گزارش – اسرائیل دهمین کشور سلامت جهان است
جستجو

گزارش – اسرائیل دهمین کشور سلامت جهان است

بنا به ارزیابی بلومبرگ که روز یکشنبه منتشر شد، اسرائیل در رده دهمین کشور سلامت جهان قرار گرفت.

عکس تزئینی – گروهی از سالمندان زیر آفتاب صبحگاهی، در شهر جنوبی اشکلون، ۱۰ ژانویه ۲۰۰۹. 
(Gili Yaari/Flash 90)
عکس تزئینی – گروهی از سالمندان زیر آفتاب صبحگاهی، در شهر جنوبی اشکلون، ۱۰ ژانویه ۲۰۰۹. (Gili Yaari/Flash 90)

فهرست بلومبرگ اسپانیا را در صدر لیست قرار داد؛ از اولین ارزیابی جهانی در ۲۰۱۷، کشور یهودی یک رده از مرتبه خود پایین افتاده است.

بنا به ارزیابی بلومبرگ که روز یکشنبه منتشر شد، اسرائیل در رده دهمین کشور سلامت جهان قرار گرفت.

فهرست سالم ترین کشورهای جهان بلومبرگ کشور یهودی را یک مرتبه پایین تر از رده ای که در ۲۰۱۷ داشت، قرار می دهد. در لیست ۲۰۱۹، اسپانیا در صدر قرار گرفته و از گزارش قبلی به این سو، پنج رتبه بالا پریده است.

بلومبرگ گفت در این فهرست، به ۱۶۹ کشور «بر اساس عامل هایی که بر سلامت کلی تاثیر دارند» رتبه داده شده است».

«در این فهرست، ملل جهان بر اساس عوامل گوناگون از جمله طول عمر رتبه گرفته اند، و با توجه به خطراتی نظیر استفاده از دخانیات و چاقی مفرط، رتبه از دست داده اند. این فهرست همچنین عوامل زیست-محیطی مانند دسترسی آب آشامیدنی و بهداشت را نیز در نظر گرفته است».

سالم ترین کشورهای جهان پس از اسپانیا، به ترتیب ایتالیا، ایسلند، ژاپن، سوئیس، سوئد، استرالیا، سنگاپور، نروژ، و بعد اسرائیل نام برده شده اند.

ایالت متحده در رده سی و پنجم لیست قرار دارد، بسیار پایین تر از کانادا، که رده شانزدهم است.

در این گزارش آمده است که «طول عمر در ایالات متحده به دلیل مرگ بر اثر مصرف مواد مخدر و خودکشی، پایین آمده است».

با استناد به پژوهشی از اکتبر ۲۰۱۸ از انستیتوی معیارها و ارزیابی های سلامت دانشگاه واشنگتن، بلومبرگ گفت انتظار می رود در ۲۰۴۰ اسپانیا بالاترین طول عمر در جهان، متوسط هشتاد و شش سال برای متولدین آن سال را داشته باشد، و بعد از آن ژاپن، سنگاپور، و سوئیس می آیند. بنا به این مطالعه پیش بینی می شود طول عمر اسرائیلی ها در ۲۰۴۰ متوسط ۸۴.۴ باشد.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله