گزارش تایمز اسرائیل: شعارهای مرگ بر آمریکا همچنان بر دیوارهای تهران است
جستجو
اختصاصیآیا در ایران حاکمیت دوگانه است؟

گزارش تایمز اسرائیل: شعارهای مرگ بر آمریکا همچنان بر دیوارهای تهران است

تهران - شعار مرگ بر آمریکا
تهران - شعار مرگ بر آمریکا

در حالیکه طی روزهای اخیر گزارش شده بود شعارهای “مرگ بر آمریکا” از دیوارهای پایتخت ایران– به ویژه از دیوارهای دورتادور سفارت سابق آمریکا در تهران- پاک شده، گزارش و تصاویر رسیده به تایمز اسرائیل حاکی از آن است که جز بخشی از دیوار سفارت سابق آمریکا، در نقطه ای دیگر این شعار پاک نشده است و بر دیوارهای همچنان خودنمایی می کند.

به گزارش تایمز اسرائیل از تهران، بعد از بازگشایی سفارت انگلیس در تهران طی هفتۀ گذشته، برخی رسانه های حکومتی ایران با تبلیغات گسترده و گاهی معکوس، از محو شعارهای مرگ بر امریکا و انگلیس از دیوارهای پایتخت خبر دادند و همزمان تصاویری از پاک کردن دیوارها از این شعارها درج کردند.
شعار مرگ بر آمریکا در تهران

اما گزارش و تصاویر تایمز اسرائیل حاکی از آن است که گرافیتی ها و بیلبوردهای سطح شهر که از قبل حامل شعارهای «مرگ بر آمریکا» بود، همچنان در محل های خود قرار دارند و چیزی تغییری نکرده است.

گرافیتی در تهران
گرافیتی در تهران

گفتنی است؛ بعد از انتشار خبر «محو ناگهانی شعارهای “مرگ بر آمریکا” از دیوارهای تهران»، پاسدار محمدرضا نقدی، فرمانده کل بسیج گفته بود که دشمنی ما با آمریکا عمیق است و با گفت وگو قابل حل نیست.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله