اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۸

جستجو

گروه حقوق بشری: سال گذشته، در راستای سیاست ارعاب، اعدام در ایران ۷۵٪ بیشتر شده است

روز پنجشنبه دو گروه حقوق بشری با محکوم کردن «ماشین اعدام» که به منظور ایجاد ارعاب در هنگامهٔ اعتراضاتی که کشور را لرزاند پیش گرفته شد گفتند ایران در سال ۲۰۲۲ چیزی حدود ۷۵٪ بیش از سال-های پیش اعدام کرده است.

تصویر: در عکسی برگرفته در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ از وبسایت خبری میزان، ایران، منظرهٔ اعدام مجیدرضا رهنورد مشاهده می-شود. (Mizan News/AFP)
تصویر: در عکسی برگرفته در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ از وبسایت خبری میزان، ایران، منظرهٔ اعدام مجیدرضا رهنورد مشاهده می-شود. (Mizan News/AFP)

گزارش حاکی است ایران هنگام اقدام به فرو نشاندن اعتراضات اجتماعی که در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی رخ داد، دست کم ۵۸۲ را کشته است.

پاریس (خبرگزاری فرانسه) – روز پنجشنبه دو گروه حقوق بشری با محکوم کردن «ماشین اعدام» که به منظور ایجاد ارعاب در هنگامهٔ اعتراضاتی که کشور را لرزاند پیش گرفته شد گفتند ایران در سال ۲۰۲۲ چیزی حدود ۷۵٪ بیش از سال-های پیش اعدام کرده است.

گزارش «گروه حقوق بشر ایران» (IHR) واقع در نروژ و گروه «با هم علیه مجازات اعدام»‌ (ECPM) واقع در پاریس گفتند شمار ۵۸۲ اعدام، بیشترین رقم از ۲۰۱۵ به اینسو، و بسیار بیشتر از ۳۳۳ اعدام در ۲۰۲۱ است.

سال گذشته، واقعهٔ جان باختن مهسا امینی ۲۲ ساله، کورد، در ماه سپتامبر، که به اتهام نقض قانون حجاب اجباری زنان دستگیر شده بود، در سراسر کشور اعتراضات عمومی بپا خاست.

مقامات مسؤول به تظاهرات اعتراضی با سرکوب پاسخ دادند و چهار مرد در پرونده-های مرتبط با اعتراضات بدار کشیده شدند؛ این اعدام-ها اعتراضات بین المللی به دنبال داشت.

محمود امیری-مقدم، رئیس «گروه حقوق بشر ایران» گفت گرچه واکنش بین المللی باعث شد اعدام-های مرتبط با اعتراضات مهار شود اما ایران برای ارعاب عمومی به اعدام با اتهامات دیگر شتاب بخشید.

او گفت «واکنش بین المللی به احکام مرگ برای معترضان باعث شد جمهوری اسلامی نتواند به آسانی دست به اعدام ایشان بزند.»

او افزود «به جای آن، و برای ارعاب عمومی، مقامات مسؤول مجازات اعدام به اتهامات غیرسیاسی را شدت بخشیده-اند. اینها قربانیان ارزان ماشین اعدام جمهوری اسلامی-اند.»


تصویر تزئینی: مردم مقابل محل مسکونی یک دیپلمات ایرانی در شهر نیویورک اجتماع کرده-اند تا دولت ایران و اعدام اخیر یکی از معترضان در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲ را محکوم کنند.
(SPENCER PLATT / Getty Images via AFP)

در این گزارش گفته شد علاوه بر اعدام ۴ مرد با اتهامات مرتبط با تظاهرات اعتراضی، صد معترض دیگر که محکوم به مرگ شده و یا با محکومیت-هایی مواجه-اند که مجازات مرگ در پی دارد، همچنان در خطر اعدام هستند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/rights-group-75-surge-in-iran-executions-last-year-as-it-sought-to-spread-fear/

اطلاعات بیشتر در مورد