اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۴

جستجو

گروه-های امداد نیروهای دفاعی اسرائیل در ناحیهٔ زلزله-زدهٔ جنوب ترکیه ۱۲ نفر را از زیر آوار نجات دادند، بیمارستان صحرایی برپا کردند

بعدازظهر پنجشنبه نیروهای دفاعی اسرائیل گفت از اول هفتهٔ جاری که زلزلهٔ خانمان-برانداز جنوب ترکیه را لرزاند تا کنون، گروه-های اکتشاف و امداد ارتش اسرائیل ۱۲ غیرنظامی ترکیه-ای را از زیر آوار بیرون کشیده-اند.

گروه-های اکتشاف و امداد نیروهای دفاعی در ۹ فوریهٔ ۲۰۲۳ حین تلاش به یافتن کسانی که در زلزلهٔ ترکیه زیر آوار مانده-اند. (Israel Defense Forces)
گروه-های اکتشاف و امداد نیروهای دفاعی در ۹ فوریهٔ ۲۰۲۳ حین تلاش به یافتن کسانی که در زلزلهٔ ترکیه زیر آوار مانده-اند. (Israel Defense Forces)

کارشناسان اکتشاف و امداد لشکر جبههٔ منطقه-ای اسرائيل شبانه یک زن ۲۶ ساله، یک مرد سالمند ۶۵ ساله را از زیر آوار بناهای ویران شده در قهرمان مرعش بیرون کشیدند.

تصاویر


گروه-های اکتشاف و امداد نیروهای دفاعی اسرائيل در ۸ فوریهٔ ۲۰۲۳ حین تلاش به یافتن کسانی که در زلزلهٔ ترکیه زیر آوار مانده-اند. (Israel Defense Forces)


گروه-های اکتشاف و امداد نیروهای دفاعی اسرائيل در ۹ فوریهٔ ۲۰۲۳ حین تلاش به یافتن کسانی که در زلزلهٔ ترکیه زیر آوار مانده-اند. (Israel Defense Forces)


گروه-های اکتشاف و امداد نیروهای دفاعی اسرائیل در ۹ فوریهٔ ۲۰۲۳ حین تلاش به یافتن کسانی که در زلزلهٔ ترکیه زیر آوار مانده-اند. (Israel Defense Forces)


گروه-های اکتشاف و امداد نیروهای دفاعی اسرائیل در ۸ فوریهٔ ۲۰۲۳ حین تلاش به یافتن کسانی که در زلزلهٔ ترکیه زیر آوار مانده-اند. (Israel Defense Forces)


سربازان نیروهای دفاعی اسرائيل در ۹ فوریهٔ ۲۰۲۳ حین انتقال آب در ناحیهٔ زلزله-زدهٔ ترکیه. (Israel Defense Forces)

بعدازظهر پنجشنبه نیروهای دفاعی اسرائیل گفت از اول هفتهٔ جاری که زلزلهٔ خانمان-برانداز جنوب ترکیه را لرزاند تا کنون، گروه-های اکتشاف و امداد ارتش اسرائیل ۱۲ غیرنظامی ترکیه-ای را از زیر آوار بیرون کشیده-اند.

هیئتی که لشکر جبههٔ منطقه-ای نیروهای دفاعی اسرائيل به منطقهٔ زلزله‌-زدهٔ ترکیه اعزام کرده، از سه-شنبه، یکروز پس از وقوع زلزلهٔ ۷.۸ ریشتری که ناحیه را لرزاند و چندهزار تن را کشت، در محل شروع به کار کرده است.

همزمان، دومین هيئت نیروهای دفاعی اسرائيل نیز روز چهارشنبه در این کشور فرود آمد و شبانه در حومهٔ شهر قهرمان مرعش بیمارستان صحرایی برپا کرد.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت ۱۵ هواپیمای باری نیروی هوایی صدها تُن تجهیزات و حدود ۲۳۰ نفر، از جمله کارشناسان اکتشاف و امداد، کادر درمانی ارتش و پزشکان وزارت بهداشت، پرستاران و پیراپزشکان را برای برپایی بیمارستان صحرایی به ترکیه برده است.

اولین گروه ۱۵۰ نفرهٔ اکتشاف و امداد نیروهای دفاعی بکار خود در تلاش به یافتن غیرنظامیانی که زیر آوار مانده-اند ادامه داد و یک زن ۲۶ ساله و یک مرد سالمند ۶۵ ساله را پیش از طلوع خورشید روز پنجشنبه در شهر زلزله-زدهٔ فوق، که به مرعش نیز معروف است، نجات داد.

ارتش فیلمی از عملیات نجات منتشر کرد.

بعدازظهر پنجشنبه، گروه-های نیروهای دفاعی دو غیرنظامی دیگر ترکیه-ای، از جمله یک دختر هفت ساله را از زیر آوار نجات دادند.

بعدازظهر چهارشنبه سرهنگ بازنشسته، گولان واخ که سرپرست هیئت امداد است در گفتگو با خبرنگاران گفت تیم-هایی که از اسرائیل آمده-اند شاهد موفقیت-هایی در تلاش خود بوده-اند.

او گفت «گمان می-کنم دولت [اسرائیل] و لشکر جبههٔ منطقه-ای واقف-اند که چنین مأموریت-هایی را چگونه می-بایست در زمانی اندک به انجام رساند. شتابی که در رسیدن به صحنهٔ فاجعه به خرج دادیم باعث نتایجی شد که به دست آوردیم و امیدوارم به زودی دستاوردهای بیشتری داشته باشیم.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/idf-teams-rescue-10-civilians-in-quake-hit-south-turkey-set-up-field-hospital/

اطلاعات بیشتر در مورد