اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

گروههای یهودیان در مرگ گورباچف، مردی که می گویند یهودیان شوروی را آزاد کرد، سوگوارند

روز سه شنبه سازمان های یهودیان در مرگ میخائیل گورباچف به سوگ نشستند و او را به نام رهبری بیاد آوردند که پردهٔ آهنین را پس زد و به حدود دو میلیون یهودی شوروی اجازه داد آزادانه مناسک دینی خود را بجا آورند و یا از کشور مهاجرت کنند، که جمعیت عظیمی با استفاده از این امکان مهاجرت کردند.

تصویر: میخائیل گورباچف رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی حین سخنرانی در مقابل گروهی از ۱۵۰ مدیر اجرایی در سان فرانسیسکو، دوشنبه، ۵ ژوئن ۱۹۹۰. (AP Photo/David Longstreath, File)
تصویر: میخائیل گورباچف رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی حین سخنرانی در مقابل گروهی از ۱۵۰ مدیر اجرایی در سان فرانسیسکو، دوشنبه، ۵ ژوئن ۱۹۹۰. (AP Photo/David Longstreath, File)

از رئیس جمهوری اسبق روسیه به نام فردی بشردوست که به یهودیان اجازه داد مناسک دینی خود را آزادانه بجا آوردند و مهاجرت کنند، کاری که انبوهی از آنها دسته جمعی کردند، یاد شد.

روز سه شنبه سازمان های یهودیان در مرگ میخائیل گورباچف به سوگ نشستند و او را به نام رهبری بیاد آوردند که پردهٔ آهنین را پس زد و به حدود دو میلیون یهودی شوروی اجازه داد آزادانه مناسک دینی خود را بجا آورند و یا از کشور مهاجرت کنند، که جمعیت عظیمی با استفاده از این امکان مهاجرت کردند.

گورباچفت، که در سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱ در قدرت بود، سیاست «گلاسنوست» یا شفافیت را بکار گرفت و به یهودیان شووری اجازه داد آزادانه به امور دینی خود بپردازند، به عبری سخن بگویند، متون یهودی را چاپ و پخش کنند و متون یهودی مطالعه کنند.

در نهایت او دروازه های اتحاد جماهیر شوروی را گشود و به یهودیان کشور اجازهٔ مهاجرت داد و اکثریت عظیم آنان به اسرائيل، و شمار بسیاری نیز به ایالات متحده، کانادا، و همچنین به اروپا مهاجرت کردند.

طبق آماری که «مارک تولتز» از دانشگاه عبری جمع آوری کرده، در فاصلهٔ ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹، شمار یهودیانی که تنها به اسرائیل مهاجرت کردند بیش از سه چهارم میلیون بود. پروفسور تولتز می گوید جمعیت یهودیان اتحاد جماهیر شوروی سابق از بیش دو میلیون تن در ۱۹۷۰ به کمتر از یک چهارم میلیون در ۲۰۱۹ رسید. [در پی اشغال اوکراین توسط روسیه که در سال جاری روی داد، از این جمعیت ۳۱۰۰۰۰ تن دیگر کاسته شد.]

در ابتدا، در ۱۹۹۱، گورباچف که آخرین و تنها رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی – تا آنزمان شوروی توسط رأس هیئت رئیسهٔ شورای عالی اداره می شد – علنا موضوعی را اعلام کرد که از مدتها پیش آشکار شده بود: اتحاد جماهیر با مشکل یهودی ستیزی روبرو است.

گورباچف در متن سخنرانی خود که در ۱۹۹۱ توسط دستیارش در «بابین یار» اوکراین خوانده شد، نوشت «جوانه های شوم یهودی ستیزی حتی در خاک شوروی نیز ریشه دواند»؛ در ۱۹۴۱، «بابین یار» صحنهٔ عظیم ترین کشتار منفرد یهودیان در طول هولوکاست تا آن لحظه بود.


تصویر: در ۶ دسامبر ۱۹۸۷، شرکت کنندگان راهپیمایی یهودیان شوروی با پلاکاردهایی در دست به سمت خیابان واشنگتن می روند. این گروه از میخائیل گورباچف رهبر شوروی خواست اجازهٔ مهاجرت نامحدود یهودیان از شوروی را صادر کند. (AP Photo/Ira Schwarz)

گورباچف در سخنانی که آن زمان صریح ترین و رساترین محکومیت یهودی ستیزی از سوی یک مقام شوروی بود، گفت «بوروکراسی استالین، که در ظاهر خود را از یهودی ستیزی مجزا کرد، در واقع آن را [یهودی ستیزی را] به عنوان ابزاری برای انزوای کشور از جهان خارج و تقویت موضع دیکتاتوری با تکیه به شوونیسم بکار گرفت.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/jewish-leaders-groups-mourn-mikhail-gorbachev-the-man-who-freed-soviet-jewry/

اطلاعات بیشتر در مورد