اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۷

جستجو

گروههای یهودی ایالات متحده، و اسرائیل مقام رسمی سازمان ملل را به خاطر ریطوریک یهودی ستیز گذشته سرزنش کردند: وحشتناک!

روز چهارشنبه مقاماتی از اسرائیل و ایالات متحده از سخنان یهودی ستیز پژوهشگر حقوق بشری فلسطینیان در سازمان ملل شاکی شدند و برخی پرسیدند با وجود چنین سخنانی آیا مناسب است در این مقام باقی بماند.

تصویر: دبورا ای. لیپستاد، فرستادهٔ ویژهٔ نظارت و مقابله با یهودی ستیزی، حین سخنرانی در جلسهٔ نامزدی وی در کمیتهٔ امور خارجی سنا، کپیتول هیل واشنگتن، ۸ فوریهٔ ۲۰۲۲. (AP Photo/Andrew Harnik)
تصویر: دبورا ای. لیپستاد، فرستادهٔ ویژهٔ نظارت و مقابله با یهودی ستیزی، حین سخنرانی در جلسهٔ نامزدی وی در کمیتهٔ امور خارجی سنا، کپیتول هیل واشنگتن، ۸ فوریهٔ ۲۰۲۲. (AP Photo/Andrew Harnik)

سفیر امور یهودی ستیزی دولت بایدن، و هیئت های ایالات متحده و اسرائیل در سازمان ملل و یک عضو کنگره ایالات متحده از جمله کسانی هستند که در پی افشای سخنان او در گزارش تایمز اسرائیل پیرامون «لابی یهودی» در ۲۰۱۴، از پژوهشگر حقوق بشری فلسطینیان شاکی شدند.

نیویورک – روز چهارشنبه مقاماتی از اسرائیل و ایالات متحده از سخنان یهودی ستیز پژوهشگر حقوق بشری فلسطینیان در سازمان ملل شاکی شدند و برخی پرسیدند با وجود چنین سخنانی آیا مناسب است در این مقام باقی بماند.

«فرانسسکا آلبانیز»، فرستادهٔ ویژهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل در وضعیت حقوق بشری در اراضی فلسطینیان، در زدوخوردهای سال ۲۰۱۴ میان اسرائیل و گروه های تروریستی غزه گفت «لابی یهودی» کنترل ایالات متحده را در دست گرفته، و «لابی اسرائیل» کنترل بی.بی.سی. را در دست دارد و این جنگ را اسرائیل از روی طمعکاری آغاز کرده است.

تایمز اسرائیل سخنان آلبانیز را در تاریخچهٔ مطالبی که در شبکه های اجتماعی منتشر کرده یافت و در گزارش خود روز چهارشنبهٔ خود منتشر کرد.

آلبانیز همچنین از منتقدان سرسخت اسرائیل است و با گروه های تروریستی همدلی کرده، و نگرانی های امنیتی اسرائیل را از نظر انداخته، و اسرائیل را با نازی ها مقایسه کرده و کشور یهود را متهم به ارتکاب جنایات بالقوهٔ جنگی کرده است.

دبورا لیپستادت، سفیر امور یهودی ستیزی دولت بایدن، گفت یهودی آلبانیز «اعتبار فرستادهٔ ویژهٔ حقوق بشری سازمان ملل را برای رسیدگی به موضوع حقوق بشر در اسرائیل و اراضی فلسطینیان زیر سؤال می برد.»

لیپستادت گفت «سخنانی چنین آشکارا یهودی ستیز، به ویژه هنگامیکه به روندی تثبیت شده تبدیل شده، کلاً غیرقابل قبول است.»

«میشل تایلور» نمایندهٔ ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت «از سخنان یهودی ستیز فرستادهٔ ویژهٔ سازمان ملل در شبکه های اجتماعی که اخیرا افشا شد، وحشت کرده ایم.»

او گفت «ارجاع به «لابی یهودی» از قدیمی ترین تئوری های توطئه است؛ این وحشتناک است، نامناسب است، تباه است، و توهین به ارزش های سازمان ملل است.»

هیئت اسرائیل در سازمان ملل، در ژنو از نهاد جهانی خواست موضوع یهودی ستیزی در میان مقامات خویش را مورد بررسی قرار دهد.

هیئت اسراسیل در سازمان ملل در بیانیه ای گفت «یهودی ستیزی کینهٔ سمجی است که مدتهای طولانی است به جان شورای حقوق بشر سازمان ملل افتاده است.» «سخنان فرانسسکا آلبانیز، فرستادهٔ ویژهٔ سازمان ملل که امروز افشا شد، لکهٔ دیگری بر اعتبار این نهاد جهانی است.»

هیئت اسرائیل گفت «وقت آن رسیده است که سازمان ملل متحد در مقابله با یهودی سیتزی سیستماتیک در شورای حقوق بشر سازمان ملل و مکانیسم های آن اقدامی قاطع صورت دهد.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/appalled-us-israel-jewish-groups-slam-un-official-for-past-antisemitic-rhetoric/

اطلاعات بیشتر در مورد