گزارش حاکی است نیمی از جوانان یهودی اروپایی در سال گذشته قربانی یهودی ستیزی بوده اند
جستجو

گزارش حاکی است نیمی از جوانان یهودی اروپایی در سال گذشته قربانی یهودی ستیزی بوده اند

بنا به آمار نظرسنج نادری که اخیرا منتشر شد، معلوم شد طی سال گذشته، نزدیک به نیمی از جوانان یهودی اروپایی دست کم یکبار قربانی یهودی ستیزی بوده اند.

تصویر تزئینی: جنبش بایکوت، تحریم، مشروعیت زدایی. (CC BY-SA, Odemirense, Wikimedia commons)
تصویر تزئینی: جنبش بایکوت، تحریم، مشروعیت زدایی. (CC BY-SA, Odemirense, Wikimedia commons)

بنا به آمار تازه نظرسنجی نادر اتحادیه اروپا، افراد بین ۱۶ تا ۳۴ ساله بیش از یهودیان بزرگسالتر با تبعیض مواجه اند و بخش اعظم آن مرتبط با اسرائیل است.

بنا به آمار نظرسنج نادری که اخیرا منتشر شد، معلوم شد طی سال گذشته، نزدیک به نیمی از جوانان یهودی اروپایی دست کم یکبار قربانی یهودی ستیزی بوده اند.

گزارش اتحادیه اروپا همچنین حاکی است که ظاهرا آنها [جوان‌ها] بسیار بیشتر از یهودیان بزرگسالتر با یهودی ستیزی مواجه میشوند.

این پژوهش همچنین حاکی است که جوانان یهودی اروپا اکثرا معتقدند که چون یهودی هستند ز سوی مردم کشور خود به دلیل عملکرد دولت اسرائیل متهم و مظنون واقع میشوند. هشتاد و پنج درصد از افراد ۱۶ تا ۳۴ ساله که در این نظرسنجی شرکت کردند، گفتند چنین اتفاقی دست کم گاه و بیگاه روی میدهد؛ نزدیک به یک چهارم گفتند «همیشه اتفاق می افتد».

پژوهشگران حدس میزنند نتایج بدست آمده انعکاسی از مشکل فزایندهٔ یهودی ستیزی در دانشکده های اروپا باشد. بیش از نیمی از جوانانی که در نظرسنجی شرکت کرده اند، دانش آموز و دانشجو بوده اند.

«مایکل اوفلرتی»، مدیر سازمان حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (اف.آر.آ.) که این گزارش را منتشر کرده، بهمراه کمیسیون اروپا و انستیتوی پژوهش سیاستهای یهودی که مستقر در لندن است، نتایج را «عمیقا نگران کننده» خواندند.

«اوفلرتی» در پیشگفتار َجوانان یهودی اروپایی: دیدگاهها و سرگذشتهایی از یهودی ستیزی ، نوشت «مطالعه این یافته ها تاسف بر می انگیزد». «هر چقدر دشوار باشد، میبایست با ریشه کن کردن یهودی ستیزی با آن مبارزه کنیم».


تصویر: صلیب شکسته و عبارت «شوآ بلابلا» بر سنگ مزاری در «ژاردین دو سوونیر» (باغ خاطره)، بعد از آنکه گرافیتی یهودی ستیز در آرامگاه «شامپاین او مونت دوآر» فرانسه در ۲۰ فوریه ۲۰۱۹ کشف شد.
(JEFF PACHOUD/AFP)

این پژوهش بر اساس نظرسنجی آنلاین از ۱۶۰۰۰ یهودی، بزرگترین تعداد از نوع خود در سراسر جهان – در سال گذشته در ۱۲ کشور عضو اتحادیه اروپا انجام شده است. پژوهشهای کشور به کشور دسامبر گذشته انتشار یافت. گزارش تازه نتایج بدست آمده را برای اولین بار با توجه به سن پاسخ دهنده ها منتشر کرده، و میگوید، «پرتره ای از جوان یهودی اروپایی ترسیم کرده که تا کنون سابقه نداشته است». آمار مزبور در سه گروه سنی جا گرفته است – ۱۶ تا ۳۴ ساله ها؛‌ ۳۵ تا ۵۹ ساله ها؛‌ و بالای ۶۰ ها – تا شباهتها و تفاوتها در طیف موضوع مشخص شود.

چهل و پنج درصد از جونان یهودی اروپایی گفتند پیش انجام نظرسنجی دست کم یکبار یهودی ستیزی را در طول آن سال تجربه کرده اند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/report-nearly-half-of-young-european-jews-victims-of-anti-semitism-in-past-year/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله