گانتز هشدار داد نتانیاهو به خطر «جنگ داخلی» دامن می‌زند، لیکود را به تشکیل ائتلاف اتحاد دعوت کرد
جستجو

گانتز هشدار داد نتانیاهو به خطر «جنگ داخلی» دامن می‌زند، لیکود را به تشکیل ائتلاف اتحاد دعوت کرد

بنی گانتز، رهبر «آبی و سفید»، روز شنبه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر را متهم کرد که مردم اسرائیل را «گروگان» مشکلات حقوقی خود گرفته و«به خطر جنگ داخلی دامن میزند» تا در قدرت باقی بماند، و از رهبران خواست «بگذارید صدای شما شنیده شود» و دعوت کرد در دولت اتحاد به او بپیوندند.

تصویر: بنی گانتز، رئیس «آبی و سفید» حین ایراد بیانیه ای در حضور مطبوعات، تل آویو، ۲۳ نوامبر ۲۰۱۹. 
(Miriam Alster/Flash90)
تصویر: بنی گانتز، رئیس «آبی و سفید» حین ایراد بیانیه ای در حضور مطبوعات، تل آویو، ۲۳ نوامبر ۲۰۱۹. (Miriam Alster/Flash90)

رقیب وی، با اتهام «تلاش به گروگان گفتن اسرائیل»، به نخست وزیر، گفت «مردی که کارزار تهییج علیه رابین را رهبری کرد میبایست ازهزینه خطرناک کلمات که قادرند به گلوله تبدیل شوند مطلع باشد».

بنی گانتز، رهبر «آبی و سفید»، روز شنبه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر را متهم کرد که مردم اسرائیل را «گروگان» مشکلات حقوقی خود گرفته و«به خطر جنگ داخلی دامن میزند» تا در قدرت باقی بماند، و از رهبران خواست «بگذارید صدای شما شنیده شود» و دعوت کرد در دولت اتحاد به او بپیوندند.

در ساعت ۸ شب شنبه، به دنبال سخنرانی نتانیاهو در کنفرانس خبری پنجشنبه، که اندکی پس اعلام تصمیم آویخای مندلبیت، دادستان کل به پیگرد قانونی وی، دادستانان را متهم به «اقدام به کودتا» علیه حکومت وی از طریق پاپوش دوختن در روند «آلوده»‌ی بازپرسی کرد، گانتز حمله ای کوبنده به نخست وزیر نمود.

گانتز گفت «هیچیک از رهبران اسرائیل، راست یا چپ، هرگز جرأت نکرده تصور کند کشور متعلق به او است، و بدون او حق موجودیت ندارد. هیچیک از آنان هرگز به این فکر نکرده اند که برادر را بجان برادر بیندازند، برادر را علیه برادر تهییج کنند، و به تصریح یا در لفافه به آزار یکدیگر بخوانند». «کشور اسرائیل و مردم اسرائیل اموال شخصی هیچ رهبری نیستند».

رئیس پیشین ستاد نیروی دفاعی گفت هنگامی که به مندلبیت گوش میکرده که اتهامات علیه نتانیاهو را میخوانده، «متاسف اما مفتخر» بوده است. وی گفته است نتانیاهو در طول زندگی و خدمات دولتی خود نشان داده که وطنپرست است، و گفت به این خاطر«شایسته‌ تشکر و تقدیر است».


تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در پاسخ به حکم پیگرد قانونی خود در پرونده های فساد، ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹.
(TV screenshot)

گانتز افزود، «اما یک وطنپرست واقعی مردم اسرائیل را در جنگ حقوقی خود گروگان نمیگیرد».

گانتز مدعی شد که نتانیاهو، در طول دوران‌ خدمت خود، مخالفان سیاسی خود را «پایمال» کرد. «او آخرین کسی است که حالا بخواهد جامعه را در تهییج علیه بازپرسان، تهییج علیه قضت، تهییج علیه دادستانان بسیج کند».

وی گفت «مردی که کارزار خشن و دردناک تهییج علیه ایتسخاک رابین، نخست وزیر [فقید] را رهبری کرد، کارزاری که به فاجعه وحشتناک ملی انجامید، باید بخوبی از هزینه کلمات، که ممکن است، خدا نکرده، تبدیل به گلوله های مرگبار شود، آگاه باشد.

«روی سخن من با رهبران لیکود است: برای شما احترام قائلم، و از شما دعوت به شراکت می‌کنم، حتی اگر در همه چیز با هم موافق نباشیم… اکنون زمان آن رسیده که ترس‌های خود را کنار بگذارید و تهدیدهای گذشته را کنار بگذارید و جامعه اسرائیل به دوران تازه ای از التیام راهبر شوید».

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/gantz-assails-pm-for-holding-israel-hostage-urges-likud-leaders-to-partner-up/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله