اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۱

جستجو

گروه تروریستی حزب الله و ایران تهدید کردند به جنگ می-پیوندند، نیروهای دفاعی پاسگاه-های حزب الله در مرز را بمباران کرد

تصویر: روز جمعه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳، به دنبال بمباران روستای اودایسه در نزدیکی مرز اسرائیل با جنوب لبنان، دود بهوا خاسته است. (AP Photo/Bilal Hussein)
تصویر: روز جمعه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳، به دنبال بمباران روستای اودایسه در نزدیکی مرز اسرائیل با جنوب لبنان، دود بهوا خاسته است. (AP Photo/Bilal Hussein)

حملهٔ هوایی پس از آنکه یک انفجار دیوار مرزی را تخریب کرد، یک پهباد رهگیری شد، حزب به پایگاه-های ارتش شلیک کرد، انجام شد؛ گروه تروریستی لبنانی «کاملا آماده» است در جنگ به حماس بپیوندد.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت روز جمعه، پس از آنکه پهبادی رهگیری شد، و به شماری از پاسگاه-های نظامی در جبههٔ شمالی شلیک شد، و یک انفجار حصار امنیتی مرز را تخریب کرد، پهبادها، توپخانه، و تانک-های اسرائیل به هدف-هایی در لبنان حمله کردند.

حوادث مذکور آخرین درگیری-ها در حوالی مرز لبنان بودند، اما هراس از گشودن جبههٔ دومی توسط گروه تروریستی حزب الله لبنان در هنگامهٔ جنگی که آخر هفتهٔ ‌گذشته با تجاوز بی-سابقهٔ حماس از نوار غزه در گرفت، و بیش از ۱۳۰۰ اسرائیلی که اکثر ایشان غیرنظامی بودند را کشته بجای گذاشت، موجود است.

همچنین، حزب الله و ایران بار دیگر هشدار داده-اند که احتمال دارد این نبرد بالا گرفته و به زدوخوردی منطقه-ای بدل شود.

نیروهای دفاعی اسرائيل گفت یک تک-انفجار در بخشی از دیوار امنیتی در مرز لبنان، نزدیک کیبوتص هانیتا، خرابی جزئی ایجاد کرد. سربازان اسرائیل با آتش توپخانه به سمت همان ناحیه در لبنان پاسخ دادند.

لشکر جبههٔ‌ داخلی با احتمال ورود نفوذی-ها به نزدیکی کیبوتص هانیتا آژیری کوتاه پخش کرد، اما دقایقی بعد آژیر «رفع خطر» بصدا درآمد.

اندکی بعد، چندین پاسگاه نیروهای دفاعی هدف تیراندازی-های جزئی قرار گرفت.


تصویر: در چشم-اندازی از سمت لبنان، از روستای مرواهین واقع در جنوب لبنان، یک سرباز اسرائیل حصار سیمی تازه-ای در امتداد دیوار مرز لبنان کار می-گذارد، جمعه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳. .(AP Photo/Hassan Ammar)

ارتش گفت در پاسخ، با تانک یک پاسگاه حزب الله در مرز را به توپ بسته، و به منبع تیراندازی را نیز زیر آتش توپخانه گرفته است.

اندکی بعد، آژیر راکت در کیبوتص میسگاو آم بصدا درآمد. اندک زمانی بعد نیروهای دفاعی گفت دفاع هوایی یک «هدف نامشخص» -احتمالا پهباد- که به قلمرو هوایی اسرائيل وارد شده را سرنگون کرده است.

نیروهای دفاعی گفت در پاسخ به ورود پهباد به قلمرو هوایی اسرائیل، به سایت-های حزب الله حملهٔ پهبادی می-کند.

حزب الله مسؤولیت تیراندازی-های کوچک به پاسگاه-های نظامی اسرائيل در مرز لبنان را به عهده گرفت، و گفت این حمله در پاسخ به «تخاصم اسرائيل» بوده است. اشارهٔ آشکار گروه به آتش توپخانهٔ اسرائیل است که در پی تخریب گوشه-ای از دیوار مرزی اسرائيل بر اثر انفجار صورت گرفت.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-shells-hezbollah-post-on-border-as-terror-group-iran-threaten-to-join-war/

اطلاعات بیشتر در مورد