اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

گروگان اسرائیلی که در قرارداد نوامبر آزاد شد می-گوید پیش از آزادی در بیمارستانی در غزه نگهداری می-شد

شرح عکس: پوستری از آدا ساگی، ۷۵ پنج ساله، مادر نوآم ساگی، در کنفرانس مطبوعاتی ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ فرزندان بریتانیایی گروگانهای اسرائیلی در هتلی در لندن آویخته است. نوآم ساگی ۵۳ ساله، رواندرمانگر مقیم لندن است که در کیبوتص نیر اوز بزرگ شده است. مادر ۷۵ سالهٔ او، آدا ساگی در ۷ اکتبر گروگان گرفته شد. شارون لیفشیتز ۵۲، نقاش و استاد دانشگاه است و پدرومادرش، ۸۵ ساله و ۸۳ ساله از اکتیویستهای صلح-اند و آنها نیز گروگان گرفته شدند. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
شرح عکس: پوستری از آدا ساگی، ۷۵ پنج ساله، مادر نوآم ساگی، در کنفرانس مطبوعاتی ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ فرزندان بریتانیایی گروگانهای اسرائیلی در هتلی در لندن آویخته است. نوآم ساگی ۵۳ ساله، رواندرمانگر مقیم لندن است که در کیبوتص نیر اوز بزرگ شده است. مادر ۷۵ سالهٔ او، آدا ساگی در ۷ اکتبر گروگان گرفته شد. شارون لیفشیتز ۵۲، نقاش و استاد دانشگاه است و پدرومادرش، ۸۵ ساله و ۸۳ ساله از اکتیویستهای صلح-اند و آنها نیز گروگان گرفته شدند. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

آدا ساگی، معلم ۷۵ سالهٔ زبان عربی، در مصاحبه با بی.بی.سی. گفت ربوده شدن از نیر اوز توسط تروریستهای حماس باور او به صلح میان اسرائیلیها و فلسطینیها را از بین برد.

یک گروگان پیشین حماس تأیید کرد که ربایندگانش او را تا پیش از آزادی در بیمارستانی در غزه نگهداشته بودند.

آدا ساگی، ۷۵ ساله، در روز ۷ اکتبر که هزاران تروریست به سرکردگی حماس از زمین و هوا و دریا به خاک اسرائیل سرازیر شده و ۱۲۰۰ تن را کشته و ۲۵۱ تن را گروگان بردند، از خانهٔ خود در کیبوتص نیر اوز ربوده شد. او در آتش-بس یکهفته-ای نوامبر از اسارت آزاد شد.

ساگی در مصاحبهٔ رادیویی روز چهارشنبه با بی.بی.سی. گفت در دوران اسارت چندین بار جای او را میان شماری محل تغییر داده-اند.

ساگی گفت پس از ۴۹ روز اسارت، در کمال ناباوری شنید که به او گفتند «به وطن بازمی-گردی.» گفت او را با شماری دیگر از گروگانها سوار اتوموبیلی کرده و به گذرگاه رفح در مرز مصر بردند، اما مشکلی پیش آمد و آنها را به جایی که به گمان او بیمارستان ناصر در خان یونس بود، منتقل کردند.

ساگی در بارهٔ کارکنان بیمارستان فلسطینی گفت «مردم می-گویند آنها نقشی ندارند.» «نقش دارند… و در ازای هر کدام ما پول می-گیرند.»

بی.بی.سی. متن تکذیبیه-ای از دکتر عاطف الهوت رئیس بیمارستان منتشر کرد.

اواخر فوریه نیروهای دفاعی اسرائیل در ناحیهٔ بیمارستان ناصر به حماس یورش بردند. ارتش گفت در این یورش حدود ۲۰۰ عامل تروریستی که در مرکز درمانی مخفی شده بودند را دستگیر کرد.

نیروهای دفاعی در طول جنگ چند بار به عملیات در بیمارستانها دست زده، و شواهدی از استفادهٔ مکرر گروه تروریستی از بیمارستانها برای انجام عملیات، و نیز برای نگهداری گروگانها ارائه داده است. گرچه طبق قوانین بین المللی، بیمارستانها از نقاط محافظت-شده-اند، اما اگر برای استفاده-های نظامی بکار روند، موقعیت محافظت-شدهٔ خود را از دست می-دهند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/hostage-freed-in-november-deal-says-she-was-held-in-a-gaza-hospital-before-release/

اطلاعات بیشتر در مورد