گرامیداشت قربانیان اسرائیل ۴۹ سال پس از کشتار المپیک ۱۹۷۲، در گشایش المپیک توکیو
جستجو

گرامیداشت قربانیان اسرائیل ۴۹ سال پس از کشتار المپیک ۱۹۷۲، در گشایش المپیک توکیو

برای اولین بار پس از ۴۹ سال که از کشتار ورزشکاران اسرائیلی در المپیک ۱۹۷۲مونیخ می گذرد، روز جمعه، مراسم گشایش المپیک ۲۰۲۱ توکیو شامل یادبود رسمی کشته شدگان حمله تروریستی بود.

آنکی اسپیتزر و ایلانا رومانوف، بیوه های آندره اسپیتزر و یوسف رومانوف که در کشتار ۱۹۷۲ در مونیخ کشته شدند، در مراسم گشایش المپیک ۲۰۲۱، ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱، توکیو، که طی آن به احترام قربانیان المپیک ۱۹۷۲یک دقیقه سکوت اعلام شد. (Courtesy)
آنکی اسپیتزر و ایلانا رومانوف، بیوه های آندره اسپیتزر و یوسف رومانوف که در کشتار ۱۹۷۲ در مونیخ کشته شدند، در مراسم گشایش المپیک ۲۰۲۱، ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱، توکیو، که طی آن به احترام قربانیان المپیک ۱۹۷۲یک دقیقه سکوت اعلام شد. (Courtesy)

برای اولین بار در آغاز بازی های المپیک یاد ۱۱ ورزشکار اسرائیلی که بدست تروریست های فلسطینی کشته اند، گرامی داشته شد؛ بیوه های قربانیان: «این آن لحظه ای است که در انتظارش بودیم».

تصاویر:

Israel’s flag bearer Hanna Minenko (L) and Israel’s flag bearer Yakov Toumarkin lead the delegation during the opening ceremony of the Tokyo 2020 Olympic Games, at the Olympic Stadium, in Tokyo, on July 23, 2021. (Photo by Ben STANSALL / AFP)

هانا میننکو، چپ، و یاکوف تومارکین، جلودار صف، پرچم اسرائيل را در مراسم گشایش المپیک ۲۰۲۱ توکیو، استادیوم المپیک توکیو بدوش می برند، ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱. (Ben STANSALL / AFP)


یازده ورزشکار اسرائیلی المپیک مونیخ.

برای اولین بار پس از ۴۹ سال که از کشتار ورزشکاران اسرائیلی در المپیک ۱۹۷۲مونیخ می گذرد، روز جمعه، مراسم گشایش المپیک ۲۰۲۱ توکیو شامل یادبود رسمی کشته شدگان حمله تروریستی بود.

در این مراسم به آنها که در طول پاندمی و در طول تاریخ المپیک کشته شده اند، ادای احترام شد، و بطور مشخص از اعضای هیئت اسرائیلی که در بازی های مونیخ کشته شدند، یاد شد. در داخل استادیوم یک دقیقه سکوت اعلام شد، و سپس رقسی در گرامیداشت کشته شدگان اجرا شد.

گوینده گفت «به ویژه یاد آنهایی را گرامی می داریم که جان خود را در بازی های المپیک از دست دادند،». «و همچنان یک گروه جایگاهی محکم در خاطرهٔ ما دارد و نمایندهٔ چهرهٔ‌ تمامی کسانی است که در این بازی ها از دست دادیم: اعضای هیئت ورزشکاران اسرائیلی المپیک ۱۹۷۲ مونیخ.»

۱۱ ورزشکار اسرائیلی در حملهٔ تروریستی ۱۹۷۲ المپیک مونیخ بدست گروه تروریستی فلسطینی سپتامبر سیاه به قتل رسیدند. دو تن از اسرائیلی ها در دهکدهٔ المپیک به قتل رسیدند. تروریست های فلسطینی ۹ تن دیگر را ربودند و خواهان آزادی صدها زندانی فلسطینی و نیز دو شبه نظامی چپی معروف در آلمان غربی شدند.

پس از اقدام ناموفق نیروهای امنیتی آلمان در بازپسگیری گروگان ها، فلسطینی ها اسلحه های خود را به سمت اسرائیلی ها گرداندند و همه را کشتند.

۱۱ قربانی عبارتند از دیوید برگر، زیو فریدمن، یوسف گوتفروند، موشه وینبرگ، یوسف رومانوف، مارک اسلاوین، الیزر هالفین، یاکوف اسپرینگر، آندره اسپیتزر، آمیتزور شاپیرا، و کهات شور. روایت هر یک را جداگانه می تواند در متن وبلاگی سال ۲۰۱۴ بخوانید.

ورزشکارانی که به قتل رسیدند قرار بود در رشته های کشتی، شمشیربازی، وزنه برداری، و دو رقابت کنند.

خانواده های قربانیان مونیخ، برای ترغیب کمیتهٔ بین المللی المپیک به معرفی تر گسترده تر کشته شدگان به عموم کارزاری را به پیش بردند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/after-49-years-israeli-victims-of-1972-olympic-massacre-honored-at-tokyo-opener/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله