با قانون و دستور مسؤولین عمل کرده و می کند. متاسفانه، نکاتی که تحقیق هاآرتص بر آن مبتنی است، واقعیت ندارند یا تحریف شده اند».

آمانا اشاره کرد «از آغاز امسال، روابط بین صندوق پرورش ایده صیونیستی و جنبش آمانا، از جمله روابط بین افرادی که این دو نهاد را مدیریت می کنند، کاملا قطع شده است».
اداره ثبت سازمان های غیرانتفاعی گفت این اداره از ص.پ.ا.ص. «تعداد زیادی اسناد و حمایت کتبی مطالبه کرده» بود. این اداره پس از بررسی اسناد و مدارک تصمیم گرفته بود که «حسابرسی دقیقتر دیگری درباره این سازمان غیرانتفاعی انجام دهد».

این اداره افزود «هیچ دلیلی برای نگرانی درباره تخلف مالیاتی [این سازمان] و بنابراین هیچ دلیلی برای تحویل این اطلاعات به اداره مالیات وجود نداشته است».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله