اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۶

جستجو

گروگان آزاد شده شهادت داد تروریست حماس «به زور اسلحهٔ گرم به گروگان تعرض جنسی کرد»

تصویر:‌ آگام گلداشتاین-آلموگ، گروگان آزاد-شده حین سخن. در مستندی دربارهٔ آزار جنسی [گروه تروریستی] حماس. 
(Screenshot used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)
تصویر:‌ آگام گلداشتاین-آلموگ، گروگان آزاد-شده حین سخن. در مستندی دربارهٔ آزار جنسی [گروه تروریستی] حماس. (Screenshot used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

روایت جدیدی از آگام گلداشتاین-آلموگ، برگرفته از مستند آیندهٔ شریل سندبرگ، مدیر اجرایی ارشد پیشین شبکهٔ اجتماعی متا دربارهٔ خشونت جنسی گروه تروریستی.

در کلیپی که روز سه-شنبه از مستند در-دست-تهیهٔ شریل سندبرگ، مدیر اجرایی ارشد پیشین «متا» پخش شد، آگام گلداشتاین-آلموگ، گروگان آزاد-شده، مورد هولناکی از خشونت جنسی که بر سر یکی دیگر از گروگانها در اسارت حماس آمد را روایت کرد.

گلداشتاین-آلموگ ۱۷ ساله گفت زمانی که هنوز در غزه بود، یکروز غروب با یکی از گروگانها نشسته بودند و از او پرسید چه بر او رفته است.

گلداشتاین-آلموگ گفت «او زد زیر گریه. من هم با او گریه کردم.»

سپس گفت دخترک برای او از ماجرای نگهبان و آخرین شبی که فردایش محل نگهداری او را تغییر داده-اند، تعریف کرده است. گرچه به گروگانها گفته شده بود هیچیک از آنها به صورت انفرادی نگهداری نمی-شود، دخترک به او گفت آنشب او و نگهبان با هم مدتی تنها بودند.

شب پیش از آنکه او را از محل منتقل کنند، نگهبان به او گفته بود سر و روی خود را تمیز کند، و هنگامی که پای شیر دستشویی خود را می-شسته، از پشت سر به او نزدیک شده و طپانچه را روی سرش گذاشته است.

گلداشتاین-آلموگ تعریف کرد که «نگهبان شروع به بوسیدن او کرده، و دختر شروع به گریه کرده است.» «سپس نگهبان لباسهای او را در آورده و همه جای تن او را لمس کرده است.»

در ادامه گفت چگونه نگهبان به مدت نیم ساعت به او تعرض جنسی کرده و در تمام مدت طپانچه را روی سر او نگه داشته است و دخترک در تمام مدت از گریه باز نایستاده است.

گلداشتاین-آلموگ تعریف کرد که «از او پرسیدم” هر کار گفت کردی؟” و او پاسخ داد، «البته که کردم. چارهٔ دیگری نداشتم.»

«روز بعد او را به محل دیگری برده-اند و دیگر هرگز آن نگهبان را ندیده و نگهبان نیز به او گفته است هرگز به هیچکس نگوید.»

گلداشتاین-آلموگ به سندبرگ گفت اکثر گروگانهایی که او با ایشان گفتگو کرده روایت مشابهی از آزار جنسی یا جسمی در اسارت حماس داشته-اند.

شهادت گروگان پیشین در پیش-نمایش مستندی به نام «فریاد پیش از سکوت» پخش شد که در ماه آوریل به نمایش در می-آید و شامل شهادت بازماندگان، گروگانهای آزاد-شده و امدادگران است.

هدف این مستند تأکید بر خشونت جنسی تروریستهای حماس در حملهٔ خانمانسوز سازمان به جنوب اسرائيل است که طی آن حدود ۱۲۰۰ نفر، اکثرا غیرنظامی را کشته و ۲۵۳ تن را گروگان بردند و باعث جنگی شدند که هم-اکنون در جریان است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/terrorist-sexually-assaulted-hostage-at-gunpoint-freed-captive-recounts-testimony/

اطلاعات بیشتر در مورد