اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۲

جستجو

گرچه تهدیدها همچنان برجاست، اسرائیل به سمت تسهیل هشدارهای مسافرتی ترکیه می رود

طبق گزارشی که روز یکشنبه منتشر شد، احتمال دارد اسرائیل هشدارهای فوق العادهٔ هفتهٔ گذشته که با توجه به توطئهٔ افشا شدهٔ ایران به ربایش یا قتل اسرائیلی ها در استانبول، به شهروندان خود توصیه کرد از سفر به ترکیه احتراز کنند را کاهش دهد.

تصویر: دو افسر پلیس ضدشورش ترکیه حین گشت در مقابل مسجد آبی استانبول، ۱۴ ژوئن ۲۰۲۲. ٰ
(Yasin Akgul/AFP)
تصویر: دو افسر پلیس ضدشورش ترکیه حین گشت در مقابل مسجد آبی استانبول، ۱۴ ژوئن ۲۰۲۲. ٰ (Yasin Akgul/AFP)

بنا به گزارش، با توجه به افشای چند سلول ایران در هفتهٔ گذشته، تصمیم به کاهش جدیت هشدارها پیش از آنکه رسمیت یابد می بایست به تأیید دولت برسد.

طبق گزارشی که روز یکشنبه منتشر شد، احتمال دارد اسرائیل هشدارهای فوق العادهٔ هفتهٔ گذشته که با توجه به توطئهٔ افشا شدهٔ ایران به ربایش یا قتل اسرائیلی ها در استانبول، به شهروندان خود توصیه کرد از سفر به ترکیه احتراز کنند را کاهش دهد.

هشدار مسافرتی اسرائیل که از شهروندان خود خواست از سفر به استانبول به هر دلیلی، و از سفرهای غیرضروری به هر جای دیگر ترکیه احتراز کنند، از ۱۳ ژوئن بر جا بوده است. مقامات هر دو کشور اخیرا اشاره کردند قصد دارند تا پیش از فصل سفرهای تابستانی محدودیت های موجود را رفع کنند.

اخبار کانال ۱۲ تلویزیون اسرائيل روز یکشنبه با اشاره به منبع بینام گزارش کرد که تصمیم به رفع هشدارها اتخاذ شده، اما تا عبور از مراحل نامشخص قانونی برجا خواهد ماند.

ادعای مزبور هنوز تصدیق نشده و اگرچه مقامات اسرائیلی با اشاره به دستگیری مأموران ایرانی متهم به توطئه علیه اسرائیلی ها از کاهش سطح تهدیدات گفتند، اما ترکیه هنوز برای گردشگران اسرائیلی کاملا امن نیست و معلوم نیست عناصر این هشدار بر جا بماند.

دولت در بیانیه ای که روز یکشنبه منتشر کرد رسما گفت هشدارها همچنان برجا است، اما امیدوار است بزودی بتواند تغییراتی در دستورالعمل ها ایجاد کند که اسرائیلی ها «بدون واهمه» به این مقصد محبوب گردشگری سفر کنند.

معلوم نیست اگر تأخیر در رفع هشدار به آشوب سیاسی درون کشوری اسرائيل مربوط باشد؛ هشدارهای مسافرتی که از سوی ادارهٔ مقابله با تروریسم دفتر نخست وزیر، که از نظارت نفتالی بنت نخست وزیر فعلی به نظارت یائیر لپید وزیر خارجه که در روزهای آتی مقام صدارت را به عهده می گیرد، صادر شد. یائیر لپید در سفر پنجشنبه به آنکارا گفت اسرائیل به دنبال رفع هشدار است؛ توصیه های مسافرتی اسرائیل می رفت به روند ازسرگیری روابط میان اسرائیل و ترکیه که هنوز در مراحل شکننده ای است، آسیب برساند.

بنا به اظهار لپید و دیگر مقامات اسرائیل، اطلاعات محرمانه نشان از آن دارد که ایران برای انتقام از شماری قتل و حمله به هدف های نظامی و هسته ای که به کشور یهودی منتسب شده، به دنبال حمله به گردشگران اسرائیل در ترکیه است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-moving-toward-easing-turkey-travel-warning-though-terror-threat-remains/

اطلاعات بیشتر در مورد