گزارش حاکی است افزایش درآمد اسرائيل از خروجی‌ها در اولین نیمه ۲۰۱۹ سر به ۱۴.۵ بیلیون زده است
جستجو

گزارش حاکی است افزایش درآمد اسرائيل از خروجی‌ها در اولین نیمه ۲۰۱۹ سر به ۱۴.۵ بیلیون زده است

گزارش «مرکز پژوهش آی وی سی» و دفتر حقوقی «میتار لیکورنیک گوا لشیم تال» نشان میدهد حاصل خروج کمپانیهای اسرائیلی در نیمه اول سال ۲۰۱۹، به رقم بیسابقه ۱۴.۴۸ بیلیون در ازای ۶۶ معامله رسیده است.

تصویر: تزئینی از صحنه دست دادن دو تاجر. (stnazkul; iStock by Getty Images)
تصویر: تزئینی از صحنه دست دادن دو تاجر. (stnazkul; iStock by Getty Images)

با کسر فروش عظیم ۶.۹ بیلیونی «ملانوکس» به «نویدیا»، این مبلغ به ۷.۶ بیلیون افت میکند، اما هنوز بالاترین مقدار حاصله خروجی نیمه اول سال در پنج سال گذشته است.

گزارش «مرکز پژوهش آی وی سی» و دفتر حقوقی «میتار لیکورنیک گوا لشیم تال» نشان میدهد حاصل خروج کمپانیهای اسرائیلی در نیمه اول سال ۲۰۱۹، به رقم بیسابقه ۱۴.۴۸ بیلیون در ازای ۶۶ معامله رسیده است.

این آمار شامل «معامله عظیم» فروش فناوری ال. تی. دی. ملانوکس به نویدیا به مبلغ ۹.۶ بیلیون دلار است.

با حذف معامله ملانوکس، ارزش کل معاملات خروجی (از جمله فعالیتهای معطوف به عرضه عمومی کمپانیهای اسرائیل و ادغامها و تملکات و خرید سهم شرکا) در نیمه اول سال به ۷.۵۸ بیلیون دلار در نیمه اول سال رسید که بالاترین مبلغ نیمه اول در پنج سال گذشته است.

علیرغم کاهش اندک در رقم معاملات خروجی از ۶۶ در نیمه اول امسال به نسبت ۷۳ در نیمه اول سال ۲۰۱۸، ارزش کل خروجیها به دلار افزایش معتنابهی داشته و از ۶.۴۹ بیلیون در نیمه اول ۲۰۱۸ به ۱۴.۴۸ بیلیون دلار در نیمه اول ۲۰۱۹ خیزش داشته است.

حد متوسط ارزش خروجی در نیمه اول ۲۰۱۹ همچنین یک رکود پنج ساله زده و به ۱۱۶.۶ میلیون دلار رسیده است.

چهار پیشنهاد اولیه دولتی در نیمه اول ۲۰۱۹ تکمیل شدند،‌ و دو کمپانی، «فایور» و «توفین»، سهام خود را به فروش گذاشته و به ترتیب ۱۱۰ میلیون دلار و ۱۰۸ میلیون دلار در تبادل سهام نیویورک به دست آوردند.

«ایتالی فیشرمن»، از شرکای دفتر حقوقی «میتار لیکورنیک گیوا لشمن تال» در بیانیه ای گفت «به نظر میرسد این دو عرضه عمومی اولیه موفق در ایالات متحده ممکن است علاقه شمار بیشتری از کمپانیهای اسرائیلی را جلب کند که مایل باشند برای خروج و تبدیل به احسن، از طریق عرضه عمومی اولیه اقدام کنند».

گذشته از ملانوکس که هنوز مراحل نهایی را میگذراند، در میان دیگر خروجی های قابل توجه نیمه اول سال میتوان از «داینمیک ییلد ال. تی. دی. نام برد که از سوی «مک دونالد» به ۳۰۰ میلیون دلار خریداری شد، و «دیمیستو» که از سوی «شبکه پالو آلتو» به مبلغ ۵۶۰ میلیون خریداری شد.

طبق این گزارش، در نیمه اول سال ۲۰۱۹، شماری از قراردادهایی از ۱۰۰ میلیون دلار تا ۱ بیلیون دلار، در مقایسه با ۷ تای نیمه اول سال ۲۰۱۸ و ۱۸ تای کل سال ۲۰۱۸، به رکورد ۲۳ تا رسیدند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله