اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۲

جستجو

گزارش حاکی است ۲۰۲۱ بدترین سال یهودستیزی در ده سالهٔ گذشته در جهان بود

بنا به ارزیابی سالانه «سازمان صیونیسم جهانی» و «آژانس یهود» که روز دوشنبه منتشر شد، سال پیش از نقطه نظر حمله های یهودی ستیز در دههٔ گذشته بدترین سال بوده و روزانه بطور متوسط ده حادثه اتفاق افتاده و احتمال دارد حوادث بیشتری نیز روی داده ولی گزارش نشده باشند.

تصویر: استیکر با نقش صلیب شکسته در آنکوراژ، آلاسکا، ۲۵ مه ۲۰۲۱. (Anchorage Police Department)
تصویر: استیکر با نقش صلیب شکسته در آنکوراژ، آلاسکا، ۲۵ مه ۲۰۲۱. (Anchorage Police Department)

«سازمان صیونیسم جهانی» و «آژانس یهود» می گویند روزانه بطور متوسط ۱۰ حادثه روی داده، و حوادثی که در اروپا روی داد ۵۰٪ کل حوادث جهانی را تشکیل می دهد.

بنا به ارزیابی سالانه «سازمان صیونیسم جهانی» و «آژانس یهود» که روز دوشنبه منتشر شد، سال پیش از نقطه نظر حمله های یهودی ستیز در دههٔ گذشته بدترین سال بوده و روزانه بطور متوسط ده حادثه اتفاق افتاده و احتمال دارد حوادث بیشتری نیز روی داده ولی گزارش نشده باشند.

گزارش یهودی ستیزی سال ۲۰۲۱ پیش از روز بین المللی یادبود هولوکاست که همین پنجشنبه است، منتشر شد.

دو سازمان فوق در بیانیهٔ مشترکی گفتند سال ۲۰۲۱ «یهودی ستیزترین سال دههٔ گذشته بود»، «با این وجود در طول این سال هیچ یهودی در جهان بر اساس یهودی ستیزی کشته نشد.»

در این گزارش گفته شد شمار حوادث یهودی ستیزانه که در سال ۲۰۲۱ گزارش شد، بیش از ده تا در روز بوده است.

در بیانیه آمد که «بااینحال، شمار واقعی حوادث یهود ستیزانهٔ سال ۲۰۲۱ بسیار بیشتر بوده چرا که اغلب قربانیان بدلیل ترس، و نیز عدم نظارت و پیگیری قضایی مقامات محلی و نهادهای مجری قانون، این رویدادها را گزارش نمی دهند.»

قارهٔ اروپا از لحاظ شمار وقایع یهودی ستیزانه در ۲۰۲۱ از دیگر نقاط جهان پیشی گرفته و نزدیک به ۵۰ درصد تمام حوادث جهان در این قاره روی داده است.

بریتانیا گزارش داد در شش ماههٔ اول سال ۲۰۲۱ شمار این حوادث افزایش ۴۹ درصدی داشته، و در مقایسه با ۸۷۵ مورد در دورهٔ مشابه در ۲۰۲۰، این رقم در ۲۰۲۱ به ۱۳۰۸ رسیده است. استرالیا نیز رقمی دوبرابر شمار حوادث سال پیش را ثبت کرده، اما در آلمان این رقم کمابیش تغییری نکرد. بنا به این گزارش، در ۱۰ ماههٔ اول سال ۲۰۲۱ ۱۸۵۰ مورد یهودی ستیزی به ثبت رسید، در حالیکه در ۲۰۲۰ در کل سال ۱۹۰۹ مورد ثبت شد.

در برلین، پایتخت آلمان، ۵۲۲ مورد یهودی ستیزی در نیمهٔ اول سال ۲۰۲۱ ثبت شد، که در مقایسه با ۲۰۲۰ در شش ماههٔ اول سال ۴۱۰ مورد ثبت شد، ۲۷٪ افزایش داشته است.

بنا به گفتهٔ جامعهٔ یهودیان روسیه، روند کاهش موارد یهودی ستیزی در این کشور همچنان ادامه یافت. با اینحال در گزارش اشاره شد که مدارک کافی برای راستی آزمایی این ادعا در دسترس نبود.


تصویر: تصویر صلیب شکسته با اسپری رنگ بر در جلو جمعیت شعار هاشومیم مونتریال نقش بسته است؛ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱. (Friends of Simon Wiesenthal Center)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

اطلاعات بیشتر در مورد